Asiakastarina Suomen Yliopistokiinteistöt ja Itä-Suomen yliopisto

Ekokaukolämpö vähentää päästöjä merkittävästi

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella otettiin vuoden 2023 alusta käyttöön Kuopion Energian REHTI ekokaukolämpö. Suomen Yliopistokiinteistöjen (SYK) ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) vastuullisuusasiantuntijat pitävät vihreää lämpöä merkittävänä askeleena hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Suomen yliopistokampusten tiloista vastaava ja Suomen valtion ja yliopistojen omistuksessa oleva SYK on asettanut tavoitteekseen hiilineutraalit yliopistokampukset vuoteen 2030 mennessä. SYKin vastuullisuusasiantuntijan Heikki Savikon mukaan ekokaukolämmöllä on suuri rooli tavoitteen saavuttamisessa.

– Onhan se merkittävä. Jos lämmitystä ei saada vähäpäästöiseksi, ei ole mahdollisuuksia päästä tavoitteeseen, hän sanoo.

Itä-Suomen yliopiston kestävän kehityksen asiantuntija Maiju Eskelinen on samaa mieltä.

– Meillä on menossa Hiilineutraali UEF -hanke ja siinä lämmityksen vaikutus on todella iso. Ennen ekokaukolämpöä, vertailuvuonna 2019, lämmityksen vaikutus päästöihin Kuopion ja Joensuun kampuksilla oli yhteensä 22,5 %, Eskelinen kertoo.

– Siirtymällä vihreään kaukolämpöön toimimme esimerkkinä muille ja osoitamme alan yrityksille sekä laajemmin yhteiskunnalle, että lämmitysmuodolla on merkitystä, hän jatkaa.

Alkuperävarmennettu lämpö on uusiutuvaa

Kuopion Energian REHTI ekokaukolämpö tuotetaan paikallisilla, pääosin 150 km:n säteeltä kuljetettavilla uusiutuvilla puupolttoaineilla. Mukana ei siis ole turvepolttoainetta.

Kuopion kampuksella oli aiemmin tavallinen kaukolämpösopimus, joten vaihtaminen oli käytännössä helppo tuotemuutos. SYK oli ajoissa liikkeellä ja tiedusteli alkuperävarmennetun lämmön saatavuutta jo edellisenä syksynä.

Vuonna 2022 astui voimaan lakimuutos, jonka myötä energiayhtiöiden omat ekosertifioinnit eivät enää päde, vaan ekologisuutta mitataan Energiaviraston kaikille yhteisellä sertifikaatilla. Vain alkuperävarmennettua lämpöä saa markkinoida uusiutuvana.

– Olemme linjanneet, että hankimme alkuperätakuuvarmennettua vihreää lämpöä kaikkialla Suomessa heti, kun se on mahdollista, Savikko kertoo.

Vaatimuksiin on vastattu vaihtelevasti. Kuopiossa vaihto vihreään lämpöön onnistui hyvin, mutta osalla paikkakunnista on Savikon mukaan jouduttu neuvottelemaan.

Hiilijalanjälki ei kerro kaikkea

Sekä Savikko että Eskelinen korostavat, että vihreään kaukolämpöön siirtyminen on vain yksi askel kestävän kehityksen polulla.

– Pitää muistaa, että meidän lämmityksemme laskennalliset suorat päästöt ovat nyt nolla, mutta esimerkiksi polttoaineen kuljetuksesta aiheutuu epäsuoria päästöjä. Helpot keinot on nyt käytetty, toteaa Savikko.

– Vaikka käyttää vihreää lämpöä ja sähköä, ei pidä tuudittautua vain sen tuomaan turvaan ja unohtaa käytännön toimia, kuten energian säästämistä ja energiatehokkuuden parantamista, Eskelinen muistuttaa.

Lisäksi kestävä kehitys on paljon muutakin kuin hiilijalanjäljen laskentaa.

– Nyt on puhetta luontojalanjäljen laskennasta, jossa päästöjen sijasta mitataan vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen ja luontokatoon. Organisaatioiden pitää miettiä, millainen luontovaikutus niillä on, Eskelinen sanoo.

Eskelinen on tyytyväinen siihen, että viime aikoina yleinen ymmärrys vastuullisuudesta kokonaisuutena on lisääntynyt. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ja sosiaalinen vastuullisuus ovat osa vastuullisuustyötä. Savikko kertoo, että SYKillä luonnollisesti seurataan alan viimeisintä tutkimusta tarkasti, eikä mitään tehdä hätiköidysti.

– Ei ole itseisarvo, että tehdään asioita pelkästään ilmastonäkökulmasta. Pitää tehdä järkeviä ratkaisuja, jotka ottavat huomioon myös muut ekologiset vaikutukset, kuten luonnon monimuotoisuuden sekä sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Seuraamme eri muuttujia ja sitä, miten ne vaikuttavat toisiinsa. Seuraamme teknologian kehitystä ja toteutamme toimia, joilla tuetaan ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista.

– Nyt kun pystymme hankkimaan alkuperävarmennettua lämpöä, voimme keskittyä seuraaviin haasteisiin, kuten energiatehokkuuden parantamiseen sekä muihin vastuullisuuden osa-alueisiin, hän lisää.

Uusiutuvaa lähilämpöä yrityksille

Uusiutuvaa lähilämpöä kuluttajille