Energiayhteisöt

Tilauslomakkeella kysytään Energiayhteisöön liittyvien käyttöpaikkojen käyttöpaikkanumerot (18 merkkiä), jotka ovat nähtävillä sähkölaskulla tai käyttäjän Väpissä. Lisäksi tarvitaan tieto ylijäämäsähkön jakotavasta sekä käyttöpaikkojen jakosuhteesta. Näiden perustietojen keräämistä varten on ohessa Excel-taulukko. Lataa taulukko ensin omalle koneellesi ja palauta se täytettynä tilauksen yhteydessä. Valmiiksi täytetty Excel-taulukko on edellytys tilauksen etenemiselle. Energiayhteisö vastaa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että tiedot ovat ajantasaiset sopimuksen aikana. Energiayhteisö ilmoittaa muutokset Kuopion Sähköverkolle tällä samalla lomakkeella.

Energiayhteisön perustamiseen menee aikaa noin kaksi viikkoa tilauksesta. Edellytyksenä käyttöönotolle on allekirjoitettu sopimus Energiayhteisön muodostamisesta. Kuopion Sähköverkko laatii ja lähettää sopimuksen sähköisesti allekirjoitettavaksi yhteyshenkilölle. Allekirjoittajalla tulee olla lakisääteinen edustusoikeus tai erillinen valtuutus. Lisäksi Energiayhteisöllä tulee olla voimassa oleva sopimus ylijäämäsähkön myymisestä sähkönmyyjälle.

Lataa Excel-taulukko tästä


Aloita tästä tunnistautumalla