vastuullisuus

Suuntaamme energiamme tulevaisuuteen

Kuopion Energia kehittää puhtaampaa paikallista energiantuotantoa. Meille on kunnia-asia tuottaa sähköä, lämpöä ja jäähdytystä tehokkaasti ja luonnosta vastuuta kantaen. Meillä on jatkuvasti käynnissä erikokoisia kehityshankkeita, joissa tutkimme ja testaamme uusia, ympäristöä vähemmän kuormittavia ja tehokkaampia energiatuotannon tapoja sekä uudistamme toimintaamme.

Meneillään olevat ja valmistuneet kehityshankkeet

Iloharjun aurinkokaukolämpökenttä

Iloharjun Prisman parkkipaikan viereen valmistui kesällä 2020 Suomen suurimpiin kuuluva aurinkokaukolämpökenttä. Se edustaa täysin päästötöntä tulevaisuuden energiantuotantoa. Toimintaansa tarvittavan sähkön laitos saa Iloharjun jo toimivasta aurinkosähkövoimalasta. Aurinkokaukolämpökenttä tuottaa kesäaikaan energiaa kuopiolaisten käyttöveden lämmitykseen. Seuraa aurinkokaukolämpökentän tuotantoa lähes reaaliaikaisesti täältä.

Kaukojäähdytys järvivedellä

Vuonna 2020 aloitimme Kallaveden syvänteissä virtaavaa kylmää vettä hyödyntävän kaukojäähdytyksen toimittamisen Puijon sairaalaan sekä Savilahden alueelle. Jakeluverkkomme laajentuessa ympäristöystävällistä ja vaivatonta jäähdytystä on tarjolla myös laajemmalle alueelle kaupungissamme.

Kiertokylmä kiinteistöjäähdytyksen edelläkävijänä

Kesällä 2019 otettiin käyttöön kirjaston ja museon kiinteistökohtainen jäähdytysratkaisu, Kiertokylmä. Kaukolämpöverkkoon kytketty kiinteistöjäähdytys viilentää sisäilman kesäisin ja kerää hukkalämmön uusiokäyttöön kaukolämpöverkkoon. Innovatiivinen jäähdytysratkaisu on ensimmäinen laatuaan Kuopion kaupungin rakennuskohteessa. Kiinteistöjäähdytys soveltuu suurten rakennusten, kuten toimistotalojen, kauppakeskusten, hotellien ja arvokkaiden asuinkerrostalojen, jäähdyttämiseen Kuopion kaupunkialueella.

 

Tuhkan uusiokäyttö

Kuopion Energia on mukana useissa hankkeissa, joissa etsitään hyötykäyttökohteita tuhkalle. Tuhkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi maarakentamisessa, mikä vähentää tuottamamme jätteen määrää ja säästää luonnonvaroja. Vuonna 2019 Haapaniemen voimalaitoksessa syntyneestä noin 15 000 tonnin tuhkamäärästä noin 60 prosenttia soveltui maarakennukseen. Haapaniemen voimalaitoksella lämmön- ja sähköntuotannossa syntyvää tuhkaa hyödynnetään parhaillaan muun muassa Kuopion Savilahden tieverkoston rakentamisessa.

Kaukolämpöakku

Vuonna 2020 valmistunut kaukolämpöakku parantaa huoltovarmuutta suuren verkostovuodon varalta sekä energiantuotannon kannattavuutta. Akku sisältää kuumaa kaukolämpövettä. Siihen saadaan varastoitua energiaa, jota luovutetaan edelleen tarpeen mukaan kaukolämpöverkkoon. Nyt voimme tuottaa sähköä silloin, kun se on kannattavinta.

Aurinkopumppaamo turvetuotantoon

Kuopion Energia on ollut mukana kehittämässä ekologisempia ratkaisuja turvetuotannon tarpeisiin. Vuonna 2018 valmistui aurinkosähköllä täysin automaattisesti toimiva pumppaamo, joka kuivattaa tuotantosuota kesäkaudella jopa 130 000 litraa päivässä.

Savukaasupesuri Haapaniemi 2 -voimalaitosyksikköön

Vuonna 2015 rakensimme savukaasupesurin Haapaniemi 2 -laitosyksikköön. Se puhdistaa laitoksen savukaasuja rikkidioksidin ja hiukkaspäästöjen osalta entistä paremmin. Lisäksi lämmöntalteenotto pesurin yhteydessä nostaa yksikön kokonaishyötysuhteen yli 95 prosenttiin kaikissa olosuhteissa. Pesurin lämmöntalteenotto jäähdyttää savukaasut 160 asteesta noin 45 asteeseen. Savukaasuhäviö on normaalisti polttolaitoksessa sen suurin häviö, noin 10 prosenttia. Nyt häviö saadaan minimoitua. Lämmöntalteenoton ansiosta säästämme polttoainetta noin 250 GWh, eli noin 15 prosenttia.

Polttotekniikan muutos Haapaniemi 2 -voimalaitosyksikköön

Vuonna 2013 tehdyllä uudistuksella valmistauduimme 2016 voimaan tulleisiin päästömääräyksiin hyvissä ajoin. Uudempi polttotekniikka tuottaa vähemmän typenoksidipäästöjä. Se on myös varusteltu erillisellä urean syötöllä, jolla saatiin laskettua typenoksidipäästöä vielä matalammaksi. Uusi polttotekniikka mahdollisti lisäksi laajemman polttoainevalikoiman sekä biopolttoaineiden käytön lisäyksen myös Haapaniemi 2 -laitosyksikössä.

Haapaniemi 3 -voimalaitosyksikkö

Vuonna 2011 valmistunut Haapaniemi 3 -voimalaitosyksikkö on rakennettu käyttäen BAT-tekniikkaa (Best available technic). Teholtaan se on noin 50 prosenttia suurempi kuin edeltäjänsä, Haapaniemi 1.

Yksikkö hyödyntää kiertoleijupeti-polttotekniikkaa, jota käytettäessä palamislämpötilat pysyvät matalampina verrattuna entisen yksikön pölypolttotekniikkaan. Myös rikin ja typenoksidien muodostuminen on myös maltillisempaa. Uusi laitosyksikkö mahdollisti biopolttoaineiden käytön polttoaineena entistä laajemmin: voimme hyödyntää karkeita hakkeita ja murskeita. Voimalaitosyksikkö on varusteltu useilla erilaisilla, vanhaa laitosta tehokkaammilla päästöjen vähennystekniikoilla, jotka minimoivat rikin, typen ja pölyn pääsyn ilmakehään.

Kysy lisää kehityshankkeista:

Kehityshankkeet, energiantuotanto
Samuli Räisänen, käyttöpäällikkö
040 709 7313

Kaukojäähdytys- ja aurinkokaukolämpöhankkeet, pienydinvoima
Petri Turtiainen, kehityspäällikkö
040 709 7621

Toimintamme ympäristövaikutukset

Päivä päivältä parempaa energiaa

» Lue lisää