Häiriötilanteet

Häiriötilanteet ja katkot

Pidämme lämpötilan sopivana ja sähköt päällä lähes 100%:n varmuudella kaikissa olosuhteissa. Häiriötilanteisiin reagoimme nopeasti ja tiedotamme niistä asiakkaitamme aina viipymättä. Jos havaitset ennen meitä, että kaikki ei toimi kuten pitäisi sähkön, kaukolämmön tai -jäähdytyksen jakelussa, ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Vikailmoitukset ja tietoa jakelukeskeytyksistä sekä häiriötilanteista

0800 180 330 (24/7)
asiakaspalvelu@kuopionenergia.fi

Kaupungin ulkovalaistuksen kunnossapidosta vastaa Mestar. Lue lisää. Kiireellisissä, hengenvaaraa aiheuttavissa vioissa soita 0800 180 330, valinta 3.

Sähkö- ja lämpökatkot

Suurin osa asiakkaan kokemista sähkökatkoista johtuu keskijänniteverkon vioista, kuten oikosuluista ja maasuluista. Lyhyet muutaman sekunnin tai minuutin sähkökatkot ovat suojaustoiminto sähköverkossa, jolla estetään pidemmän katkon syntyminen. Näiden katkojen sattuessa sähköt katkeavat ja kytkeytyvät automaattisesti uudelleen päälle.

Kaukolämpöverkossa keskeytykset tuntuvat ensisijaisesti katkona lämpimän käyttöveden saannissa ja talvikuukausina väliaikaisena huonelämpötilan laskuna. Tällaisia lyhyitä keskeytyksiä aiheuttavat lämpöverkon asennustyöt ja mahdolliset vuodon korjaukset sekä tuotantohäiriöt.

Häiriöiden vaikutukset pyritään aina rajaamaan mahdollisimman pienelle alueelle ja niistä tiedotetaan erikseen. Kaikki sähkö- ja kaukolämpöverkon korjaukset hoidetaan aina mahdollisimman nopeasti.

Katkojen vaikutukset

Lyhyet katkot sähkön tai lämmön jakelussa ovat toki harmillisia, mutta niillä on harvoin vaikutusta esimerkiksi sähkölaitteiden kestävyyteen. Herkimmät laitteet saattavat kuitenkin häiriintyä katkoista ja vaatia uudelleenkäynnistyksen. Arvokkain laitteisto kuten tietotekniikka kannattaa suojata akkuvarmisteisella UPS-virtalähteellä.

Voimakkaat sääilmiöt, maankaivuutyöt tai eläimet voivat joskus aiheuttaa yllättäviä katkoja sähkönjakelussa. Häiriötilanteisiin kannattaakin varautua etukäteen – olivat ne kuinka harvinaisia tahansa.

Työmaiden vaikutukset liikenteeseen

Kaukolämmön ja sähköverkon työmaat saattavat aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Työmaat merkitään selkeästi. Noudata työmaiden lähellä erityistä varovaisuutta, jotta työskentely ja liikenne sujuvat turvallisesti.

Ennakoimme ja reagoimme nopeasti

Kuopiossa koettujen sähköhäiriöiden pituus asiakasta kohden on ollut viime vuosina alle 10 minuuttia. Tämä on selvästi alle valtakunnan keskiarvon.

Myös kaukolämmön toimitusvarmuutemme on keskimääräistä parempi ja keskeytysajat niin lyhyitä, etteivät mahdolliset katkokset välttämättä vaikuta ihmisten elämään lainkaan. Useimmiten häiriöt jäävätkin täysin huomaamatta, sillä katko näkyy yleensä vain lämpimän käyttöveden väliaikaisena toimitushäiriönä.