Sen tuntee maltillisena hinnoitteluna

Sähkönsiirtohintamme ovat viimeisen vuosikymmenen ajan olleet selvästi alle valtakunnallisen tason. Tehokas toimintamallimme sekä erinomainen kaupunkiverkko-osaamisemme takaavat sähkölle huipputason toimitusvarmuuden – ja asiakkaillemme kilpailukykyiset hinnat.

Sähkölaskun muodostuminen

Sähkölasku koostuu kolmesta osasta: sähkönsiirrosta, sähköenergiasta sekä lakisääteisistä veroista, joihin kuuluvat sähkövero ja arvonlisävero. Sähkönsiirto ostetaan aina sen alueen sähköverkkoyhtiöltä, jossa verkkoon liitetty kiinteistö sijaitsee. Sähkönsiirtohintaa ei voi kilpailuttaa. Sen hinta on aina Energiaviraston hyväksymä ja perustuu alueen todellisiin kustannuksiin.

Kuopion keskeisellä kaupunkialueella sähkönsiirron tarjoaa tytäryhtiömme Kuopion Sähköverkko Oy, jonka nimi näkyy myös sähkönsiirtolaskussa.

VAKUUTUS

Vakuutus sähkön valmisteveron II veroluokan mukaisesta toiminnasta

Ilmoitan / ilmoitamme täten, että harjoitan / harjoitamme alla mainitulla sähkönkäyttöpaikalla sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 2 § tarkoitettua toimintaa. Laki- ja perusteluteksti ovat erillisellä, sähkönkäyttäjälle jäävällä liitteellä.

Vakuutan, että mainitulla sähkönkäyttöpaikalla ei harjoiteta muuta, kuin edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettua toimintaa ja että sähköä ei luovuteta muillekaan näiden muussa, kuin edellä mainitussa kohdassa tarkoitettuun käyttöön. Jos sähkönkäyttöpaikka siirtyy uudelle omistajalle tai haltijalle, eikä hän muuta vakuuta jakeluverkon haltijalle, paikka palautuu I veroluokkaan.


Aloita tästä tunnistautumalla

Laskuihin ja maksamiseen liittyvät selvitykset ja muutokset Ropo Capitalin maksuneuvonnassa

09 4246 1324 (arkisin klo 8-20, lauantaisin klo 10-15)
Ropo Online 24/7