Sähköpula askarruttaa – Kuopion Sähköverkko on varautunut yhteistyössä Fingridin kanssa

5.10.2022

Energia-ala on poikkeuksellisessa tilanteessa. Energian riittävyys on ollut esillä mediassa ja se huolestuttaa asiakkaita talven lähestyessä. Sähköpula voi tulla eteen, mikäli tuotantoa on vähemmän kuin kulutusta. Sähkön mahdollisella säännöstelyllä varmistetaan sähkönjakeluverkon toimintakyky koko Suomessa. Asiaan on varauduttu ja asiakkaista pidetään huolta parhaalla mahdollisella tavalla.  

Sähköpula on todennäköisin talvella, kun kova pakkasjakso kestää muutaman viikon. Tällöin sähkönkulutus on suurimmillaan ja sähkön hankintakapasiteetti tiukimmillaan. Suomen oma sähköntuotantokapasiteetti ei riitä huippukulutustunteina kattamaan sähkönhuippukulutusta, jolloin Suomi on riippuvainen tuontisähköstä. Myös kulutushuipun ulkopuolella voi olla sähköpulatilanne, jos Suomessa on useista yhtäaikaisia merkittäviä sähkönsiirron tai tuotantolaitosten häiriöitä. 

Asiakasvaikutukset pyritään minimoimaan 

Kuopion Sähköverkko Oy on valmistautunut mahdolliseen sähköpulatilanteeseen yhdessä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa. Sähköpulatilanteessa Kuopion Sähköverkko saa Fingridiltä käskyn sähkön säännöstelystä, joka voi olla enimmillään 2 tuntia kerrallaan etukäteen suunniteltuja jakelualueita vuorotellen.  

Mahdollisella säännöstelyllä varmistetaan sähkönjakeluverkon toimintakyky. Kaikissa häiriötilanteissa pyritään kuitenkin aina turvaamaan yhteiskunnalle kriittiset toiminnot ja minimoimaan asiakasvaikutukset.  

Kaupungin kattavassa kaukolämpöverkossa pyritään pitämään lämmin vesi liikkeellä kaikissa tilanteissa. Mahdollisen sähkön säännöstelyjakson aikana ei kiinteistön sisäinen lämminvesikierto toimi, mutta säännöstelyjakson päätyttyä kiinteistöön tulee normaalisti lämmintä vettä.  

Sähköjakelu ei ole koskaan täysin keskeytyksetöntä esim. vikatilanteiden vuoksi. Siksi kannustamme asiakkaitamme varautumaan poikkeustilanteisiin (taskulamppu, paristokäyttöinen radio yms.). Erityisesti jos asiakkaalla on laitteita, joista sähkö ei saa katketa, on hyvä varautua hankkimalla esimerkiksi UPS-laite tai varavoimakone. Verkkopalveluehtojen mukaan varautuminen sähkönjakeluhäiriöihin kuuluu myös sähkönkäyttäjälle.  

Ajantasaisilla yhteystiedoilla varmistat, että saat tiedon ennakkoon 

On erittäin tärkeää, että asiakkaiden yhteystiedot ovat ajan tasalla sähkönmyyjän asiakastiedoissa. Verkkoyhtiö käyttää myyjän ylläpitämiä yhteystietoja niin yllättävien jakeluhäiriöiden kuin mahdollisten määrättyjen säännöstelyjen tiedottamiseen. Jos sinulla on tarve päivittää yhteystietojasi, ota yhteyttä sähkönmyyjääsi.   

 

Tiedote julkaistu 19.8.2022

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset