Käynnissä olevat rakennustyöt

Ylläpidämme ja kunnostamme jatkuvasti sähkö- ja kaukolämpöverkkoamme sähkön, lämmön sekä jäähdytyksen toimitusvarmuuden takaamiseksi. Kotikaupunkimme kasvaessa rakennamme myös uutta verkostoa.

Kaukolämpö

Ajankohtaiset kaukolämmöntyömaat löytyvät keskeytyskartasta.

› Siirry tästä keskeytyskarttaan 

Kaukojäähdytys

Savilahdessa on vuonna 2020 valmistunut kaukojäähdytyslaitos.

Kaukojäähdytysverkon työmaita on mm. Savilahden alueella. Lisäksi rakennamme kiinteistökohtaisia jäähdytyksiä kaukolämpöverkon avulla. Ratkaisussa kiinteistöt jäähdytetään lämpöpumpulla, jonka avulla kerätty lämpö kierrätetään uusiutuvana kaukolämpönä takaisin kaukolämpöverkkoon.

Sähköverkko

Investointimme painottuvat tulevina vuosina sähköverkon laajentamiseen kaupungin kasvun mukana sekä toimitusvarmuuden parantamiseen kaapeloimalla asemakaava-alueilla keski- ja pienjänniteverkkoa.

Sähköverkon suunnitteilla sekä meneillä olevat työmaat löydät alla olevasta työmaakartasta. Huomiothan, että työmaat eivät välttämättä aiheuta käyttökatkoksia sähkön jakelussa.

> Sähköverkon työmaakartta