Energian alkuperä

Kotikaupunkimme ja sitä ympäröivä luonto on meille kaikille rakas

Paikallisena energiantuottajana velvollisuutemme tässä ajassa on vaalia elämän energiaa alueellamme. Yli 70 % Kuopion Energian tuottamasta sähköstä ja lämmöstä tehdään uusiutuvilla, lähialueilta hankituilla biopolttoaineilla. Kotimaisuusaste biopolttoaineille on noin 99 %, mikä luo työpaikkoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia Pohjois-Savoon.

Puun ja turpeen synergia

Käytämme energiantuotannossamme kotimaisia biopolttoaineita ja turvetta. Paikallisten biopolttoaineiden hyödyntämisellä pyrimme jättämään mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Turve on tasalaatuinen polttoaine, jonka ylivuotinen varastoiminen on mahdollista.

Näin parannamme huoltovarmuuttamme ja varmistamme jo seuraavien talvien polttoaineen saatavuutta. Turpeen ominaisuudet estävät biopolttoaineiden mukana tulevan kloorin aiheuttamia kattilavaurioita ja varmistaa näin keskeytymättömän sähkön ja lämmön tuotannon kaupungillemme.

Polttoaineet kuljetetaan voimalaitokselle valtaosin 150 kilometrin säteeltä. Polttoaineen ympärivuotisen saannin varmistamiseksi varastoimme biopolttoaineita turvetuotantoalueiden terminaaleihin sekä voimalaitoksen lähiterminaaliin Kumpusaareen. Nämä terminaalit tehostavat logistiikkaa, parantavat kustannustehokkuutta ja lisäävät toimitusvarmuutta.

Vuonna 2023 käytetyt polttoaineet

> Lue lisää kaukolämmön eri tuotteiden sekä kokonaismyynnin ominaispäästöistä.