Kohti uuden sukupolven mittausjärjestelmää

Sähkömittareiden vaihdot 2023-2028

Kuopion Sähköverkko Oy:n verkkopalveluasiakkaat siirtyvät uuden sukupolven älykkäiden mittauspalveluiden piiriin vaiheittain. Noin 64 000 asiakkaamme sähkömittarit vaihdetaan 2023-2028. Mittarinvaihdossa asennuskumppanina toimii Elvera Oy. Elveran asentajat tunnistat siitä, että heillä on työvaatteissaan oman yrityksensä tunnisteet sekä lisäksi Kuopion Sähköverkko Oy:n henkilökortti.

Vaihdot toteutetaan mittarien käyttöajan/iän mukaan. Yhtä aluetta ei siis vaihdeta kokonaan samalla kertaa, vaan alueelle palataan useampana vuonna mittarien ikäluokkien mukaisesti. Kuopion Sähköverkko Oy lähettää ennakkoilmoituksen tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla. Tarkemman  ajankohdan ilmoittaa Elvera Oy tekstiviestillä noin kaksi viikkoa ennen vaihtoa. Noudatathan Elveran antamia ohjeita (esim. asiakkaan läsnäoloa vaativien kohteiden vaihdon ajankohdan vahvistaminen). Kohteisiin, joihin mittari voidaan vaihtaa ilman asiakkaan läsnäoloa (esim. kerrostalot), Elvera toimittaa porraskäytävän ilmoitustaululle tiedotteen.

Mittarinvaihto aiheuttaa lyhyen noin 20 minuutin sähkökatkon. Vaihtotyö on asiakkaalle maksuton.

Alle on koottu yleisimpiä kysymyksiä aiheesta.

Miksi etäluettavat mittarit vaihdetaan?

Voimakkaasti lisääntyvä sääriippuvainen sähköntuotanto (esim. aurinkopaneelit) edellyttää uusia ominaisuuksia sähkön mittauslaitteilta ja -palveluilta. Myös sähköautoilun lisääntyminen tarvitsee toimiakseen älykkään sähköverkon uusimpia ratkaisuja. 

Sähkömarkkinalaki asettaa lisäksi verkkopalveluyhtiöden mittauslaitteille omat reunaehdot.

Milloin mittarinvaihto tapahtuu?

Mittarinvaihdot alkavat elokuussa 2023 ja jatkuvat vuoteen 2028 saakka. Mittarit vaihdetaan erissä. Saat oman mittarisi vaihdosta ennakkotiedon tekstiviestillä/sähköpostilla Kuopion Sähköverkolta. Elvera ilmoittaa tarkemman ajankohdan tekstiviestillä noin kahta viikkoa ennen vaihtoa kohteissa, joissa asiakkaan on oltava paikkalla. Muissa kohteissa vaihtoaika ilmoitetaan esimerkiksi rappukäytävän ilmoitustaululla.

 

Sain ilmoituksen mittarinvaihdosta, mutta aika ei käy minulle. Miten aika vaihdetaan?

Saamassasi tekstiviestissä on ohjeet vaihtoajan muuttamisesta.

Kohteet, joissa asiakkaan läsnäoloa tarvitaan: Tekstiviestissä oleva henkilökohtainen linkki vie ajanvarauskalenteriin, jossa voit muuttaa mittarin vaihtoajan. Mikäli linkki ei toimi, voit olla tarvittaessa myös yhteydessä mittarinvaihdon asiakaspalveluun 017 570 7192 (arkisin klo 8-18).

Kohteet, joihin asentajilla on pääsy: Mikäli ilmoitettu aika ei sovi, voit olla yhteydessä mittarinvaihdon asiakaspalveluun 017 570 7192 (arkisin klo 8-18).

Mitä teen, jos saamani ajanvarauslinkki ei toimi?

Voit soittaa mittarinvaihdon asiakaspalveluun 017 570 7192 (arkisin klo 8-18).

Kuka mittarit vaihtaa? Mistä tunnistan asentajan?

Mittarit vaihtaa Elvera Oy:n asentajat, joilla on oman organisaationsa työvaatteiden lisäksi Kuopion Sähköverkko Oy:n henkilökortti. Asentajat käyttävät työautoja, joissa on sekä Elveran että Kuopion Sähköverkon logot.

Vaatiiko mittarinvaihto toimenpiteitä minulta?

Kaikissa kiinteistöissä sähkömittarille on oltava esteetön pääsy. Mittarin edustalla ei saa olla tavaroita, jotta asentajan on helppo ja turvallinen työskennellä.

Osaan kohteista asentajat pääsevät ilman asiakkaan läsnäoloa. Näissä kohteissa sähkömittari sijaitsee asunnon ulkopuolella.

Kohteissa, joissa mittari sijaitsee sisällä kiinteistössä, tarvitaan asiakkaan läsnäoloa. Tarve käy ilmi asiakkaalle lähetettävästä tekstiviestistä. Lue tekstiviestit huolella ja seuraa saamiasi ohjeita.

Kerrostaloissa sähkömittarit sijaitsevat taloyhtiön tiloissa. Mittarinvaihto ja siitä seuraava lyhyt sähkökatko ilmoitetaan taloyhtiön ilmoitustaululla.

 

 

Maksaako mittarinvaihto minulle mitään?

Mittarinvaihdosta ei aiheudu kuluja asiakkaalle.

Mitä hyötyä uudesta mittarista on minulle?

Kulutustietojen  saanti nopeutuu jatkossa. Väppi-sovelluksessa sähkönkulutus näkyy tällä hetkellä asiakkaalle seuraavan päivän aikana, mutta jatkossa päästään n. 2 tunnin viiveeseen (raakadata, joka varmentuu ennen laskutusta). Erillinen  HAN-portti (kotiautomaatioliitäntä) mahdollistaa lähes reaaliaikaisen kulutustietojen siirron. HAN-portin aktivoinnin voit tilata verkkosivuiltamme.

Älykkäät sähkömittarit parantavat verkon valvontaa ja vianhallintaa, minkä myötä toimitusvarmuus lisääntyy entisestään.

Uusi mittauspalvelualusta mahdollistaa ulkopuolisten toimijoiden palvelut, kuten sähkön myyjän tekemän sähkökuormien ohjauksen.

 

Mitä tapahtuu vaihdetuille mittareille?

Vanhat mittarit poistetaan käytöstä ja Landis&Gyrin kierrätyskumppani Stena Recycling kierrättää mittarit SER-romuna. Suurin osa mittareiden raaka-aineista päätyy uusiokäyttöön.

Sähkönmittauksen tai uuden sähkömittarin kanssa on ongelmia. Miten toimin?

Epäiletkö, että kulutuslukemasi ei ole oikein Väppi-sovelluksessa?

Ongelmia uudessa sähkömittarissa?

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa uuden mittarin sähkönmittaukseen liittyvistä ongelmista. Kuvailethan ongelman tarkasti, jotta pääsemme tutkimaan asiaa mahdollisimman pian.

PP dot KK dot VVVV

Mittarinvaihdon ajanvarauksen muutokset

arkisin klo 8-18 

017 570 7192

(pvm/mpm)

Mittarinvaihtoon liittyvät tekniset asiat 

arkisin klo 12-15 

Elvera Oy,  044 4620 384 

Sähköenergian mittauksesta lisätietoa ja uusien mittareiden (E360) käyttöohjeet löydät täältä.