Kuopion Sähköverkko Oy ja Landis+Gyr Oy ovat sopineet mittauspalveluyhteistyön jatkamisesta

6.2.2023

Yhdeksän kaupunkiverkkoyhtiötä kilpailutti yhteishankintana nykyaikaiset sähköverkon mittauslaitteet ja -palvelut noin 650 000 käyttöpaikalle. Muun muassa Kuopion Sähköverkko Oy:n kumppaniksi valikoitui Landis+Gyr Oy, joka toimittaa nykyiselläänkin MaaS-mittauspalveluita Kuopion Sähköverkolle. Uusi sopimus laajentaa yhteistyön seuraavan sukupolven älykkääseen mittaukseen. Sopimuksen laajuuteen kuuluu mittalaitteiden ja MaaS-luentapalvelun toimittaminen, tiedonsiirtopalvelut, massa-asennukset sekä projektin hallinta. Mittalaitteiden asennukset tehdään vuosina 2023–2028 ja palvelusopimus on voimassa vuoteen 2032 asti. Asennuksista vastaa Elvera Oy, joka käyttää kenttätöiden hallintaan Landis+Gyrin Field Operation Management (FOM) -työnohjaussovellusta.

Nyt sovittu kokonaisuus laajentaa ja täydentää osapuolten välistä pitkäaikaista yhteistyötä. ”Olemme erittäin iloisia uudesta sopimuksesta ja siitä luottamuksesta, jota Kuopion Sähköverkko osoittaa pitkäaikaista yhteistyötä ja palveluitamme kohtaan,” toteaa Landis+Gyr:n myyntijohtaja Tommi Österberg.

Kuopion Sähköverkko Oy aloitti hankinnan valmistelun vuonna 2021 kartoittamalla markkinoilla olevien toimijoiden tarjoamat palvelut ja toiminnallisuudet. Hankinnan keskeisimpänä tavoitteena on huomioida asiakkaiden ja energiamarkkinan muuttuneet tarpeet. Voimakkaasti kasvava sääriippuvaisen aurinkosähkön ja tuulivoiman tuotanto, sähköautot ja energiayhteisöt tarvitsevat toimiakseen älykkään sähköverkon uusimpia ratkaisuja. Energianmittauspalvelut ovat tässä hyvin keskeisessä roolissa.

Kuopion Sähköverkko on rakentanut älykästä sähköverkkoaan jo kolmen vuosikymmenen ajan. Ensimmäiset älymittarit on asennettu 15 vuotta sitten. ”On hyvä, että voimme jatkaa mittauspalveluyhteistyötä tutun kumppanin kanssa. Näin voimme luontevasti hyödyntää nykyisen mittalaitekannan elinkaarensa loppuun saakka, mikä on resurssiviisautta,” toteaa Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Kari Väänänen. ”On lisäksi hienoa, että hankinta onnistui yhteistyössä useamman kaupunkiyhtiön kanssa. Palveluiden kehittäminen hyödyttää todella isoa asiakasmäärää,” Väänänen jatkaa.

Lisätietoja:
Kari Väänänen, toimitusjohtaja, Kuopion Sähköverkko Oy, p. 040 709 7501
Tommi Österberg, myyntijohtaja, Landis+Gyr Oy, p. 050 486 7731

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset