vastuullisuus

Sitoutuminen kestävään kehitykseen

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat Suomen ensisijainen keino parantaa energiatehokkuutta ja täyttää EU:n velvoitteet energian käytön tehostamiseksi. Kuopion Energia on sitoutunut pitkäjänteisesti energiankäytön tehostamistavoitteisiin allekirjoittamalla energiatehokkuussopimukset kaudelle 2017–2025.

Edellisen sopimuskauden 2008–2016 säästötavoitteena oli vähentää sähkö- ja kaukolämpöhäviöitä vähintään viisi prosenttia ja yhdessä asiakkaiden kanssa toimia niin, että heidän energiatehokkuutensa paranee yhdeksän prosenttia energiapalveludirektiivin säästötavoitteiden mukaisesti. Energiantuotannossa alan yhteinen säästötavoite oli yksi terawattitunti.

Kuopion Energian yksi merkittävimmistä parannuksista oli savukaasupesurin käyttöönotto vuonna 2015. Yksistään sen säästövaikutus on 0,22 terawattituntia. Edellisen sopimuskauden tavoitteet ylitettiin kaikilta osin reilusti.

Nykyisellä sopimuskaudella kiinnitämme huomiota entistä enemmän asiakkaiden energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteemme on aktivoida asiakkaita hyödyntämään entistä paremmin Väpin palveluja oman energiatietoisuuden kasvattamisessa ja tehostamistoimenpiteiden seurannassa. Tarjoamme asiakkaille henkilökohtaista ja eri palvelukanavien kautta tapahtuvaa energiansäästöneuvontaa sekä julkaisemme aktiivisesti uusia kodin sähkönkäyttöön ja -säästöön liittyviä artikkeleita verkkosivuillamme.

Kasvatamme lisäksi omaa aurinkosähkötuotantoamme ja jaamme siitä syntyviä kokemuksia ja osaamistamme asiakkaillemme.