Asiakastarina

Valintoja kohtuuhintaisen ja vastuullisen asumisen puolesta

Niiralan Kulma Oy on Kuopion suurin vuokranantaja. Sillä on noin 5900 asuntoa, joissa asuu yli 10 000 kuopiolaista. Kiinteistöjen energiaratkaisujen kehittäminen on yritykselle tärkeää niin kustannusten kuin ympäristökysymystenkin kannalta.

– Haemme tasapainoa näiden kahden tekijän välillä kaikissa päätöksissämme. Haluamme tarjota kohtuuhintaista vuokra-asumista kuopiolaisille, mutta olemme tunnistaneet myös vastuumme ympäristöasioissa, Niiralan Kulman kiinteistöjohtaja Olli Kuronen toteaa.

Kuronen kertoo, että asiakkaan etu ohjaa työntekoa Niiralan Kulmassa. Tavoitteena yrityksellä on olla asukkaille ykkösvaihtoehto vuokra-asuntojen tarjoajien joukossa.

– Asukkaamme arvostavat sopivan vuokratason ja asumismukavuuden lisäksi turvallista ja terveellistä ympäristöä. Globaalit trendit viitoittavat myös tietä samaan suuntaan.

– Meidän velvollisuutemme on luoda sellaista asuntotarjontaa, että asukkaamme voivat tehdä vastuullisia valintoja asuinympäristössään. Liittyivätpä ne esimerkiksi jätehuoltoon, liikkumiseen tai energiankulutukseen.

Kaukolämmön lähteenä uusiutuva energia

Iso osa Niiralan Kulman nykyisestä kiinteistökannasta on liitetty kaukolämpöverkkoon. Kuronen näkee kaukolämmön luotettavana ja vaivattomana vaihtoehtona, joka täyttää hyvin ympäristöystävällisyyden vaateet.

– Kaukolämpö tulee varmasti ja sitä saa aina. Se on suhteellisen taloudellinen lämmitysmuoto, ja siihen on hyvää tuntemusta niin laitetoimittajilla, verkkoyhtiöllä kuin kiinteistön omistajillakin. Siinä mielessä kaukolämpö on helppo valinta.

Niiralan Kulma vaihtoi hiljattain kaukolämpötuotteensa kokonaan uusiutuvalla energialla tuotettavaan REHTI ekokaukolämpöön.

– Kuopion Energian Puulämmön hintalappu on todella kohtuullinen suhteessa valtavaan ympäristöhyötyyn, jonka syntyy siihen siirtymällä. Tämänkaltaisilla isoilla, mittavaa kiinteistömassaa koskevilla kerrannaistapahtumilla voimme vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä.

– Fossiilisten polttoaineiden hinnat tulevat myös todennäköisesti nousemaan, joten se on satsaus tulevaisuuteen taloudellisessakin mielessä.

Yhteistyöllä kannattavia valintoja

Niiralan Kulma rakentaa vuosittain noin 150 uutta asuntoa ja kunnostaa lisäksi jatkuvasti vanhaa rakennuskantaa. Kuronen kertoo Kuopion Energian olevan tärkeä asiantuntijakumppani hankekohteiden energiaratkaisujen suunnittelussa.

– Teemme yhteistyötä sekä kohteiden alkusuunnittelussa että jatkuvan kehittämisen puolella. Ratkomme monia asioita porukassa. Se on usein neuvottelevaa asiantuntijakumppanuutta, jolla varmistamme muun muassa, että osaamme suunnitella kiinteistöjen lämmönjaon oikein ja että teemme optimaalisia valintoja energia-asioissa.

Yksi Niiralan Kulman energiaratkaisujen kehittämistä ohjaava periaate on, että taloon tulevasta energiasta pyritään pitämään kiinni mahdollisimman pitkälle.

– Emme halua hukata lämpöenergiaa. Pilottihankkeissa olemme löytäneet toimivia tapoja kierrättää lämpöä kiinteistöissämme. Otamme esimerkiksi jätevedestä lämpöä talteen, ja ilmanvaihdon poistoilmalämpöpumpuilla (PILP) olemme saaneet parannettua niin ikään kohteiden energiatehokkuutta.

– PILP-perusparannushankkeiden onnistuminen on edellyttänyt tiivistä asiantuntijayhteisyötä. Vain siten varmistamme, että laitteemme toimivat toivotulla tavalla, eikä myöskään Kuopion Energian verkoston toiminta ei häiriinny meidän takia.

Hyödyllistä näkemystä, toimivia palveluja

Kuronen kertoo olevansa tyytyväinen jo vuosia jatkuneeseen yhteistyöhön Kuopion Energian kanssa sekä palveluiden laatuun ja toimivuuteen.

– Voimme luottaa, että saamme aina energiaa kohteisiimme sekä asiantuntijapalveluita, kun tarvitsemme niitä lämmönjakeluun tai infran rakentamiseen liittyen. Saamme heiltä myös hyvin tietoa energiatuotteista, hinnoittelusta ja erilaisista liittymiskustannuksista.

Kuronen sanoo arvostavansa Kuopion Energian toiminnassa erityisesti yrityksen tapaa ottaa asiakkaat huomioon.

– He ajattelevat myös meidän kannaltamme asioita parhain päin. Sieltä tulee ideoita ja näkemyksiä, joita ei välttämättä itse olisi tullut ajateltua.

Esimerkkinä tästä Kuronen nostaa REHTI ekokaukolämpöön siirtymisen.

– Kuopion Energia esitti ympäristöperusteluiden lisäksi selkeät laskelmat siitä, miksi REHTI ekokaukolämpö on meille sekä kannattava ja vastuullinen valinta. Päätöksenteko oli helppoa sen jälkeen.

Kuronen toteaa yritysten välillä olevan tietyntyyppistä hengenheimolaisuutta, mikä tekee yhteistyöstä erityisen sujuvaa.

– Yritystemme tavoitteet ja arvot ovat keskenään hyvin samankaltaisia esimerkiksi vastuullisuuden ja asiakkaan huomioimisen suhteen. Siksi meidän on helppo toimia yhdessä.