Sähköenergian mittaaminen

Kuopion Sähköverkko Oy:llä on sähkömarkkinalain mukainen velvollisuus suorittaa sähkön mittaaminen omalla verkkoalueellaan. Taseselvityksen ja asiakaslaskutuksen perustana on sähköntoimituksen mittaaminen, mittaustietojen rekisteröinti ja niiden ilmoittaminen sähkömarkkinoiden osapuolille. Mittaustiedot mitataan ja ilmoitetaan sähkönkäyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti. 

Sähkönkulutus mitataan tunnin tai 15 minuutin jaksoissa kohteesta riippuen. Nämä sähkönkulutusjaksot, eli aikasarjat, etäluetaan mittarilta tyypillisesti kerran vuorokaudessa ja lähetetään sähkömarkkinoille. Todelliseen kulutukseen perustuva sähkölasku muodostuu vasta  aikasarjojen onnistuneesta luennasta. On siis ensiarvoisen tärkeää, että etäluentayhteys mittarille on kunnossa. Etäyhteys voi katketa mittarille useammasta syystä: joko kohteesta katkaistaan sähköt pääkytkimestä, mittalaite vikaantuu tai etäyhteydessä on häiriö. Tällöin sähkönkulutuksen arviointi menee automaattisesti päälle jo muutaman päivän jälkeen, kuitenkin viimeistään kuudentena päivänä häiriön alkamisesta. Arvioidut lukemat muodostuvat käyttöpaikan käyttöprofiilin perusteella. Mittausasetuksen 6. luvun 10 §:n mukaan jakeluverkonhaltijalla on oikeus arvioida sähkönkäyttöpaikan kulutusta aikaisempaan sähkönkulutukseen perustuen. Arviointia jatketaan korkeintaan kuusi viikkoa, minkä aikana etäyhteys pyritään palauttamaan. Pääkytkimeen emme pääse käsiksi, mutta muut viat saadaan paikannettua ja korjattua. Vika voi olla itse mittalaitteessa, joka saatetaan joutua vaihtamaan, tai luentayhteydessä. Etäluentaa voi häiritä sähköverkon vikaantunut luentakomponentti tai joskus myös asiakkaan oma sähkölaite. Häiriötä tuottava kohde voi pimentää kymmeniä, jopa satoja mittauslaitteita samalla kertaa. Etäluentayhteyden palauduttua mittarille tallentuneet mittaustiedot saadaan yleensä takautuvasti luettua ja kulutustiedot välitetään sähkömarkkinoille laskutusta varten. Jos  tallennettua kulutustietoa ei ole saatavilla, lasku muodostuu arvioon perustuen. Tiedot päivittyvät myös Väppiin.

Tutustuthan Kuopion Sähköverkon jakelualueella yleisimmin käytettyihin mittareiden käyttöohjeisiin, jos sinulla on tarvetta katkaista sähköt esim. asunnostasi/kesämökistäsi pitkän poissaolon vuoksi tai haluat muuten tarkastella sähkönkulutuksen energialukemia mittarin näytöltä. Lisäksi asiakkaan on syytä huomioida Kuopion Sähköverkon tekniset ohjeet sähkön mittaukseen liittyen. 

Mittauspalvelu on keskeinen osa verkkopalvelua. Mittalaitteen asennus, ylläpito ja tarvittaessa vaihtaminen (laitteen vikaantumisen tai päivitystarpeen vuoksi) ja mittauspalvelukokonaisuus sisältyvät verkkopalvelumaksuun. Asiakaslähtöiset muutokset laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.  

Sähkön mittauksen yleisohje

Mittareiden käyttöohjeet

E450 mittari
E450 mittari (2)
E350 mittari
E120GiME mittari

– E360 mittari (3-vaiheinen)
– E360 mittari (1-vaiheinen)
– E360 mittari (eng.)

MSCONS-sanomien valtuutus ja tilaus

MSCONS-sanomat

VALTAKIRJA


Aloita tästä tunnistautumalla