Vastuullisuusraportti 2023 on nyt julkaistu!

17.5.2024

Kuopion Energian vastuullisuusraportti käsittelee vuoden 2023 tilinpäätöstä ja kestävyystekoja sekä valaisee tulevaisuuden tavoitteita. Kuopion Energia on tunnistanut toimintansa kannalta kolme olennaista kestävyysteemaa, jotka ovat toimintavarmuus, ilmastonmuutoksen torjunta sekä turvallinen ja hyvinvoiva työyhteisö.

Energiakriisi hellitti vuonna 2023, mutta kotimaisten polttoaineiden hinta jatkoi nousuaan. Kuopion Energia käytti ennätysmäärän uusiutuvia polttoaineita, 73 %. Polttoaineiden kotimaisuusaste oli 99,7 %.  Uusia, polttamisen korvaavia tapoja tuottaa kaukolämpöä selvitetään jatkuvasti. Tavoitteena on päästä eroon energiantuotannon hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2030 mennessä.

Pidämme lämpötilan sopivana ja sähköt päällä lähes 100 % kaikissa olosuhteissa. Sähkön toimitusvarmuudessa Kuopion Sähköverkko Oy rikkoi oman ennätyksensä, sillä keskimääräinen asiakkaiden kokema jakelukeskeytys oli vain 3,5 minuuttia. Kaukolämmön keskimääräinen jakelukeskeytys lämmityskaudella oli myös hyvin alhainen, 5 minuuttia.

Raportti koostaa olennaisimmat kestävyysraportointivaatimukset, jotka perustuvat EU:n kestävyysraportointidirektiiviin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) ja sitä täydentäviin eurooppalaisiin kestävyysraportointistandardeihin (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Raportti ei täysin kata CSDR-direktiiviä ja ESRS-standardeja.

> Vastuullisuusraportti 2023

 

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset