Yhteenveto

Haluamme antaa käyttäjillemme mahdollisimman selkeän kuvan siitä, miten käsittelemme henkilötietoja ja muita palveluidemme käyttöön liittyviä tietoja. Tällä sivustolla kerromme mitä tietoja keräämme, miten käsittelemme niitä ja mihin käytämme keräämiämme tietoja. Kerromme myös oikeuksistasi kuluttajana perustuen EU:n henkilötietoja koskevaan lainsäädäntöön. Keräämämme tiedot koostuvat sopimuksiin perustuvista asiakastiedoista ja suostumukseen perustuvista markkinointitiedoista. Panostamme turvallisuuteen ja haluamme rakentaa luottamuksellisen suhteen asiakkaidemme kanssa. Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely on järjestetty Kuopion Energia -konsernissa (Kuopion Energia Oy ja Kuopion Sähköverkko Oy) samalla tavalla.

Asiakastiedot

Pyydämme sinulta tiettyjä henkilötietoja, kun teet kanssamme sopimuksen. Tietoja ovat esimerkiksi nimesi, henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi ja osoitteesi. Tarvitsemme tietoja, jotta pystymme tarjoamaan sopimuksen mukaisia palveluita sinulle parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän on myös tarpeen pystyä tunnistamaan sinut eri palveluissa. Osa tietojen käsittelystä on määritelty laissa ja osa on palveluehtojen asettamia vaatimuksia tietojenkäsittelystä. Löydät listaukset keräämistämme henkilötiedoista kohdasta Tietojen keräys.

Suostumukseen perustuvat markkinointitiedot

Keräämämme markkinointitiedot koostuvat verkkosivustojemme käytöstä saatuihin tietoihin, kuten selaintietoihin, sivuston käytön aloittamis- ja lopettamistietoihin sekä evästeiden keräämiin tietoihin. Tarvitsemme tietoja, jotta ymmärrämme paremmin sivustomme käyttäjiä ja mitä tarpeita heillä on. Tietoja käytetään suostumuksellasi kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen. Tavoitteemme on parantaa sivustomme kävijöiden käyttökokemusta ja tarjota asiakkaillemme parempia energiapalveluita. Lue lisää osioista Sinun oikeutesi ja Mihin tietoja käytetään. Löydät listaukset keräämistämme markkinointitiedoista kohdasta Tietojen keräys.

Tietojen keräys

Keräämme asiakkaistamme tietoja, jotka perustuvat sopimuksiin, sekä markkinointitietoja, jotka perustuvat suostumukseen.
Keräämme tietoja, kun asiakas tekee kanssamme sopimuksen sekä mahdollisten puheluiden ja tapahtumien yhteydessä.
Keräämme tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista avoimista tietolähteistä, yhteistyökumppaneiltamme, luottotietoja tarjoavilta yrityksiltä ja muilta palveluntarjoajilta.
Kerromme tällä sivustolla tarkemmin keräämistämme tiedoista.

Sopimuksiin liittyvät asiakastiedot

Käytämme asiakastietoja seuraavien perusteiden mukaisesti. Kun teet sopimuksen kanssamme, keräämme laajimmillaan seuraavia tietoja:

Asiakastiedot

• nimi
• ikä tai syntymävuosi
• henkilötunnus
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
• asiakkaan edustajan tai asiakkaan yhteyshenkilön nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• asiakasnumero
• sopimustunnus
• sopimuksen viite
• liittymän tunnus
• kaupunginosa/kortteli/tontti
• sopimuksen alku- ja loppupäiväys
• sopimusasiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Käyttökohteen tiedot

• käyttöpaikan tunnus
• käyttöpaikan katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
• asumismuoto ja omistussuhde
• jakeluverkonhaltija
• sopimuksen alku- ja loppupäiväys
• sopimusasiakkaan tuote
• tuotteen hinta
• lämmitysratkaisu
• kulutustiedot
• Kuopion Energia -konsernin käyttökohteeseen toimittaman laitteen tiedot
• mittaustapa
• pääsulakkeen koko
• liittymän koko
• liittämiskohta
• jännitetaso
• liittymisjohdon pituus
• sopimuslämpöteho
• sopimusvesivirta
• sopimusrakennustilavuus
• tieto mahdollisesta pääsystä kiinteistön tekniseen tilaan
• mittauslaitteen paikannuskoordinaatit
• arkistotunnus
• mittauksen etusulakkeen koko
• käytön ajoitus
• sähkön kulutusarvio tai tiedot kulutuksesta

Laskutus ja maksuliikennetiedot

• pankkitilinumero
• sopimuksen alku- ja loppupäiväys
• luottotiedot
• tuote
• hinta
• laskun summa
• eräpäivä
• suorituksen summa ja suorituspäivä
• laskutusrytmi
• laskutustapa
• tiedot maksuista
Muut tiedot
• asiakaspalveluun saapuneiden puheluiden tallenteet
• asiakkaan tallentamat kohteen ja tapahtumien/tehtävien tiedot
• palvelujen käyttöön liittyvät tiedot
• lainsäädännön mukaiset lupa- ja kieltotiedot
• asiakkaiden tyytyväisyystiedot
• muut nykyisen tai aikaisemman asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi

Suostumukseen perustuvat markkinointitiedot

Keräämme laajimmillaan tietoja seuraavasti:
• nimi
• ikä tai syntymävuosi
• henkilötunnus
• puhelinnumerot
• sähköpostiosoite
• katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
• henkilön/asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
• tieto asumismuodosta
• samassa taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä
• sähkön kulutuksen vuosiennuste
• lämmitysratkaisu
• henkilön/asiakkaan edustajan tai yhteyshenkilön nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
• sähköpostiosoite
• asiakaspalveluun saapuneiden puheluiden tallenteet

Tietolähteet

• antamasi tiedot, jotka on koostettu antamistasi kampanja- ja kilpailutiedoista
• käymäsi keskustelut asiakaspalvelumme kanssa, esimerkiksi puhelimessa, sähköpostitse tai chat-palvelun kautta
• muut yhteydenottosi sekä antamasi asiakaspalautteet

Muualta saamamme tiedot

Voimme kerätä sinuun liittyviä tietoja myös nk. kolmansien osapuolten tarjoamista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä sekä yksityisistä rekistereitä tarjoavista palveluista, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvoitteemme ja tarjota sinulle mahdollisimman laadukasta palvelua. Käytämme keräämiämme tietoja niiden tietojen ohella, jotka olet antanut sopimuksen teon yhteydessä, jotta voimme parantaa palveluamme mahdollisimman monipuolisella tietokannalla.

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat:

• Fingrid Datahub Oy
• Väestötietojärjestelmä
• Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)
• Suomen Asiakastieto Oy
• Fonecta Oy
• Itella Asiakkuusmarkkinointi Oy
• Kuopion kaupunki

Näiden tahojen lisäksi saamme verkkosivustomme käytöstä ja kävijöiden kiinnostuksen kohteista tietoja verkkomarkkinointiin erikoistuneista analytiikkapalveluista. Tarkoituksemme on käyttää tietoja siten, että ne palvelevat sinua parhaiten ja että mainonta kohdistuu kiinnostuksesi kohteiden mukaan juuri sinulle parhaiten sopivalla tavalla.

Tietojen käyttö

Keräämiämme tietoja käytetään energiapalveluiden tuottamiseen ja markkinointiin.
Sivustoillamme käytetään evästeitä, käyttöehdoistamme  löytyy lisätietoa evästeiden käytöstä:

Sopimuksiin liittyvät asiakastiedot
Käytämme asiakastietoja seuraavien perusteiden mukaisesti:

• energiantoimitus, liittämis- ja verkkopalvelujen ylläpito
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• energiantoimitus, liittämis- ja verkkopalveluun liittyvien palvelujen tarjoaminen ja toimitus
• laskutus, maksujen valvonta ja perintä
• tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja etämyynti
• asiakaspalveluhenkilöstön kouluttaminen ja palvelutasotutkimukset
• energiankulutuksen profilointi voimassaolevan lainsäädännön tai asiakkaan antaman suostumuksen mukaisesti
• sopimusehtojen mukaisten velvoitteiden hoitaminen
• lakiin, asetuksiin ja viranomaismääräyksiin liittyvien velvoitteiden hoitaminen, kuten energiaviraston määräysten, mittauslaitelain ja energiatehokkuuslain vaatimukset
• oikeutettuun etuun perustuva käsittely

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kuopion Energia -konsernin asiakasrekisteristä ei lähtökohtaisesti luovuteta tietoja konsernin ulkopuolelle muussa kuin energiamarkkinoiden ja lainsäädännön velvoittamissa tapauksissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin. Tietoja luovutetaan pyynnöstä myös asiakkaalle itselleen tai asiakkaan edustajalle (valtakirjalla).
Tietoja voidaan siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Kuopion Energia -konsernin yhteistyökumppaneille, palveluntuottajille tai alihankkijoille.
Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman voimassaolevan lainsäädännön mukaisia hyväksyttyjä toimintatapoja, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia mallisopimuksia, joilla taataan rekisteröityjen oikeudet.

Suostumukseen perustuvat markkinointitiedot

Suostumukseen perustuvia markkinointitietoja käytämme seuraavasti:

• vahvistaaksemme ja markkinoidaksemme palveluitamme, sekä palveluidemme ja tuotteidemme myymiseen ja tuottamiseen. On mahdollista, että lähetämme sinulle etuja ja tarjouksia energiapalveluistamme ja muista tuotteistamme. Voimme myös tuottaa sinulle energiankulutukseen liittyviä vinkkejä ja neuvoja, joiden avulla voit säästää rahaa ja ympäristöä. Käytämme tietojasi, jotta voimme kehittää tulevia palveluitamme siten, että ne vastaavat parhaiten tarpeitasi.
• yhteystietojen käsittelyyn asiakasviestintää ja mahdollista sopimussuhteen perustamista varten sekä tarjotaksemme energiapalveluita.
• Kuopion Energian suoramainontaan, etämyyntiin, sähköpostimarkkinointiin, muuhun suoramarkkinointiin, tekstiviestikyselyihin, muihin asiakaskyselyihin tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Kuopion Energian alihankkijoille ja palveluntuottajille sekä tytäryhtiöille Kuopion Energian suoramainontaan, etämyyntiin, sähköpostimarkkinointiin, muuhun suoramarkkinointiin, tekstiviestikyselyihin, muihin asiakaskyselyihin tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kuopion Energia -konsernin markkinointirekisteristä ei lähtökohtaisesti luovuteta tietoja konsernin ulkopuolelle muussa kuin energiamarkkinoiden ja lainsäädännön velvoittamissa tapauksissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin. Tietoja luovutetaan pyynnöstä myös asiakkaalle itselleen tai asiakkaan edustajalle (valtakirjalla).

Tietoja voidaan siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Kuopion Energia -konsernin yhteistyökumppaneille, tytäryhtiöille, palveluntuottajille tai alihankkijoille.
Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman voimassaolevan lainsäädännön mukaisia hyväksyttyjä toimintatapoja, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia mallisopimuksia, joilla taataan rekisteröityjen oikeudet.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Markkinointirekisterin tiedot on suojattu teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Tietojen suojaamisessa käytettäviä menetelmiä ovat mm. verkkoliikenteen segmentointi, käyttöoikeustasot ja tietojen salaus. Kuopion Energia -konserni edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista henkilötietojen salassapitoon.

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietoja itse, mutta käytämme henkilötietojen käsittelyyn myös alikäsittelijöitä. Alikäsittelijät ovat kumppaniyrityksiämme, jotka tukevat meitä palvelujemme tuottamisessa. Tällaisia palvelukumppaneita ovat esimerkiksi:

• Informaatioteknologiaan liittyvät palveluntarjoajat ja palveluiden tuottajat
• Myyntiin ja markkinointiin liittyvä kumppanit
• Henkilötietoja luovutetaan lainmukaisin perustein myös viranomaisten käsiteltäväksi

Henkilötietojen alikäsittelijöiden kanssa on aina olemassa sopimussuhde, jossa määritellään ja rajataan henkilötietojen käyttö tarkoituksenmukaisesti ja että käsittely tapahtuu turvallisesti ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Kuopion Energia -konsernin yritykset, niiden henkilöstö ja alihankkijat voivat käsitellä henkilötietoja siltä osin kun se on tarpeen tuotettavan palvelun osalta.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, kuka käsittelee henkilötietojasi, minne henkilötietojasi luovutetaan ja miksi niitä luovutetaan. Voit myös tarkastaa itseäsi koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä turhan tai vanhentuneen tiedon poistoa.
Oikeutesi on myös kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, mielipidekyselyihin ja markkinointitutkimuksiin.
Voit hallinnoida ja katsella keskeisimpiä henkilötietojasi Kuopion Energian Väppi-palvelussa tai ottaa yhteyttä Kuopion Energian asiakaspalveluun ja pyytää tekemään muutoksia.
Jos et löydä etsimääsi tietoa Väpistä, voit kysyä lisätietoja henkilötietojen käsittelystä myös asiakaspalvelustamme: Asiakaspalvelu, puh. 020 520 01, asiakaspalvelu@kuopionenergia.fi.

1. TIEDONSAANTIOIKEUS
Jotta henkilötietojen käsittely on laillista, tietojen käsittelyn on oltava avointa. Kerromme tällä sivustolla rekisteriimme kuuluville henkilöille seuraavia asioita:
• yhteydenotto-ohjeet Kuopion Energian tietosuojaa koskevissa asioissa
• rekisteriimme kerättyjen henkilötietojen käytön tarkoitus ja laillinen perusta
• minne ja miksi luovutamme henkilötietoja, jos luovutamme niitä
• oikeutesi henkilötietojen käsittelyn eri vaiheissa

2. TIETOJEN TARKASTUS
Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.
Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Kuopion Energia Oy, Asiakaspalvelu, PL 105, 70101 Kuopio tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@kuopionenergia.fi. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Todennamme henkilöllisyyden sähköisellä allekirjoituksella.
Voit hallinnoida ja katsella keskeisimpiä henkilötietojasi Kuopion Energian Väpissä.

3. TIETOJEN KÄSITTELYN VASTUSTAMINEN

3.1. ASIAKKUUSVIESTINTÄ JA MARKKINOINTILUVAT
Sinulla on oikeus päättää, millaista sähköistä viestintää haluat saada meiltä asiakkaanamme.
Sinulla on myös oikeus kieltää Kuopion Energia -konsernia milloin tahansa käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

3.2. MAINONNAN KOHDENTAMINEN EVÄSTEIDEN KAUTTA
Jos haluat, voit itse hallinnoida, evästeiden käytön laajuudesta ja mainonnan kohdentamisesta.
Tutustu evästeiden käyttöön myös verkkosivustomme käyttöehdoissa.
Pystyt estämään evästeiden käytön selaimesi asetuksia muuttamalla. Pyydämme sinua huomioimaan, että evästeiden poiston seurauksena jotkin sivustomme toiminnot eivät välttämättä ole käytössäsi.
Voit estää mainonnan kohdentamisen alla olevan linkin kautta. Kohdentamisen eston jälkeen sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta niitä ei ole valittu kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Markkinointilupa

4. OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Sinulla on oikeus vaatia tietojesi poistamista. Poistamme tiedot joka tapauksessa sen jälkeen, kun niillä ei ole käsittelyperustetta. Tietojen poistamisessa otamme huomioon myös lainsäädännön sekä asetusten ja sopimusehtojen mukaiset vaatimukset tietojen säilyttämiselle. Tämän johdosta joudumme käsittelemään osaa tiedoista myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Tietojen poistaminen asiakastiedoista:
• sopimusperusteiset tiedot poistetaan asiakasrekisteristä 10 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä.
• suoramarkkinointirekisteristä tiedot poistetaan yhden vuoden kuluttua käsittelyhetkestä.
• laskutukseen ja mittaustietoihin perustuvia tietoja säilytetään 10 vuotta. Tallenteita säilytetään vuoden ajan.
• kaikkia suoramarkkinointipuhelutallenteita, asiakaspalvelun tallenteita, vikailmoituksia, sopimukseen johtavien puheluiden tallenteita ja muita puheluiden tallenteita säilytetään yhden vuoden ajan puheluhetkestä.

Tietojen poistaminen markkinointitiedoista:
• energiapalvelutarjousten ja erilaisten lomakkeiden käsittelystä syntyvän rekisterin tiedot poistetaan yhden vuoden kuluttua käsittelyhetkestä.
• kaikkia suoramarkkinointipuhelutallenteita, asiakaspalvelun tallenteita, vikailmoituksia, sopimukseen johtavien puheluiden tallenteita ja muita puheluiden tallenteita säilytetään yhden vuoden ajan puheluhetkestä.

5. LISÄTIETOJA OIKEUKSISTASI
Saat lisätietoja oikeuksistasi henkilötietojesi käsittelyyn Tietosuojavaltuutetun sivulta.