Tuotanto ja jakelu

Paikallista energiantuotantoa

Kuopion Energian sähkön- ja lämmöntuotanto on keskitetty Haapaniemen voimalaitokselle sekä Pitkälahden moottorivoimalaitokselle. Kaukolämpöä voimme tarvittaessa tuottaa myös erillisillä lämpölaitoksilla. Käytössämme on myös kaukolämpöakku, joka parantaa huoltovarmuutta suuren verkostovuodon varalta sekä energiantuotannon kannattavuutta.

Haapaniemen voimalaitos

Haapaniemen voimalaitos koostuu kahdesta voimalaitosyksiköstä, polttoaineen vastaanottoalueesta ja Kumpusaaren polttoaineterminaalista. Laitokselle toimitetaan pakkaspäivinä yli 100 rekka-autollista polttoainetta vuorokaudessa. Tiedote lähialueen asukkaille varmuusvarastosta ja mahdollisesta vaaratilanteesta.

Laitoksen käyttämistä polttoaineista yli 65 % on metsätalouden hakkuutähteenä sekä sahateollisuuden sivutuotteena syntyvää biopolttoainetta ja loput lähimaakunnissa tuotettavaa turvetta. Voimalaitoksella tuotamme vuosittain noin 300 000–350 000 MWh sähköä ja lämpöä 900 000–1 000 000 MWh.

Toinen Haapaniemen kattilalaitos on rakennettu uusimmalla mahdollisella tekniikalla ja otettu käyttöön 2011. Suurempi Haapaniemi 2 -voimalaitosyksikkö on modernisoitu 2013 vastaamaan myös nykyistä päästölainsäädäntöä, sekä sen savukaasujen puhdistamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi on lisätty 2015 savukaasupesuri lämmöntalteenotolla. Lue lisää Haapaniemen voimalaitoksen kehityshankkeista

Pitkälahden tuotantolaitokset

Pitkälahdessa on sähköä ja lämpöä tuottava moottorivoimalaitos sekä lämpöä tuottava kattilalaitos. Moottorivoimalaitoksen polttoaineena käytämme biokaasulaitoksella yhdyskuntien orgaanisesta jätteestä tuotettua biokaasua, jolla teemme vuosittain sähköä ja lämpöä 8–10 GWh.

Lämpökeskuksen polttoaineena hyödynnämme kierrätyskeskuksen jätepenkoista talteen kerättyä biokaasua, jolla tuotamme lämpöä vuosittain 15–20 GWh.

Kaukolämpöakku

Vuonna 2020 valmistunut kaukolämpöakku parantaa huoltovarmuutta suuren verkostovuodon varalta sekä energiantuotannon kannattavuutta. Akku sisältää kuumaa kaukolämpövettä. Siihen saadaan varastoitua energiaa, jota luovutetaan edelleen tarpeen mukaan kaukolämpöverkkoon. 

Muut tuotantolaitokset

Kuopion Energialla on lisäksi ympäri kaupunkia pienempiä lämpölaitoksia, jotka varmistavat kaukolämpöverkon toimintaa.

Viimeisetkin lämpökeskukset luopuivat raskaan polttoöljyn käytöstä vuoden 2018 alussa.

Iloharjun lämpökeskus

Iloharjun lämpökeskuksessa on kaksi teholtaan 40 MW kattilaa, jotka käyttävät polttoaineena kevyttä polttoöljyä.

Jynkän lämpökeskus

Jynkän lämpökeskuksessa on kaksi teholtaan 12 MW kattilaa vuodesta 2018 alkaen. Polttoaineena lämpökeskus käyttää kevyttä polttoöljyä.

Niiralan lämpökeskus

Niiralan lämpökeskuksessa on kaksi 40 MW tehon kevyellä polttoöljyllä toimivaa kattilaa.

Pitkälahden lämpökeskus

Pitkälahden lämpökeskus muodostuu kahdesta 30 MW tehon kevyen polttoöljyn kattilasta ja yhdestä teholtaan 3 MW kattilasta, joka käyttää polttoaineena kaatopaikkakaasua.

Päivärannan lämpökeskus

Päivärannan lämpökeskuksessa on kaksi 12 MW tehon kevyellä polttoöljyllä toimivaa kattilaa.

Rautaniemen lämpökeskus

Rautaniemen lämpökeskuksessa on yksi teholtaan 40 MW kattila, joka käyttää polttoaineena kevyttä polttöljyä.

Saarijärven lämpökeskus

Saarijärven lämpökeskuksessa on yksi 40 MW tehon kevyellä polttoöljyllä toimiva kattila.

Siirrettävät lämpökeskukset

Kelloniemen siirrettävässä lämpökeskuksessa on kaksi 3,7 MW tehon kevyellä polttoöljyllä toimivaa kattilaa. Neulamäen siirrettävässä lämpökeskuksessa on yksi 3,7 MW tehon kevyellä polttoöljyllä toimiva kattila.