Kotona elämänlämmössä -kilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjät

Kuopion Energia Oy
Postiosoite: PL 105, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Haapaniementie 30, 70100 Kuopio
Y-tunnus: 2064700-4

Niiralan Kulma Oy
Osoite: Hatsalankatu 37, 70110 Kuopio
Y-tunnus: 0171260-8

2. Osallistumisaika

1.2.–14.2.2023

3. Kilpailuun osallistuminen ja osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun osallistutaan jakamalla omalla henkilökohtaisella Facebook- tai Instagram-tilillä kuva tai video, joka kertoo arjen teon, jolla osallistuja on ilahduttanut toista ihmistä. Julkaisuun tulee tägätä @niiralankulma, @kuopionenergia ja #kotonaelämänlämmössä. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja osallistumiskelpoisuuden ehdot.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat henkilöt, jotka eivät ole Kuopion Energian tai Niiralan Kulman työntekijöitä, työntekijöiden perheenjäseniä tai kilpailun järjestämisessä ja toteuttamisessa avustavia toimijoita. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka eivät noudata kilpailusääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja kilpailuun osallistuessaan.

4. Voittajien valinta ja julkistaminen

Kuopion Energia ja Niiralan Kulma valitsevat voittajiksi yhteensä viisi lämminhenkisintä julkaisua kilpailun sääntöjen mukaisella tavalla osallistuneiden joukosta 15.2.2023. Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti Facebookin tai Instagramin välityksellä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi valitsemissaan viestintä- ja markkinointikanavissa. Kilpailun voittaja julkistetaan helmikuussa 2023.

5. Kilpailupalkinto

Kilpailun palkintona on 2 hengen kylpylä- ja ravintolalahjakortti Kylpylähotelli Kunnonpaikkaan. Palkinto on lunastettava henkilökohtaisesti, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kolmessa päivässä, valitaan uusi voittaja. Facebook/Instagram ei ole mukana kilpailun järjestäjänä, vaan ne tarjoavat ainoastaan alustan kilpailusta viestimiselle.

6. Kilpailun julkisuus

Voittajan nimi sekä voittajan julkaisema video- tai kuvamateriaali julkaistaan Kuopion Energian viestinnässä ja markkinoinnissa, esim. sosiaalisessa mediassa. Kilpailuun osallistuja vastaa myös siitä, että hänellä on suostumus kaikilta kuva- tai videomateriaalissa esiintyviltä sen julkaisemiseen.

7. Sääntöjen muuttaminen

Kuopion Energia pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan järjestäjän kilpailujulkaisun yhteydessä somessa ja osallistumissivulla.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Kuopion Energia rajoittaa vastuunsa kilpailun kohteena olevaan palkintoon. Kilpailun järjestäjä maksaa palkinnosta aiheutuvat verot. Kilpailun järjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen, suoraan tai epäsuorasti, osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

8. Tietosuoja

Kuopion Energia ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan kilpailun toteuttamiseen ja voittajan yhteystietoja palkinnon toimittamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.