Sähköenergian mittaaminen

Kuopion Sähköverkko Oy:llä on sähkömarkkinalain mukainen velvollisuus suorittaa sähkön mittaaminen omalla verkkoalueellaan. Taseselvityksen ja asiakaslaskutuksen perustana on sähköntoimituksen mittaaminen, mittaustietojen rekisteröinti ja niiden ilmoittaminen sähkömarkkinoiden osapuolille. Mittaustiedot mitataan ja ilmoitetaan sähkönkäyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti. 

Sähkönkulutus mitataan nykyisin yhden (1) tunnin, tulevaisuudessa 15 min jaksoissa. Nämä sähkönkulutusjaksot eli aikasarjat etäluetaan mittarilta kerran vuorokaudessa. Sähkölasku saadaan muodostettua vasta näiden aikasarjojen onnistuneesta luennasta. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että etäluentayhteys mittarille säilyisi mahdollisimman varmana.

Tutustuthan Kuopion Sähköverkon jakelualueella yleisimmin käytettyihin mittareiden käyttöohjeisiin, jos sinulla on tarvetta katkaista sähköt esim. asunnostasi/kesämökistäsi pitkän poissaolon vuoksi tai haluat muuten tarkastella sähkönkulutuksen energialukemia mittarin näytöltä. Lisäksi asiakkaan on syytä huomioida Kuopion Sähköverkon tekniset ohjeet sähkön mittaukseen liittyen. 

Mittauspalvelu on keskeinen osa verkkopalvelua. Mittalaitteen asennus, ylläpito ja tarvittaessa vaihtaminen (laitteen vikaantumisen tai päivitystarpeen vuoksi) ja mittauspalvelukokonaisuus sisältyvät verkkopalvelumaksuun. Asiakaslähtöiset muutokset laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.  

Sähkön mittauksen yleisohje

Mittareiden käyttöohjeet

E450 mittari
E450 mittari (2)
E350 mittari
E120GiME mittari
– E360 mittari
– E360 mittari (eng.)

MSCONS-sanomien valtuutus ja tilaus

MSCONS-sanomat

VALTAKIRJA


Aloita tästä tunnistautumalla