Sen tuntee maltillisena hinnoitteluna

Sähkönsiirtohintamme ovat viimeisen vuosikymmenen ajan olleet selvästi alle valtakunnallisen tason. Tehokas toimintamallimme sekä erinomainen kaupunkiverkko-osaamisemme takaavat sähkölle huipputason toimitusvarmuuden – ja asiakkaillemme kilpailukykyiset hinnat.

Kuopiossa koettujen sähköhäiriöiden pituus asiakasta kohden on ollut viime vuosina alle 10 minuuttia. Tämä on selvästi alle valtakunnan keskiarvon.

Sähkölaskun muodostuminen

Sähköä laskutetaan nykyään kahdella eri laskulla, joista toinen tulee sähkön myyjältä ja toinen verkkopalveluyhtiöltä. Sähkön myyjältä tuleva lasku muodostuu käytetystä sähköenergiasta, kun taas verkkopalvelulasku sisältää verkkopalvelun (ent. sähkönsiirron) sekä lakisääteiset verot.

Kuopion Energian sähkönmyynnistä vastaa valtakunnallinen energiapalveluyhtiö Väre. Kun teet sähkösopimuksen, ostat verkkopalvelun samalla aina sen alueen sähköverkkoyhtiöltä, jossa verkkoon liitetty rakennus sijaitsee. Verkkopalvelun hintaa ei voi – eikä tarvitse – kilpailuttaa. Sen hinta on Energiaviraston hyväksymä.

Kuopion keskeisellä kaupunkialueella verkkopalvelun tarjoaa tytäryhtiömme Kuopion Sähköverkko Oy, jonka nimi näkyy vastaanottamassasi verkkopalvelulaskussa.

Verkkopalvelulaskun muodostuminen

Verkkopalvelulaskuun sisältyvällä siirto- sekä perusmaksulla katetaan sähköverkon kunnossapito, sähköverkon valvonta, viankorjaus ja ympärivuorokautinen vikapalvelu sekä sähköverkon kapasiteetin ja toimitusvarmuuden jatkuva kehittäminen. Sähkönsiirtohintaan sisältyvät myös sähkönmittauksen älykäs etäluenta- ja asiakaspalvelu.

Vastaamme asiakkaidemme käyttöpaikkojen sähkönmittauksesta eli sähkömittareiden toiminnasta. Sähkömittarit mittaavat sähkön kulutusta tunneittain, ja nämä tiedot välittyvät kerran päivässä Väppiin ja datahub-järjestelmään. Sähkön myyjät hakevat tiedot datahubista laskutusta varten.

Normaaleissa tilanteissa sähkön kulutustiedot näkyvät datahub-järjestelmässä statuksella ”OK” , mikä tarkoittaa, että tiedot ovat sähkömittarin mukaisia. Tällöin laskut lähtevät mitattujen käyttötietojen .

Mikäli mittauksessa on tapahtunut häiriö (esim. sähköt on katkaistu pääkytkimestä tai mittalaite on vikaantunut), arvioidaan kulutus aikaisemman sähkönkulutuksen mukaan. Arviointia jatketaan korkeintaan kuusi viikkoa, minkä aikana etäyhteys pyritään palauttamaan. Etäluentayhteyden palauduttua mittarille tallentuneet mittaustiedot saadaan yleensä takautuvasti luettua ja kulutustiedot välitetään datahubiin laskutusta varten. Jos tallennettua kulutustietoa ei ole saatavilla, lasku muodostuu arvioon perustuen. Tiedot päivittyvät myös Väppiin. Lue aiheesta lisää täältä.

Datahub on vuoden 2022 alussa käyttöönotettu kansallinen järjestelmä, johon on kerätty kaikkien Suomen sähkönkäyttöpaikkojen tiedot.

Laskuihin ja maksamiseen liittyvät selvitykset ja muutokset Ropon maksuneuvonnassa

Katso yhteystiedot täältä