vastuullisuus

Sitoutuminen kestävään kehitykseen

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat Suomen ensisijainen keino parantaa energiatehokkuutta ja täyttää EU:n velvoitteet energian käytön tehostamiseksi. Kuopion Energia on sitoutunut pitkäjänteisesti energiankäytön tehostamistavoitteisiin allekirjoittamalla energiatehokkuussopimukset kaudelle 2017–2025.

Edellisen sopimuskauden 2008–2016 säästötavoitteena oli vähentää sähkö- ja kaukolämpöhäviöitä vähintään viisi prosenttia ja yhdessä asiakkaiden kanssa toimia niin, että heidän energiatehokkuutensa paranee yhdeksän prosenttia energiapalveludirektiivin säästötavoitteiden mukaisesti. Energiantuotannossa alan yhteinen säästötavoite oli yksi terawattitunti.

Kuopion Energian yksi merkittävimmistä parannuksista oli savukaasupesurin käyttöönotto vuonna 2015. Yksistään sen säästövaikutus on 0,22 terawattituntia. Edellisen sopimuskauden tavoitteet ylitettiin kaikilta osin reilusti.

Nykyisellä sopimuskaudella kiinnitämme huomiota entistä enemmän asiakkaiden energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteemme on aktivoida asiakkaita hyödyntämään entistä paremmin Väpin palveluja oman energiatietoisuuden kasvattamisessa ja tehostamistoimenpiteiden seurannassa. Tarjoamme asiakkaille henkilökohtaista ja eri palvelukanavien kautta tapahtuvaa energiansäästöneuvontaa sekä julkaisemme aktiivisesti uusia kodin sähkönkäyttöön ja -säästöön liittyviä artikkeleita verkkosivuillamme.

Kasvatamme lisäksi omaa aurinkosähkötuotantoamme ja jaamme siitä syntyviä kokemuksia ja osaamistamme asiakkaillemme.

Päivä päivältä parempaa energiaa

Kuopion Energian tavoitteena on päästä eroon fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastotiekartta kuvaa energiantuotantomme hiilidioksidipäästöjen kehitystä suhteessa kaukolämmön asiakasmäärän kasvuun vuosina 2010–2030. Siihen on listattu lisäksi keskeisimmät kehityshankkeet, joilla pyrimme pääsemään tavoitteeseen.

Kuopion Energian hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet lähes kolmannekseen vuodesta 2011, jolloin aloitimme laajat investoinnit tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään energiantuotantoon.

Samaan aikaan kaukolämpöön liitettyjen kiinteistöjen määrä on kasvanut tasaisesti, ja kasvun ennakoidaan jatkuvan vuoteen 2030 saakka.

Myönteiseen päästökehitykseen nousevassa trendissä ovat vaikuttaneet merkittävästi asiakkaidemme teot kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi ja ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi.

Kuopion Energia ilmastotiekartta

Jo toteutuneet kehityshankkeet:

2003
Kaatopaikan keräilykaasun hyödyntäminen lämmöntuotantoon

2011
Haapaniemi 3 -monipolttoainekattilan käyttöönotto

2013
Haapaniemi 2 -kattilan polttotekniikan muutos, jonka myötä pystyttiin lisäämään merkittävästi biopolttoaineen käyttöä.

2014
Biokaasumoottorivoimalaitos

2015
Lämmön talteenotto Haapaniemi 2 -kattilan savukaasuista

2017
Aurinkosähkön hyödyntäminen lämpökeskuksissa

2019
Kiinteistökohtaiset jäähdytysratkaisut ja asiakkaiden ylijäämälämmön hyödyntäminen (CHC)

2020
Lämmön varastointi (kaukolämpöakku)
Savilahden kaukojäähdytysratkaisu
Aurinkokeräimet
Kahdensuuntaisen kaukolämpökaupan valmiudet

2021
Kiinteistöjen älykkäät lämmönsäätöpalvelut

2023
Pienydinvoimalaitoksen sijoituspaikkaselvitys

 

Tulevat kehityshankkeet:

2024
Haapaniemi 2 -kattilan polttotekniikan jatkokehitys, jonka myötä saavutetaan turveriippumattomuus

2025
Tuulivoima

2026
Lämpöpumppujen laajamittainen käyttöönotto hukkalämpöjen hyödyntämiseksi

2026-2035
Biojalostamo
Sähkökattila
Pienydinvoima
Geoterminen lämpö
Vedyn valmistus
Aurinkoenergia
Lämpövarastot