Kuopion Energian tilinpäätös 2023 – biopolttoaineiden käytössä ennätysvuosi

14.3.2024

Konsernin liikevaihto oli 125 miljoonaa euroa ollen edelliseen vuoteen verrattuna 2 miljoonaa euroa enemmän. Sähkön pörssihinta vaihteli vuoden aikana huomattavasti. Konsernin liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa ja se laski lähes 2,5 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Kulut kasvoivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.

Julkaistu 5.3.

Energiakriisi hellitti, mutta kotimaisten polttoaineiden hinta jatkoi nousuaan

Sähkön tukkumarkkinahinnat lähtivät jyrkkään laskuun heti vuodenvaihteessa. Normaalia lämpimämpi alkutalvi ja säästötoimet varmistivat kaasun riittävyyden Keski-Euroopassa koko talvikaudeksi ja pohjoismaihinkin suuresti vaikuttanut energiakriisi helpotti. Tukkusähkön keskimääräinen hinta oli Suomessa 56,5 euroa/MWh eli vain kolmasosa edellisvuoden tasosta.

Polttoaineiden hankinnan Venäjän tuonnin loppumisesta johtuva uudelleenjärjestely jatkui Kuopion Energialla. Uusien sopimusten solmimisessa ja logistiikan järjestämisessä onnistuttiin, mutta polttoainekustannusten nousu on merkittävä. Polttoaineiden hankintaan käytettiin 11 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmin.

Sähkön ja lämmön toimitusvarmuus huippuluokkaa

Kaukolämpöä myytiin 963 gigawattituntia (edellisvuonna 946 GWh). Kaukolämmön toimituksen keskeytysaika lämmityskaudella oli keskimäärin 5 minuuttia asiakasta kohden, mikä oli 44 minuuttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koko vuoden keskeytysaika oli 62 minuuttia (102) asiakasta kohden.

Kuopion Sähköverkko Oy siirsi asiakkailleen sähköä 596 GWh (605). Uusia asiakkaita liitettiin sähköverkkoon 865 (1597). Sähkönsiirron toimitusvarmuus oli erinomainen. Asiakkaiden kokema keskimääräinen keskeytysaika oli vain 3,5 (6,1) minuuttia.

Sähköenergiaa myytiin tukku- ja tasesähkömarkkinoille yhteensä 301 gigawattituntia (GWh). Se on 17,5 % vähemmän kuin edellisvuonna. Onnistuneen sähköntuotannon riskienhallinnan sekä profiilioptimoinnin ansiosta saatiin vuoden 2023 sähkön myyntihintataso yli kaksinkertaistettua vallinneeseen spot-markkinaan nähden.

Kaukojäähdytystä myyntiin 7 (5) GWh.

Polttoaineet kotimaasta, bion osuus kasvussa

Polttoaineita käytettiin 6 % edellisvuotta vähemmin. Kaikkiaan polttoaineiden käyttö oli 1395 (1486) GWh. Uusiutuvien polttoaineiden osuus käytöstä oli 74 % (67 %). Kuopion Energian käyttämiä biopolttoaineita ovat metsä- ja kierrätyspuuhakkeet, metsäteollisuuden sivutuotteet ja biokaasu. Polttoaineiden kotimaisuusaste oli 99,7 % (92 %).

Kaupungin kasvua tuettiin energiaverkkoinvestoinneilla

Vaikka rakentamisen hiipuminen vähensi sähkö- ja kaukolämpöliittymien myyntiä, jatkuivat investoinnit energiaverkkoihin normaalitasolla.

Kaukolämpöverkkoa rakennettiin ja uudistettiin 5,1 miljoonalla eurolla. Kaukojäähdytysverkkoon ja -laitoksiin investoitiin 1,2 miljoonaa. Investoinnit rahoitettiin pääosin tulorahoituksella, uutta lainaa nostettiin 4 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät kaukolämpöverkon rakennuskohteet olivat Savilahdessa asevarikon alueella ja Puijon torni alue. Kuopion Energia Oy investoi yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Kuopion Sähköverkko Oy käytti investointeihin 8,5 miljoonaa euroa ja rahoitus hoidettiin tulorahoituksella. Savilahteen valmistui uusi 110kV GIS-sähköasema.

Tunnuslukuja

 

Lisätietoja:
Kuopion Energia Oy, toimitusjohtaja Esa Lindholm, p. 040 709 7101
Kuopion Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Kari Väänänen, p. 040 709 7501

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset