Käynnissä olevat rakennustyöt

Ylläpidämme ja kunnostamme jatkuvasti sähkö- ja kaukolämpöverkkoamme sähkön, lämmön sekä jäähdytyksen toimitusvarmuuden takaamiseksi. Kotikaupunkimme kasvaessa rakennamme myös uutta verkostoa.

Kaukolämpö

Ajankohtaiset kaukolämmöntyömaat löytyvät keskeytyskartasta.

› Siirry tästä keskeytyskarttaan 

Kaukojäähdytys

Suomen Maastorakentajat Oy rakensi Savilahden kaukojäähdytyslaitoksen Kuopion Energialle. Laitos valmistui tuotantokäyttöön vuonna 2020.

Kaukojäähdytysverkon työmaita on lisäksi mm. Savilahden alueella. Lisäksi rakennamme kiinteistökohtaisia jäähdytyksiä kaukolämpöverkon avulla. Ratkaisussa kiinteistöt jäähdytetään lämpöpumpulla, jonka avulla kerätty lämpö kierrätetään uusiutuvana kaukolämpönä takaisin kaukolämpöverkkoon.

Sähköverkko

Investointimme painottuvat tulevina vuosina sähköverkon laajentamiseen kaupungin kasvun mukana sekä toimitusvarmuuden parantamiseen kaapeloimalla asemakaava-alueilla keski- ja pienjänniteverkkoa.

Alla lueteltujen Kuopion Sähköverkon omien kohteiden lisäksi olemme mukana Kuopion kaupungin yhteisrakentamiskohteissa, jotka sijoittuvat tänä vuonna Puijonkuppeen, Hannes Kolehmaisen kadun, Lehtorinteen, Vaittilan ja Savilahden alueille. Savilahden yhteisrakentamiskohde on useita vuosia kestävä laaja kokonaisuus, joka sisältää jakeluverkon rakentamisen lisäksi sähköaseman uusimisen ja voimajohdon siirron.

Meneillään olevat sähköverkon työmaat:

Kohde 1: Haapaniemi
Kaapeloidaan nykyisiä pienjänniteilmajohtoja sekä uusitaan keskijänniteverkon maakaapelointeja. Työalue koskee Haapaniementietä, Saastamoisenkatua, Lehtoniemenkatua ja Kurukatua. Työt tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kohde 2: Peipposenrinne
Kaapeloidaan nykyiset pien- ja keskijänniteilmajohtoverkot. Työalue koskee, Sirkkusentietä, Tiaisenpolkua ja Kallantietä. Työt valmistuvat syksyllä 2021.

Kohde 3: Niirala Ukkokodintie ja Tupatie
Kaapeloidaan vanha ilmajohtoverkko maakaapeleiksi. Työt tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä.