Mistä kaukolämmön hinta muodostuu?

Kaukolämpölasku koostuu perusmaksusta (€/v) ja energiamaksusta (€/MWh) sekä arvonlisäverosta (24 %).

Perusmaksu ja energiamaksu tutuiksi

Perusmaksuilla katetaan pääosa kiinteistä kustannuksista, joita ovat tuotantolaitosten sekä verkon rakentamis- ja ylläpitokustannukset sekä hallinnon kustannukset.

Kaukolämmön perusmaksu määräytyy toteutuneiden kulutustietojen perusteella, jolloin kukin asiakas maksaa vain tarvitsemastaan tehosta. Myös paluuveden lämpötila vaikuttaa perusmaksuun.

Matalampi lämpötila pienentää kaukolämmön jakelun kustannuksia (lämpöhäviö, pumppaus, verkon investoinnit) ja lisää voimalaitoksen savukaasupesurin tuottoa (polttoainesäästö). Asiakkailla lämmönjakolaitteiden hyvä jäähtymä ja sitä kautta matalampi paluulämpötila varmistaa, että käytössä on aina tarvittava lämmitysteho.

Kuopion Energia tarkistaa perusmaksujen perusteena olevat tehot ja paluuveden maksuvaikutukset kahden vuoden välein. Asiakas voi pyytää erillistä tarkistusta edellä mainitusta rytmistä poiketen esim. kaukolämpölaitteiden uusinnan jälkeen.

Asiakkailla on nykyisin mahdollisuus itse seurata omaa tehon ja energian käyttöään Väpin kautta.

Energiamaksulla katetaan lämmönhankinnan muuttuvia kustannuksia, joista polttoainekustannukset energiaveroineen ja päästöoikeusmaksuineen muodostavat suurimman osuuden. Kaukolämmön kysyntä, tuotantokustannukset ja hankintamahdollisuudet vaihtelevat vuodenajasta riippuen. Sen vuoksi käytössämme on kausihinnoittelu, jossa energiamaksut määräytyvät vuodenaikojen mukaan.

Omakoti- ja paritalot

Omakoti- ja paritalojen kaukolämmön perusmaksu määräytyy rakennustilavuuden perusteella hinnaston mukaisesti. Energiamaksu on kaikille kaukolämmön asiakkaille sama.

Hinnastot ja sopimusehdot

Kaukolämpöhinnasto, omakotitalokohteet

Kaukolämpöhinnasto, muut kuin omakotitalokohteet

Aluehinnasto Vehmersalmi

Aluehinnasto Riistavesi

Lämmön ostohinnasto

 Energiamittarin tiedonsiirtoyhteys

Kaukolämmön sopimusehdot

 

Laskuihin ja maksamiseen liittyvät selvitykset ja muutokset Ropon maksuneuvonnassa

Katso yhteystiedot täältä