Käynnissä olevat rakennustyöt

Ylläpidämme ja kunnostamme jatkuvasti sähkö- ja kaukolämpöverkkoamme sähkön, lämmön sekä jäähdytyksen toimitusvarmuuden takaamiseksi. Kotikaupunkimme kasvaessa rakennamme myös uutta verkostoa.

Kaukolämpö

Kaukolämpöä rakennetaan vuonna 2020 Savilahdessa ja Hiltulanlahdessa. Savilahdessa teemme alueen rakentumisen myötä mittavia kaukolämpöverkkojen saneeraus- ja siirtotöitä sekä rakennamme jakeluverkkoa alueen uusille kaduille. Pientalojen liittymäjohtotyömaat painottuvat Hiltulanlahden alueelle.

Ajankohtaiset kaukolämmöntyömaat löytyvät keskeytyskartasta.

› Siirry tästä keskeytyskarttaan 

Kaukojäähdytys

Suomen Maastorakentajat Oy rakentaa Savilahden kaukojäähdytyslaitosta Kuopion Energialle. Laitos valmistuu tuotantokäyttöön vuonna 2020. Kaukojäähdytysverkon rakentaminen jatkuu Niuvantieltä kaukojäähdytyslaitokselle. Rakennustyö kestää maaliskuun loppuun saakka.

Kaukojäähdytysverkon työmaita on lisäksi mm. Savilahden alueella. Lisäksi rakennamme kiinteistökohtaisia jäähdytyksiä kaukolämpöverkon avulla. Ratkaisussa kiinteistöt jäähdytetään lämpöpumpulla, jonka avulla kerätty lämpö kierrätetään uusiutuvana kaukolämpönä takaisin kaukolämpöverkkoon.

Sähköverkko

Investointimme painottuvat tulevina vuosina sähköverkon laajentamiseen kaupungin kasvun mukana sekä toimitusvarmuuden parantamiseen kaapeloimalla asemakaava-alueilla keski- ja pienjänniteverkkoa. Meneillään olevat sähköverkon työmaat:

Kohde 1: Niirala
Kaapeloidaan nykyiset pienjänniteilmajohtoverkot. Työalue koskee Kehäkatua, Omakotitietä ja Ukkokodintietä. Työt on keskeytetty ja jatkuvat keväällä 2020.

Kohde 2: Levänen
Kaapeloidaan nykyiset pien- ja keskijänniteilmajohtoverkot. Työalue koskee Kisällinkatua, Leväsentietä ja Rauhanlahdentietä. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohde 3: Päiväranta
Kaapeloidaan nykyiset pien- ja keskijänniteilmajohtoverkot. Työalue koskee Petäjätietä. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohde 4: Siltamäki
Kaapeloidaan nykyisiä pien- ja keskijänniteilmajohtoverkkoja. Työalue koskee Siltamäen aluetta Karttulantien varressa. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohde 5: Hovi
Kaapeloidaan nykyisiä pien- ja keskijänniteilmajohtoverkkoja. Työalue koskee Hovin aluetta Karttulantien ja Länsirannantien varressa. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohde 6: Kasperintie
Kaapeloidaan nykyisiä pien- ja keskijänniteilmajohtoverkkoja. Työalue koskee Kasperintien aluetta. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohde 7: Keskusta
Uusitaan nykyisiä maakaapelointeja ja vahvistetaan sähköverkkoa. Työalue koskee Minna Canthin katua ja Vuorikatua. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohde 8: Keskusta
Uusitaan nykyisiä maakaapelointeja ja vahvistetaan sähköverkkoa. Työalue koskee Puijonkatua ja Asemakatua. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohde 9: Haapaniemi
Kaapeloidaan nykyisiä pienjänniteilmajohtoja sekä uusitaan keskijänniteverkon maakaapelointeja. Työalue koskee Haapaniementietä, Saastamoisenkatua, Lehtoniemenkatua ja Kurukatua. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohde 10: Niuva
Kaapeloidaan nykyisiä pien- ja keskijänniteilmajohtoverkkoja. Työalue koskee Niuvantietä ja Niuvankujaa. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohde 11: Julkula
Uusitaan kaksi vanhaa puistomuuntamoa sekä niihin liittyvät maakaapeloinnit. Työalue koskee Reposaarentietä, Purolantietä ja Saturannantietä. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohde 12: Kelloniemi
Uusitaan kaksi vanhaa puistomuuntamoa sekä niihin liittyvät maakaapeloinnit. Työalue koskee Luotsitietä. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä

Kohde 13: Rypysuo
Uusitaan kolme vanhaa puistomuuntamoa sekä niihin liittyvät maakaapeloinnit. Työalue koskee Rypysuontietä ja Mustikkatietä. Työt tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.