Mistä kaukolämmön hinta muodostuu?

Yritysten ja taloyhtiöiden kaukolämpölasku koostuu perusmaksusta (€/v) ja energiamaksusta (€/MWh) sekä arvonlisäverosta (24 %). Perusmaksu määräytyy toteutuneen kulutuksen perusteella – eli maksat vain tarvitsemastasi tehosta. Energiamaksun suuruus vaihtelee kausittain kaukolämmön kysynnän ja tuotantokustannusten muutosten mukaan.

Kaukolämmön hinnat muuttuvat 1.1.2022 alkaen. Löydät nykyiset sekä uudet hinnastot tämän sivun lopusta. Korotuksen perusteena ovat kohonneet lämmönhankintakustannukset (polttoaineet, päästöoikeudet ja verot) sekä lisääntyneet investointitarpeet kaukolämpöverkon ja tuotantolaitosten kehittämiseksi ja uudistamiseksi.

Myös kaukolämmön sopimusehdot päivittyvät 1.1.2022 alkaen. Ehdoissa ei ole asiakkaan asemaa heikentäviä muutoksia. Löydät nykyiset ja uudet sopimusehdot sekä koosteen ehtojen muutoksista tämän sivun lopusta.

Perusmaksu tutuksi

Katamme perusmaksulla pääosan kiinteistä kustannuksista, joita ovat tuotantolaitosten sekä verkon rakentamis- ja ylläpitokustannukset sekä hallinnon kustannukset. Perusmaksu määräytyy asiakkaidemme toteutuneiden kulutustietojen perusteella, jolloin maksat vain tarvitsemastasi tehosta.

Myös paluuveden lämpötila vaikuttaa perusmaksuun. Matalampi lämpötila pienentää kaukolämmön jakelun kustannuksia (lämpöhäviö, pumppaus, verkon investoinnit) ja lisää voimalaitoksen savukaasupesurin tuottoa, mikä säästää polttoainetta. Asiakkaidemme lämmönjakolaitteiden hyvä jäähtymä ja sitä kautta matalampi paluulämpötila varmistaa, että käytössä on aina tarvittava lämmitysteho.

Kuopion Energia tarkistaa perusmaksujen perusteena olevat tehot ja paluuveden maksuvaikutukset kahden vuoden välein. Voit pyytää erillistä tarkistusta edellä mainitusta rytmistä poiketen esimerkiksi kiinteistösi kaukolämpölaitteiden uusinnan jälkeen.

Energiamaksu tutuksi

Katamme energiamaksulla lämmönhankinnan muuttuvia kustannuksia, joista polttoainekustannukset energiaveroineen ja päästöoikeusmaksuineen muodostavat suurimman osuuden. Kaukolämmön kysyntä, tuotantokustannukset ja hankintamahdollisuudet vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Sen vuoksi käytössämme on kausihinnoittelu, jossa energiamaksut määräytyvät vuodenaikojen mukaan.