Käynnissä olevat rakennustyöt

Ylläpidämme ja kunnostamme jatkuvasti sähkö- ja kaukolämpöverkkoamme sähkön, lämmön sekä jäähdytyksen toimitusvarmuuden takaamiseksi. Kotikaupunkimme kasvaessa rakennamme myös uutta verkostoa.

Kaukolämpö

Kaukolämpöä rakennetaan vuonna 2020 Savilahdessa ja Hiltulanlahdessa. Savilahdessa teemme alueen rakentumisen myötä mittavia kaukolämpöverkkojen saneeraus- ja siirtotöitä sekä rakennamme jakeluverkkoa alueen uusille kaduille. Pientalojen liittymäjohtotyömaat painottuvat Hiltulanlahden alueelle.

Ajankohtaiset kaukolämmöntyömaat löytyvät keskeytyskartasta.

› Siirry tästä keskeytyskarttaan 

Kaukojäähdytys

Suomen Maastorakentajat Oy rakentaa Savilahden kaukojäähdytyslaitosta Kuopion Energialle. Laitos valmistuu tuotantokäyttöön vuonna 2020. Kaukojäähdytysverkon rakentaminen jatkuu Niuvantieltä kaukojäähdytyslaitokselle. Rakennustyö kestää maaliskuun loppuun saakka.

Kaukojäähdytysverkon työmaita on lisäksi mm. Savilahden alueella. Lisäksi rakennamme kiinteistökohtaisia jäähdytyksiä kaukolämpöverkon avulla. Ratkaisussa kiinteistöt jäähdytetään lämpöpumpulla, jonka avulla kerätty lämpö kierrätetään uusiutuvana kaukolämpönä takaisin kaukolämpöverkkoon.

Sähköverkko

Investointimme painottuvat tulevina vuosina sähköverkon laajentamiseen kaupungin kasvun mukana sekä toimitusvarmuuden parantamiseen kaapeloimalla asemakaava-alueilla keski- ja pienjänniteverkkoa.

Alla lueteltujen Kuopion Sähköverkon omien kohteiden lisäksi olemme mukana Kuopion kaupungin yhteisrakentamiskohteissa, jotka sijoittuvat tänä vuonna Puijonkuppeen, Hannes Kolehmaisen kadun, Pihlajalaakson, Lehtorinteen, Vaittilan ja Savilahden alueille. Savilahden yhteisrakentamiskohde on useita vuosia kestävä laaja kokonaisuus, joka sisältää jakeluverkon rakentamisen lisäksi sähköaseman uusimisen ja voimajohdon siirron.

Meneillään olevat sähköverkon työmaat:

Kohde 1: Levänen
Kaapeloidaan nykyiset pien- ja keskijänniteilmajohtoverkot. Työalue koskee Kisällinkatua, Leväsentietä ja Rauhanlahdentietä. Työt tehdään kesän 2021 aikana.

Kohde 2: Haapaniemi
Kaapeloidaan nykyisiä pienjänniteilmajohtoja sekä uusitaan keskijänniteverkon maakaapelointeja. Työalue koskee Haapaniementietä, Saastamoisenkatua, Lehtoniemenkatua ja Kurukatua. Työt tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kohde 3: Rypysuo
Uusitaan kolme vanhaa puistomuuntamoa sekä niihin liittyvät maakaapeloinnit. Työalue koskee Rypysuontietä ja Mustikkatietä. Työt valmistuvat alkukesästä 2021.

Kohde 4: Peipposenrinne
Kaapeloidaan nykyiset pien- ja keskijänniteilmajohtoverkot. Työalue koskee, Sirkkusentietä, Tiaisenpolkua ja Kallantietä. Työt valmistuvat syksyllä 2021.

Kohde 5: Melankatu
Saneerataan vanha muuntamo sekä uusitaan Melankadulla keskijännite- ja pienjänniteverkkoa. Työ toteutetaan touko-heinäkuun aikana 2021.

Kohde 6: Kellotarhantie
Kaapeloidaan vanha ilmajohtoverkko maakaapeleiksi. Työt suoritetaan touko-kesäkuussa 2021.