Kuopion Energia

 
Pikalinkit

Päivitetty
6.2.2020

Tietosuoja

Yhteenveto
Tietojen keräys
Tietojen käyttö
Sinun oikeutesi
Käyttöehdot
Tietosuojakäytännöt

Yhteenveto

Haluamme antaa käyttäjillemme mahdollisimman selkeän kuvan siitä, miten käsittelemme henkilötietoja ja muita palveluidemme käyttöön liittyviä tietoja. Tällä sivustolla kerromme mitä tietoja keräämme, miten käsittelemme niitä ja mihin käytämme keräämiämme tietoja. Kerromme myös oikeuksistasi kuluttajana perustuen EU:n henkilötietoja koskevaan lainsäädäntöön. Keräämämme tiedot koostuvat sopimuksiin perustuvista asiakastiedoista ja suostumukseen perustuvista markkinointitiedoista. Panostamme turvallisuuteen ja haluamme rakentaa luottamuksellisen suhteen asiakkaidemme kanssa. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely on järjestetty Kuopion Energia -konsernissa (Kuopion Energia Oy ja Kuopion Sähköverkko Oy) samalla tavalla.

 

Asiakastiedot

Pyydämme sinulta tiettyjä henkilötietoja, kun teet kanssamme sopimuksen. Tietoja ovat esimerkiksi nimesi, henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja osoitteesi. Tarvitsemme tietoja, jotta pystymme tarjoamaan sopimuksen mukaisia palveluita sinulle parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän on myös tarpeen pystyä tunnistamaan sinut eri palveluissa. Osa tietojen käsittelystä on määritelty laissa ja osa on palveluehtojen asettamia vaatimuksia tietojenkäsittelystä. Löydät listaukset keräämistämme henkilötiedoista kohdasta Tietojen keräys.

 

Suostumukseen perustuvat markkinointitiedot

Keräämämme markkinointitiedot koostuvat verkkosivustojemme käytöstä saatuihin tietoihin, kuten selaintietoihin, sivuston käytön aloittamis- ja lopettamistietoihin sekä evästeiden keräämiin tietoihin. Tarvitsemme tietoja, jotta ymmärrämme paremmin sivustomme käyttäjiä ja mitä tarpeita heillä on. Tietoja käytetään suostumuksellasi kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen. Tavoitteemme on parantaa sivustomme kävijöiden käyttökokemusta ja tarjota asiakkaillemme parempia energiapalveluita. Lue lisää osioista Sinun oikeutesi ja Mihin tietoja käytetään. Löydät listaukset keräämistämme markkinointitiedoista kohdasta Tietojen keräys.

Tietojen keräys

Keräämme asiakkaistamme tietoja, jotka perustuvat sopimuksiin, sekä markkinointitietoja, jotka perustuvat suostumukseen.

Keräämme tietoja, kun asiakas tekee kanssamme sopimuksen sekä mahdollisten puheluiden ja tapahtumien yhteydessä.

Keräämme tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista avoimista tietolähteistä, yhteistyökumppaneiltamme, luottotietoja tarjoavilta yrityksiltä ja muilta palveluntarjoajilta.

Kerromme tällä sivustolla tarkemmin keräämistämme tiedoista.

 

Sopimuksiin liittyvät asiakastiedot

Käytämme asiakastietoja seuraavien perusteiden mukaisesti. Kun teet sopimuksen kanssamme, keräämme laajimmillaan seuraavia tietoja:

Asiakastiedot

Käyttökohteen tiedot

Laskutus ja maksuliikennetiedot

Muut tiedot

 

Suostumukseen perustuvat markkinointitiedot

Keräämme laajimmillaan tietoja seuraavasti:

 

Tietolähteet

 

Muualta saamamme tiedot

Voimme kerätä sinuun liittyviä tietoja myös nk. kolmansien osapuolten tarjoamista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä sekä yksityisistä rekistereitä tarjoavista palveluista, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvoitteemme ja tarjota sinulle mahdollisimman laadukasta palvelua. Käytämme keräämiämme tietoja niiden tietojen ohella, jotka olet antanut sopimuksen teon yhteydessä, jotta voimme parantaa palveluamme mahdollisimman monipuolisella tietokannalla.

 

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat:

 

Näiden tahojen lisäksi saamme verkkosivustomme käytöstä ja kävijöiden kiinnostuksen kohteista tietoja verkkomarkkinointiin erikoistuneista analytiikkapalveluista. Tarkoituksemme on käyttää tietoja siten, että ne palvelevat sinua parhaiten ja että mainonta kohdistuu kiinnostuksesi kohteiden mukaan juuri sinulle parhaiten sopivalla tavalla.

Tietojen käyttö

Keräämiämme tietoja käytetään energiapalveluiden tuottamiseen ja markkinointiin.

Sivustoillamme käytetään evästeitä, käyttöehdoistamme  löytyy lisätietoa evästeiden käytöstä:

Sopimuksiin liittyvät asiakastiedot

Käytämme asiakastietoja seuraavien perusteiden mukaisesti:

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kuopion Energia -konsernin asiakasrekisteristä ei lähtökohtaisesti luovuteta tietoja konsernin ulkopuolelle muussa kuin energiamarkkinoiden ja lainsäädännön velvoittamissa tapauksissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin. Tietoja luovutetaan pyynnöstä myös asiakkaalle itselleen tai asiakkaan edustajalle (valtakirjalla).

Tietoja voidaan siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Kuopion Energia -konsernin yhteistyökumppaneille, palveluntuottajille tai alihankkijoille.

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman voimassaolevan lainsäädännön mukaisia hyväksyttyjä toimintatapoja, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia mallisopimuksia, joilla taataan rekisteröityjen oikeudet.

 

Suostumukseen perustuvat markkinointitiedot

Suostumukseen perustuvia markkinointitietoja käytämme seuraavasti:

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kuopion Energia -konsernin markkinointirekisteristä ei lähtökohtaisesti luovuteta tietoja konsernin ulkopuolelle muussa kuin energiamarkkinoiden ja lainsäädännön velvoittamissa tapauksissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin. Tietoja luovutetaan pyynnöstä myös asiakkaalle itselleen tai asiakkaan edustajalle (valtakirjalla).

Tietoja voidaan siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Kuopion Energia -konsernin yhteistyökumppaneille, tytäryhtiöille, palveluntuottajille tai alihankkijoille.

Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman voimassaolevan lainsäädännön mukaisia hyväksyttyjä toimintatapoja, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia mallisopimuksia, joilla taataan rekisteröityjen oikeudet.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Markkinointirekisterin tiedot on suojattu teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Tietojen suojaamisessa käytettäviä menetelmiä ovat mm. verkkoliikenteen segmentointi, käyttöoikeustasot ja tietojen salaus. Kuopion Energia -konserni edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista henkilötietojen salassapitoon.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, kuka käsittelee henkilötietojasi, minne henkilötietojasi luovutetaan ja miksi niitä luovutetaan. Voit myös tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä turhan tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Oikeutesi on myös kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, mielipidekyselyihin ja markkinointitutkimuksiin.

Voit hallinnoida ja katsella keskeisimpiä henkilötietojasi Kuopion Energian Väppi-palvelussa tai ottaa yhteyttä Kuopion Energian asiakaspalveluun ja pyytää tekemään muutoksia.

Jos et löydä etsimääsi tietoa Väpistä, voit kysyä lisätietoja henkilötietojen käsittelystä myös asiakaspalvelustamme: Asiakaspalvelu, puh. 020 520 01, asiakaspalvelu@kuopionenergia.fi.

 

  1. TIEDONSAANTIOIKEUS

Jotta henkilötietojen käsittely on laillista, tietojen käsittelyn on oltava avointa. Kerromme tällä sivustolla rekisteriimme kuuluville henkilöille seuraavia asioita:

 

  1. TIETOJEN TARKASTUS

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.

Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Kuopion Energia Oy, Asiakaspalvelu, PL 105, 70101 Kuopio tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@kuopionenergia.fi. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Todennamme henkilöllisyyden sähköisellä allekirjoituksella.

Voit hallinnoida ja katsella keskeisimpiä henkilötietojasi Kuopion Energian Väpissä.

 

  1. TIETOJEN KÄSITTELYN VASTUSTAMINEN

 3.1. ASIAKKUUSVIESTINTÄ JA MARKKINOINTILUVAT

Sinulla on oikeus päättää, millaista sähköistä viestintää haluat saada meiltä asiakkaanamme.

Sinulla on myös oikeus kieltää Kuopion Energia -konsernia milloin tahansa käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

3.2. MAINONNAN KOHDENTAMINEN EVÄSTEIDEN KAUTTA

Jos haluat, voit itse hallinnoida, evästeiden käytön laajuudesta ja mainonnan kohdentamisesta.

Tutustu evästeiden käyttöön myös verkkosivustomme käyttöehdoissa.

Pystyt estämään evästeiden käytön selaimesi asetuksia muuttamalla. Pyydämme sinua huomioimaan, että evästeiden poiston seurauksena jotkin sivustomme toiminnot eivät välttämättä ole käytössäsi.

Voit estää mainonnan kohdentamisen alla olevan linkin kautta. Kohdentamisen eston jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta niitä ei ole valittu kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Markkinointilupa

 

  1. OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Sinulla on oikeus vaatia tietojesi poistamista. Poistamme tiedot joka tapauksessa sen jälkeen, kun niillä ei ole käsittelyperustetta. Tietojen poistamisessa otamme huomioon myös lainsäädännön sekä asetusten ja sopimusehtojen mukaiset vaatimukset tietojen säilyttämiselle. Tämän johdosta joudumme käsittelemään osaa tiedoista myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Tietojen poistaminen asiakastiedoista:

Tietojen poistaminen markkinointitiedoista:

 

  1. LISÄTIETOJA OIKEUKSISTASI

Saat lisätietoja oikeuksistasi henkilötietojesi käsittelyyn Tietosuojavaltuutetun sivulta.

 

Tietosuojakäytännöt

Asiakastiedot
Markkinointitiedot

Vanhentuneet tietosuojakäytännöt

 

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvampaa ja kiinnostavampaa, käytämme palvelussamme evästeitä.
Jatkamalla palveluiden käyttöä hyväksyt käyttöehtomme ja evästeiden käytön. Lisätietoja tietosuojasta ja käyttöehdoista