Virtaa varmuudella. Kotikaupungistasi

Siirrämme sähköä sinne, missä sinä sitä käytät. Ylläpidämme ja kehitämme alueemme sähköverkkoa, jotta sähköt eivät pätki ja teho riittää – niin kodeissa kuin työmaillakin.

Laadukas sähkönjakelumme muodostuu toimitusvarmuudesta sekä jännitteen laadusta. Kuopiossa toimitusvarmuuden perustekijöitä ovat sähköverkon kaapelointi ja riittävät varayhteydet, joiden ylläpitämiseksi sekä kehittämiseksi teemme jatkuvasti töitä.

Kuopiossa koettujen sähköhäiriöiden pituus asiakasta kohden on ollut viime vuosina alle 20 minuuttia. Tämä on selvästi alle valtakunnan keskiarvon.

Haluamme tehdä yritysten ja taloyhtiöiden sähköasiat mahdollisimman helpoksi. Autamme sähköntarpeen sekä investointivaikutusten arvioinnissa ja esittelemme mielellämme hyödyt, joiden takia yritysten asettuminen alueellemme ja asiakkaaksemme kannattaa varmasti. Avoimella vuoropuhelulla takaamme parhaan palvelun.