Usein kysyttyä sähköstä ja sähkönsiirrosta

Kokoamme tälle sivulle vastauksia sähkönsiirtoon ja -jakeluun liittyviin kysymyksiin, joita asiakkaamme yleisesti pohtivat. Jos et löydä etsimääsi tietoa, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme: p. 020 520 03 (arkisin 8–16), sahkoliittyma@kuopionenergia.fi.

 

Mikä sähkönsiirrossa maksaa?

Sähkönsiirtohinta muodostuu kolmesta osasta: asiakkaalle siirrettävään energianmäärään perustuvasta energiamaksusta, kuukausittaisesta perusmaksusta sekä valtiolle suoritettavista veroista, joita ovat sähkövero ja arvonlisävero.

Sähkönsiirtohintaan sisältyvällä energia- sekä perusmaksulla katetaan sähköverkon kunnossapito, sähköverkon valvonta, viankorjaus ja ympärivuorokautinen vikapalvelu sekä sähköverkon kapasiteetin jatkuva kehittäminen. Lisäksi mittaamme asiakkaan kuluttaman energian määrää ja olemalla osa valtakunnallista sähköverkkoa mahdollistamme osaltamme Suomen sähkömarkkinoiden toiminnan. Sähkönsiirtohintaan sisältyvät myös älykäs etäluenta- ja asiakaspalvelu.

Sähkönsiirtohintamme ovat viimeisen vuosikymmenen ajan olleet selvästi alle valtakunnallisen tason. Kilpailukykyisen hintatason mahdollistavat tehokas toimintamallimme sekä erinomainen kaupunkiverkko-osaamisemme.

Miksi sähkölaskussa on erikseen sähkönsiirto ja sähkönmyynti?

Sähkön kokonaishinta muodostuu kolmesta osasta: sähkönsiirrosta, sähköenergiasta sekä lakisääteisistä veroista, joihin kuuluvat sähkövero ja arvonlisävero. Tytäryhtiömme, Kuopion Sähköverkko Oy, tarjoaa sähkönsiirron Kuopion keskeisellä kaupunkialueella, mutta sähköenergian palveluntarjoajan voit kilpailuttaa.

Voiko sähkönsiirtohinnan kilpailuttaa?

Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa, sillä yhdellä alueella on aina vain yksi sähköverkkoyhtiö ja sähkönsiirto ostetaan sen alueen sähköverkkoyhtiöltä, jossa verkkoon liitetty rakennus sijaitsee. Sähköenergian osuuden voi kilpailuttaa, mutta sen hinnalla ei ole vaikutusta siirtohintaan.

Sähköverkkoyhtiöiden hintatasot vaihtelevat riippuen sähköverkon rakenteesta ja sijainnista sekä asiakasmäärästä. Sähköverkon hinnat eri alueille hyväksyy Energiavirasto ja hinnat perustuvat aina kunkin alueen todellisiin kustannuksiin.

Mitkä laskuni ovat maksamatta? Mistä saan maksutiedot?

Sähkö- ja lämpölaskujen maksutilanne ja laskut maksutietoineen löytyvät Väpistä.

Maksuneuvontaa saa myös kumppaniltamme Ropo Capitalilta
09 4246 1324 (pvm/mpm, arkisin klo 8–20, lauantaisin klo 10–15)
Ropo Online 24/7 (laskujen haku, laskun tila, maksaminen, eräpäivän siirto, chat).

Onko sähkönjakelunne laadukasta?

Sähkön laatu muodostuu toimitusvarmuudesta ja jännitteen laadusta. Kuopiossa hyvän toimitusvarmuuden perustekijöitä ovat sähköverkon kaapelointi ja riittävät varayhteydet. Pitkäjänteisellä investointi- ja kunnossapitosuunnittelulla ylläpidämme verkkomme arvoa. Emme rakenna uusia ilmalinjoja ja asemakaava-alueilla muutamme toimitusvarmuuden kannalta tärkeät kohteet suunnitellusti kokonaan kaapeliverkkoon kuuluviksi.

Koulutuksilla, kohdennetuilla toimenpiteillä ja riskikartoituksen avulla ennaltaehkäisemme häiriöitä ja onnettomuuksia. Poikkeustilanteita varten olemme laatineet kattavat toimintaohjeet ja ennakoitavissa oleviin laajoihin häiriöihin (mm. sääolosuhteiden vaikutuksesta) reagoimme lisäämällä päivystäjien määrää. Valvomme verkon tilaa 24/7 ja saamme sähköverkosta automaattisesti hälytyksiä. Sähköverkkomme on silmukoitu, jolloin varayhteydet auttavat vikatilanteessa sähkön palautusta. Ammattilaisemme ovat aina ajan tasalla poikkeuksellistenkin häiriötilanteiden varalta.

Kuopiossa koettujen sähköhäiriöiden pituus asiakasta kohden on ollut viime vuosina alle 10 minuuttia. Tämä on selvästi alle valtakunnan keskiarvon.

Onko sähkönsiirron hinnassa ja laadussa eroja riippuen siitä, minkä yhtiön kanssa teen sähkösopimuksen?

Kuopion Sähköverkko Oy palvelee kaikkia sähkönmyyjiä syrjimättömästi ja tasapuolisesti. Sähkönsiirtohinta ja toimitusvarmuus ovat kotitalousasiakkaalle aina samat riippumatta siitä, minkä yhtiön kanssa sähkösopimus on solmittu.

Tutustu tarkemmin:

› Syrjimättömyyden varmentamisen toimenpideohjelma 2019
› Syrjimättömyyden varmistamisen toimenpiteet -raportti 2018-2019