Suunnitteludokumentit

Tältä sivulta löydät kaukojäähdytyksen suunnitteluohjeet ja muuta hyödyllistä tietoa kaukojäähdytyksen toteutukseen liittyen.

Talojohto yhdistää kiinteistön kaukojäähdytysverkkoon

Kaukojäähdytykseen liittymismaksu sisältää talojohdon rakentamisen kaivuu- ja peittotöineen. Talojohtoreitin maatäyttöjen on oltava valmiit ja reitin on oltava esteetön.

Johto rakennetaan yleensä, kun jäähdytyksen toimitus on ajankohtainen. Samaan kaivantoon voidaan asentaa ennakkosopimuksesta myös muita johtoja tai kaapeleita maksamalla osuuden maanrakennustöistä. Kaivannon syvyys on n. 85 cm ja leveys n. 100 cm.

Pääsy tekniseen tilaan

Teknisen tilan lukituksessa käytetään ns. reittiavainjärjestelmää. Järjestelmän ansiosta mittareiden huolto ja luenta tapahtuvat sujuvasti ja asumista häiritsemättä. Avain laitetaan säilöön esim. kaukojäähdytyksen käyttöönotto-tarkastuksen yhteydessä ja lukitaan Kuopion Energian putkilukolla.

Rakentaja asentaa toimittamamme putkimallisen avainsäilön seinään teknisen tilan oven viereen ulkoverhouksen teon yhteydessä.

Teknisen tilan lukko sarjoitetaan niin, että sen avain ei käy muihin tiloihin.