Verkkopalvelumaksut alenevat vuoden alusta, kaukolämmön hintoihin korotuksia

13.11.2023

Kuopion Sähköverkko Oy laskee verkkopalvelumaksujaan 1.1.2024 alkaen. Alennus kohdistetaan kaikissa tuotteissa perus- ja siirtomaksuun, joiden hinnat laskevat keskimäärin 7 %.

Kuopion Sähköverkon asiakkaiden energialasku pienenee, kun verkkopalvelumaksuja alennetaan keskimäärin 7 %. Verkkopalvelumaksujen kokonaismuutokseen vaikuttaa asiakkaan käyttämä verkkopalvelutuote ja sähkön kulutus. Tuotteissa tehomaksun osuus säilyy ennallaan, koska sen merkitys korostuu entisestään sähkömarkkinoiden muutoksessa. Sääriippuvainen tuotanto kasvaa ja kysyntä muuttuu joustavammaksi.

Verkkopalvelumaksu koostuu perus-, siirto- ja tehomaksusta. Tehomaksu ohjaa asiakasta käyttämään sähköä tasaisesti, mikä lisää kustannusvastaavuutta ja parantaa asiakkaiden tasapuolista kohtelua. Ne asiakkaat, jotka tarvitsevat sähköverkosta suurempaa tehoa, maksavat suurempaa tehomaksua, selventää toimitusjohtaja Kari Väänänen.

Vuodessa kerrostaloasukas (2500 kWh/v, Yleissiirto) säästää keskimäärin 12 euroa ja pientaloasukas (suora sähkölämmitys, sähköauto, 20 000 kwh/v, Aikasiirto) keskimäärin 42 euroa. Säästöarvioihin on laskettu mukaan sähkövero, huoltovarmuusmaksu ja arvonlisävero.

Kuopion Sähköverkon tavoitteena on korkea toimitusvarmuus sekä vakaa ja maltillinen hinnoittelu. Verkkopalvelumaksut alenevat, koska nykyhinnoittelu johtaa pitkällä tähtäimellä sallitun tuottotason ylittymiseen. Hinnastot verkkosivuilla kuopionenergia.fi.

Lisätietoja: Kari Väänänen, toimitusjohtaja, Kuopion Sähköverkko Oy, p. 040 709 7501

_ _ _

Kuopion Energian kaukolämmön perus- ja energiamaksut nousevat 1.1.2024 alkaen. Hinnankorotukset ovat seurausta voimakkaasti kohonneista polttoaineiden hankintakustannuksista.

Kuopion Energia nostaa keskeisen kaupunkialueen (pääverkon) ensi vuoden kaukolämmön perusmaksua. Taloyhtiöillä korotus on 15 % ja pientaloilla
10 %. Energiamaksut nousevat kaikilta noin 15 %. Talvikauden hintoja korotetaan suhteellisesti maltillisemmin, mikä tasapainottaa hieman kuukausittaista kaukolämpölaskutusta. Pientaloissa asuvalle korotus on noin 10–30 euroa kuukaudessa. Rivi- tai kerrostalossa vaikutus on noin 8–12 euroa kuukaudessa asuntoa kohti.

Kaukolämmön tuotannossa käytettyjen kotimaisten polttoaineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti Ukrainassa käytävän sodan seurauksena. Eniten käytetyn polttoaineemme, metsähakkeen, hinta on noussut jopa 60 % ja purun sekä kuoren hinta on kaksinkertaistunut. Syynä hintojen nousuun on ennen kaikkea Venäjän tuonnista luopuminen ja siitä seurannut kotimaisten puupolttoaineiden kysynnän kasvu. Myös turpeen kokonaiskustannukset ovat nousseet muutamassa vuodessa 100 %, mihin pääasiallisena syynä on päästöoikeuksien hintojen nousu. Kuopion Energia pyrkii luopumaan turpeesta kokonaan vuoteen 2030 mennessä.

Viime talvena tilanne oli toinen, koska kaukolämmön tuotannossa syntyvän sähkön pörssimyynnistä saatavilla tuloilla pystyttiin kompensoimaan kohonneita lämmöntuotantokustannuksia. Tämän ansiosta hinnankorotus onnistuttiin pitämään maltillisena vuonna 2023. Nyt pörssisähköstä saatavalla hinnalla emme enää pysty kattamaan kohonneita polttoaineiden hankintakustannuksia, kertoo kaukolämpöjohtaja Reima Lassila.

Riistaveden ja Vehmersalmen hinnat
Riistaveden ja Vehmersalmen alueverkkojen lämmön perus- ja energiamaksut nousevat 15 %. Rivi- ja kerrostaloissa lämmityskustannusten nousu asuntoa kohden on noin 10–14 euroa kuukaudessa. Pientaloissa kuukausittainen vaikutus on noin 23–25 euroa talon koosta ja lämmön kulutuksesta riippuen.
Myös alueverkkojen hintojen korotuksen perusteena ovat kohonneet lämmön hankintakustannukset.

Lisätietoja: Reima Lassila, kaukolämpöjohtaja, Kuopion Energia Oy, p. 040 709 7601

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset