Mistä kaukolämmön hinta muodostuu?

Kaukolämpölasku koostuu perusmaksusta (€/vuosi) ja energiamaksusta (€/MWh). Omakoti- ja paritalojen kaukolämmön perusmaksu määräytyy rakennustilavuuden perusteella hinnaston mukaisesti. Energiamaksu on kaikille kaukolämmön asiakkaille sama.

Perusmaksu ja energiamaksu tutuiksi

Katamme kaukolämmön perusmaksulla pääosan kiinteistä kustannuksista, joita ovat tuotantolaitosten sekä verkon rakentamis- ja ylläpitokustannukset sekä hallinnon kustannukset.

Energiamaksulla katamme lämmönhankinnan muuttuvia kustannuksia, joista polttoainekustannukset energiaveroineen ja päästöoikeusmaksuineen muodostavat suurimman osuuden. Kaukolämmön kysyntä, tuotantokustannukset ja hankintamahdollisuudet vaihtelevat eri vuodenaikoina. Sen vuoksi käytössämme on kausihinnoittelu, jossa energiamaksut määräytyvät vuodenaikojen mukaan.

Pientalojen kaukolämpötuotteiden hinnastot ja sopimusehdot löydät sivun alaosasta.

Kaukolämmön liittymismaksu omakotitaloille

Uudet asuinalueet: 3960 € / talo
Aiemmin rakennetut alueet: 4920 € / talo

Kaukolämmön liittymismaksun suuruus määräytyy liittymisjohdon pituuden ja rakennusalueen mukaan. Liittymismaksu sisältää 15 m tonttijohtoa.

Laskuihin ja maksamiseen liittyvät selvitykset ja muutokset Ropon maksuneuvonnassa

Katso yhteystiedot täältä