Virtaa varmuudella – aina kun sitä tarvitset

4.12.2020

Kuopion Sähköverkko Oy vastaa sähkönsiirrosta Kuopion keskeisellä kaupunkialueella. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että me ylläpidämme ja kehitämme paikallista sähköverkkoa, jotta saamme toimitettua sähköä häiriöittä sinne, missä sinä sitä käytät – kotiin, harrastuksiin, mökille, toimistoon ja työmaalle.

Toimimme pääasiassa kaupungissa, joten sähköverkkoa on kaapeloitu olosuhteiden pakosta jo vuosikymmeniä. Siksi verkkomme ei ole niin altis myrskyvaurioille kuin maaseutualueilla, missä iso osa sähkölinjoista kulkee vielä toistaiseksi maan pinnalla.

Tästä huolimatta meidänkin on investoitava sähkön toimitusvarmuuteen vuosittain noin 1,5 miljoonaa euroa. Aikoinaan on säästetty esimerkiksi siten, että olemassa olevaa pylvästystä on hyödynnetty verkon rakentamisessa. Nyt kaapeloimme nämä kohteet, jotta saavutamme varmuudella uuden lain vaatiman tavoitteen kuuden tunnin toimitusvarmuudesta. Kaupungeissa laatutavoitteet ovat huomattavasti tiukemmat kuin haja-asutusalueella.

Teemme kaiken asiakkaitamme varten, parantaaksemme palvelua ja toimitusvarmuutta. Tehtävämme on varmistaa, että kuopiolaiset voivat elää huoletonta arkea, jossa sähköt eivät pätki ja teho riittää.

Investoimme sähköverkkoon seuraavan viiden vuoden aikana yhteensä 29 miljoonaa euroa. Isoimpina kohteina ovat Savilahden sähköaseman peruskorjaus ja etäluettavien mittareiden uusinta.

Meidän on valmistauduttava myös energiajärjestelmän murrokseen, joka on seurausta sähkön kulutus- ja tuotantotapojen sekä niitä ohjaavien säädösten muuttumisesta. Sähkön mittausten yhteinen tietovarasto Datahub käynnistyy vuonna 2022 ja 15 minuutin taseselvitysjakson, eli varttitaseen, käyttöönotto on 2023.

Saamamme asiakastyytyväisyyskyselyn palautteiden perusteella asiakkaamme arvostavat eniten häiriötöntä sähkönjakelua. Vastanneista  91 % on myös sitä mieltä, että sähköyhtiön on oltava luotettava ja vastuullinen. Nämä asiat on meillä kirjattu konsernistrategiaan aivan keskeisimmiksi tavoitteiksi ja ne ohjaavat päivittäistä toimintaamme.

 

Kari Väänänen
Toimitusjohtaja
Kuopion Sähköverkko Oy

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset