Haluaisitko tuottaa ja myydä sähköä?

Ryhdy sähkön pientuottajaksi! Sähköverkkoon liitetystä omaan käyttöön tuottavasta pienitehoisesta aurinko- tai tuulivoimalasta puhutaan pientuotantona. Kuopion Sähköverkko Oy vastaa pientuotantolaitosten liittämisestä jakeluverkkoon. Ylijäämän voit myydä haluamallesi sähkön myyjälle.

Ryhdy sähkön pientuottajaksi – kytke voimalasi osaksi jakeluverkkoa

Pienvoimalan liittäminen osaksi jakeluverkkoa on helppoa. Liittämisestä ei tule sinulle erillisiä kustannuksia, jos kiinteistösi sähköliittymän koko on riittävä voimalaasi varten. Rakennettaessa tuotantolaitokselle oma erillinen sähköliittymä noudatetaan tuotannon liittymismaksuhinnastoa.

Sähköntuotantolaitos tulee liittää jakeluverkkoomme luotettavasti ja turvallisesti. Lähtökohtana on varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuus kaikissa tilanteissa.

Voimalasi asentamisessa osaksi jakeluverkkoa tarvitset sähköalan ammattilaisen apua. Käänny siis laitetoimittajasi puoleen, sillä laitteiston on täytettävä Kuopion Sähköverkon vaatimukset, jotta se voidaan liittää pientuotantovoimalaksi verkkoomme.

Laitteiston soveltuvuus sähköverkkoon on varmistettava ennen käyttöönottoa. Tarkistamme laitteistosi sopivuuden ja tiedot, ja näiden puitteissa myönnämme käyttöönottoluvan.

Voit toimittaa meille täytetyn mikrotuotantolaitteiston yleislomakkeen sähköpostitse sahkoliittyma@kuopionenergia.fi. Lomakepohjan voit ladata sivun alaosasta.

Ylijäämäsähköllä euroja kotiin päin

Voidaksesi aloittaa sähköntuotannon ja mahdollisen ylijäämäsähkön syöttämisen sähköverkkoon, sinun tulee tehdä sopimus ylijäämäsähkön myymisestä. Sopimus tehdään valitsemasi sähkönmyyjän kanssa.

Myyjät maksavat tyypillisesti sähköverkkoon tuotetusta sähköstä joko kiinteää sopimuksessa sovittua hintaa taikka muuttuvaa hintaa, joka on sähköpörssi NordPoolin tuntihinta vähennettynä marginaalilla. Pörssisähkön tuntihinnat vaihtelevat tunneittain kysyntä- ja tarjontatilanteen mukaan.

Pientuottajien verotus

Pienet, enintään 100 kVA:n sähköntuottajat on vapautettu tuotannon sähköverosta. Tämän lisäksi alle 10 000 euron vuosimyynti on vapautettu arvonlisäverosta, jollei pientuottaja ole muilla perusteilla arvonlisäverovelvollinen.

Kaikkien yli 100 kVA:n nimellistehoisten sähkön tuottajien ja varavoimakoneiden omistajien tulee rekisteröityä verovelvolliseksi Verohallinnolle.

Kuopion Sähköverkko Oy:n ohjeet ja lomakkeet sähkön pientuottajalle

Pientuotanto ja energiayhteisöt

Tietoa hinnoista

Liittymisehdot LE 2019

Verkkopalveluehdot VPE 2019

Energiateollisuus ry:n ohjeet

Tuotannon liittäminen verkkoon

Muuta hyödyllistä tietoa

Motivan opas sähkön pientuottajalle

Verohallinnon ohjeet ja lomakkeet

Energiateollisuus ry:n suosittelema yleistietolomake

PIENTUOTANTOLAITTEISTON JA/TAI SÄHKÖVARASTON
LIITTÄMINEN SÄHKÖVERKKOON

Tällä lomakkeella asiakas ilmoittaa verkkoyhtiölle tiedot tuotantolaitteiston ja/tai sähkövaraston sähköverkkoon liittämistä varten. Lomakkeen voi antaa täytettäväksi laitteiston toimittajalle ja/tai laitteiston kytkevälle sähköurakoitsijalle.

Verkkoyhtiöllä on oikeus varmistaa, että tuotantolaitteisto täyttää liittämistä koskevat tekniset edellytykset. Lomake on päivitetty eurooppalaisen EN 50549 -standardin voimaan tulon myötä.


Aloita tästä tunnistautumalla