Asiakastarina KYS

Kallaveden syvänteiden kylmä vesi jäähdyttää KYSin sairaalatiloja

Kuopion yliopistollinen sairaala KYS on yksi Suomen suurimmista sairaaloista. Se on ottanut ensimmäisenä Kuopiossa käyttöön osassa kiinteistöistään kaukojäähdytyksen, jossa sisätilojen viilennys tuotetaan vastuullisesti läheisen järven syvänteiden kylmällä vedellä.

Kuopion Energia on tarjonnut vuodesta 2020 lähtien sähkön ja kaukolämmön lisäksi asiakkailleen myös Kallan kylmä -kaukojäähdytystä. Se on nimestään huolimatta todellista lähijäähdytystä, jota tuotetaan ja käytetään paikallisesti yhden kaupunginosan alueella, Kuopion Savilahdessa.

Kaukojäähdytys-termi viittaa keskitettyyn tuotantotapaan, jossa energiaa johdetaan laitoksesta kiinteistöön. Savilahden kaukojäähdytyslaitos ottaa Kallavedestä 32 metrin syvyydestä kylmää vettä, jota käytetään jäähdytyksen tuotantoon.

Ensimmäisenä asiakkaana ekologista ja kustannustehokasta Kallan kylmä -kaukojäähdytystä on aloittanut hyödyntämään Kuopion yliopistollinen sairaala KYS. KYSin kiinteistöjohtaja Petri Pyy kertoo, että sairaalan jäähdytystarve on varsinkin kesäisin valtava jäähdytettävien rakennusten suuren määrän sekä sairaalatilojen korkeiden sisäilmastovaatimusten vuoksi.

– KYSin pääkampuksella Puijon sairaalan tontilla on kiinteistöjä yhteensä noin 200 000 neliötä, joista jäähdytystä tarvitsee suurin osa tiloista.

– Sairaalat ovat erikoistiloja, joissa sisäilmasto-olosuhteiden merkitys korostuu. Meillä on tilakohtaisesti eri vaativuusluokkia sisäilmalle. Esimerkiksi leikkaussalit vaativat kaikilta ominaisuuksiltaan korkeaa ilmanlaatua.

Vastuullista, varmaa ja edullista jäähdytystä

Keskitettyyn jäähdytykseen siirtyminen on KYSille mittava uudistusprojekti, joka toteutetaan vaiheittain. Tavoitteena on liittää pääosa Puijon sairaalan rakennuksista kaukojäähdytykseen 2020-luvun aikana.

KYS haluaa kaukojäähdytykseen liittymisellä osoittaa ympäristövastuullisuuttaan ja olla näin omalta osaltaan mukana ilmastotalkoissa ja kestävässä kehityksessä. Kaukojäähdytyksen kaltaisilla uudenlaisilla, energiatehokkailla ja ekologisilla ratkaisuilla se pyrkii ympäristökuorman vähentämiseen ja kustannussäästöihin

– Tämäntyyppisissä uudistuksissa teemme päätökset tulevaisuuteen katsoen. Ekologisuus on KYSille tärkeä arvo, ja analysoimme rakennusprojekteissa myös ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökulmat.

– Edellä mainittujen rinnalla on saatava toimimaan myös taloudellinen yhtälö ja punnittava luotettavuuskysymyksiä. Sairaala on yhteiskunnan kriittisiä toimintoja, ja Covid-pandemian myötä varautumisajattelu on nostanut entistä vahvemmin päätään.

KYSin sairaalatilojen jäähdytys on tuotettu aikaisemmin kiinteistökohtaisilla jäähdytysjärjestelmillä, yleisimmin vesikatoille sijoitettuja vedenjäähdytyskoneilla. Kaukojäähdytys säästää sähköä jopa 80 prosenttia kiinteistökohtaisiin jäähdytyslaitteisiin verrattuna.

– Totesimme yhteistyössä Kuopion Energian kanssa tehtyjen ennakkolaskelmien perusteella, että keskitetty kaukojäähdytysratkaisu on järkevä lähteä toteuttamaan, ja se tulee myös pitkällä aikavälillä edullisimmaksi.

Pitäviä laskelmia ja sujuvaa yhteistyötä

Ensimmäiset KYSin rakennusosat ovat olleet noin vuoden kaukojäähdytyksessä. Pyy paljastaa kaukojäähdytyksen osoittaneen jo nyt toimivuutensa Kuopion Energian suunnitteluvaiheessa tuottamien laskelmien mukaisesti.

– Kaukojäähdytys otettiin vuoden 2020 alkupuolella käyttöön Uusi sydän -rakennushankkeen ykkösvaiheessa. Hiljattain siihen on liitetty myös Kaarisairaala, joka on merkittävimpiä rakennuksiamme.

– Saamamme mittaustulokset jäähdytyksen toimivuudesta ovat erinomaisia. Ensimmäinen kohteemme jäähtyi 99-prosenttisesti Savilahden järvivedellä eli kaukojäähdytys toimii meillä suunnitellusti.

Pyy sanoo lukujen viittaavan siihen, että tilanne muuttuu heille sitä paremmaksi, mitä laajemmin kaukojäähdytystä otetaan käyttöön kiinteistöissä.

“Tämänkaltaiset ratkaisut ovat meille todella merkittäviä. Näemme jo nyt, että tulemme säästämään energiaa tulevaisuudessa.”

Savilahti on Kuopion kaupungin kärkihankkeena lähivuosina vahvasti kehittyvä alue, jota kehitetään yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa. Kuopion Energialle KYS on ollut kaukojäähdytyksen kehittämisvaiheessa ankkuritoimija, joka edesauttoi osaltaan palvelun laajentamisessa koko Savilahden alueelle.

Pyy kiittää yhteistyön Kuopion Energian kanssa olleen avointa ja sujuvaa.

– Tässä pitkään ja huolella valmistellussa projektissa korostuu yhteistyö, meidän on täytynyt yhdessä hieroa tämä kuntoon.

– Kumpikaan meistä kumppaneista ei olisi lopulta voinut lähteä yksin toteuttamaan keskitettyä kaukojäähdytystä. Ja kun yhteistyö on kyseessä, ihmiset ovat näitä asioita sopimassa ja ratkaisuja löytämässä.

 
Lue lisää