Sen tuntee haluna tehdä asiat hyvin

Olemme yhteisöllemme omistautunut, luotettava ja vakaa palveluntarjoaja, joka ymmärtää asiakkaidensa tarpeita ja palvelee heitä ilolla. Päivittäistä toimintaamme ohjaavat yhteiset arvot ja eettiset periaatteet.

Sitoutuminen

Uudistumista vastuullisesti huomista ajatellen

Olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa perintöä tuleville sukupolville. Se velvoittaa meidät vastuulliseen, kestävään toimintaan sekä jatkuvasti kehittymään ja kehittämään.

Mielenrauha

Tyytyväisyys, laatu ja hyvinvointi aina mielessä

Mielenrauha merkitsee, että pidämme asiakkaamme tyytyväisinä tuottamalla heille parasta laatua kaikessa palvelussamme. Edistämme myös alueellista hyvinvointia, vaurautta, mahdollisuuksia ja turvallisuuden tunnetta.

Empatia

Tekoja yhteisön ja ympäristön hyväksi

Empatia tarkoittaa, että olemme tiedostavia ja tunnemme ympäristömme. Toimimme epäitsekkäästi yhteisön etu edellä paikallisesti parasta rakentaen – aina luottamuksen arvoisesti.

Eettiset periaatteemme

  • Noudatamme hyvää hallintotapaa ja toimintaamme säänteleviä lakeja.
  • Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Emme ota vastaan emmekä anna tavanomaista ja vähäarvoista suurempia lahjoja tai tarjoiluja. Vältämme eturistiriidat. Kannatamme vastuullista hankintamenettelyä ja kohtelemme kumppaneitamme reilusti.
  • Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja syrjimättömyyden periaatteita.
  • Kunnioitamme toisiamme. Emme salli työyhteisössämme missään muodossa henkistä tai fyysistä väkivaltaa, työssä kiusaamista tai työsyrjintää.
  • Emme tue suoraan tai välillisesti mitään poliittista puoluetta, muita poliittisia organisaatioita tai yksittäisiä poliitikkoja.
  • Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä kaikki tapaturmat. Haluamme varmistaa, että jokainen oma työntekijämme kuin myös kumppaniyritystemme työntekijä lähtee töistä terveenä kotiin. Työturvallisuus on yhteinen asiamme ja sen eteen on tehtävä oikeita valintoja ja päätöksiä joka päivä.
  • Noudatamme yhtenäistä matkustuskäytäntöä, matkustussääntöämme. Vastaamme itse henkilöstömme työmatkoista aiheutuvista matkakustannuksista (matkustus- ja majoituskulut).
  • Kannatamme avointa ja aktiivista kilpailua markkinoilla. Emme hyväksy harmaata taloutta missään muodossa.
  • Kannamme vastuumme ympäristöstä ja sitoudumme ratkomaan ympäristöhaasteita.
  • Puutumme havaittuihin väärinkäytöksiin ja ohjeiden vastaiseen toimintaan.