Työntekijätarina

Jami Miettinen, digijohtaja

Aloitin Kuopion Energialla kesätöissä yliopistoaikoina 90-luvun loppupuolella. Paljon olen ehtinyt tekemään energialaisena sen jälkeen. Nykyään vedän LITE-yksikköä digijohtajana.

Lukion jälkeen opiskelin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä ja valmistuin filosofian maisteriksi. Työurani varrella olen opiskellut ja hakenut lisää tietoa kyberturvallisuudesta monin tavoin. Jatkoin lisäopintoja työn ohessa opiskelemalla kyberturvallisuuden ylemmän AMK-tutkinnon. Maailma muuttui ja lisäopinnot tulivat tarpeeseen.

Työnkuvani on muuttunut paljonkin urani aikana ja olen ollut mukana lukuisissa mielenkiintoisissa hankkeissa. Eräs mieleenpainuva projekti oli urani alkuaikoina sähkömarkkinoiden avautumisen liittyvään yritysjärjestelyhankkeeseen osallistuminen. Työskentelin perustettavan valtakunnallisen asiakaspalvelukeskuksen IT-järjestelmien parissa. Kun työt oli tehty ja kaikki oli teknisesti valmista, hanke kuitenkin kariutui. Seuraava merkittävä hanke oli kahdeksanvuotinen tuotekehityspäällikön työ datasähkö-hankkeessa. Toimitimme asiakkaille internet-yhteyttä sähköverkon kautta. Rakensin internet-yhteyksiin vaadittavat taustajärjestelmät sekä runkoverkkosuunnittelun.

Datasähkö-liiketoiminta myytiin lopulta toiselle teleoperaattorille 2010 ja siirryin sähköverkon palvelukseen tietojärjestelmäpäälliköksi. Kolmen vuoden kuluttua matka jatkui konsernin hallintoon ICT-päälliköksi. Tehtäväni oli kehittää ICT-palveluja kehityssuunnitelman mukaan, mikä johti Liiketoimintateknologia-yksikön syntymiseen. LITE-yksikön tehtävänä on tukea Kuopion Energian liiketoimintoja digimurroksessa ja uusien teknologioiden omaksumisessa.

Nykyisin digijohtajana vastaan LITE-yksikön johtamisesta, johon kuuluu yhtenä osana ihan rutiininomaiset esihenkilötehtävät ja asiantuntijatiimini tarpeista huolehtiminen. Koska monet käyttämistämme palveluista ostamme kumppaneilta, on palvelujohtaminen hyvin tärkeässä roolissa työssäni. Se tarkoittaa säännöllistä kommunikointia kumppaneiden kanssa palvelupalaverissa, suunnittelua toiminnan kehittämiseksi ja tietysti laadun- ja tulostenseurantaa. Työviikkoni koostuukin useista sisäisistä ja ulkoisista palavereista.

Seuraan aktiivisesti erilaisia tietoturvaan liittyviä herätteitä, kuten Kuopion Energialla havaittuja tapahtumia tai päivitystarpeita olemassa olevissa järjestelmissä, ja tarvittaessa reagoin niihin. Tiimimme tukee ja varmistaa osaltaan Kuopion Energian toimintavarmuutta kyberulottuvuudessa. Kyberturvallisuustyössä olen mukana myös niin kansallisissa kuin EU-tason työryhmissä, joissa kehitetään koko energiasektorin kyberturvallisuutta. Lisäksi pääsen johtoryhmässä osallistumaan yrityksen strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Kuopion Energia on aivan huippu työpaikka. On mukavaa työskennellä ammattitaitoisen porukan kanssa.

Parasta työssäni onkin sen monipuolisuus. Olen luonteeltani utelias ja yleisesti kiinnostun erilaisista asioista. Pidän siitä, että Kuopion Energialla minulla on mahdollisuus osallistua matalalla kynnyksellä yrityksen toimintaan ja kehittämiseen. Voin hyödyntää omia vahvuuksiani, mutta samalla opin aina uusia asioita. Tässä työssä menestyminen vaatiikin jatkuvaa ajan tasalla pysymistä, mikä on myös työni suola.

Ammatillinen kehittyminen on tärkeää jokaiselle, koska työelämä ja -ympäristö muuttuvat vauhdilla. Meillä työnantaja tukee ja kannustaa jatkuvaan oppimiseen. Ammattitaitoa voi lisätä erilaisilla kursseilla ja koulutuksilla, mutta kehittymistä tapahtuu jo siinäkin, että pääsee osallistumaan mielenkiintoisiin kehityshankkeisiin.

Monipuolisten ja mielenkiintoisten tehtävien lisäksi teen merkityksellistä työtä, sillä sähkö ja lämpö ovat keskeisiä osia jokaisen elämää, vauvasta vaariin. Minua motivoi se, että voin olla omalta osaltani mukana turvaamassa sähkön ja lämmön saatavuutta kaikille kuopiolaisille.