Kuopion Energian tilinpäätös 2021 – Sähkön markkinahinta siivitti hyvään tulokseen

28.2.2022

Konsernin liikevaihto oli 111,8 miljoonaa euroa, mikä oli edelliseen vuoteen verrattuna 24,4 miljoonaa euroa enemmän. Konsernin liikevoitto oli 30,7 miljoonaa euroa, mikä oli 11,4 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Eniten tulosta paransi onnistuminen sähkön tukkumarkkinoilla. Vuosi oli edellisvuoteen verrattuna kylmä. Kohonneen kaukolämmön kysynnän vuoksi kasvoi myös sähkön tuotantomäärä. Lisäksi sähkön pörssihinta oli poikkeuksellisen korkealla. Sähkö- ja päästökaupan suojauksissa onnistuttiin eikä tuotantolaitteistossa ollut merkittäviä häiriöitä.

 

Kaukolämpö ja sähkönsiirto uusiin ennätyksiin

Kaukolämpöä myytiin 1016 gigawattituntia (GWh) (edellisvuonna 875 GWh), mistä Vehmersalmen ja Riistaveden aluelämpöverkkojen osuus oli 7 GWh (6). Kaukolämmön toimituksen keskeytysaika oli lämmityskauden aikana keskimäärin vain 8 (6) minuuttia asiakasta kohden. Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 63 (42) uutta asiakasta.

Kuopion Sähköverkko Oy siirsi asiakkailleen sähköä 620 GWh (584). Uusia asiakkaita liitettiin sähköverkkoon 1184 (743). Sähkön siirron toimitusvarmuudessa oli haasteita. Vuoden aikana tehtiin useita sähköasemasaneerauksia, mikä näkyi toimitusvarmuuden väliaikaisena heikentymisenä. Vioista aiheutuneet sähkökatkot ulottuivat saneerausten takia laajalle alueelle. Asiakkaiden kokema keskimääräinen keskeytysaika oli 19,9 (11,7) minuuttia.

Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholm iloitsee saavutetuista ennätyksistä ja kiittää henkilöstöä hyvästä työpanoksesta. – Myös kaukolämmön ja sähköverkkopalveluiden myynti ylitti odotetun, kertoo Lindholm.

Energianmyynti toipui edellisvuoden koronapandemian aiheuttamasta notkahduksesta. Pandemialla ei ollut vaikutusta Kuopion Energian toimitusvarmuuteen.

 

Biopolttoaineiden osuus kasvussa

Polttoaineiden käyttö kasvoi kylmän sään johdosta edellisestä vuodesta 28 %. Lisääntynyt tarve katettiin puupolttoaineilla, joita käytettiin 30 % enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Uusiutuvia polttoaineita käytettiin 1 082 GWh (788), mikä on 68,0 % (62,8 %) kaikista polttoaineista. Kuopion Energian käyttämiä biopolttoaineita ovat metsä- ja kierrätyspuuhakkeet, metsäteollisuuden sivutuotteet ja biokaasu.

Turvetta käytettiin 500 (464) ja öljyä 10 (2) GWh. Polttoaineiden kotimaisuusaste oli 76 % (77 %).

 

Kaupungin kasvua tuettiin energiaverkkoinvestoinneilla

Kuopion Energia Oy investoi 6,4 miljoonaa euroa. Kaukolämpöverkkoa rakennettiin ja uudistettiin 3,8 miljoonalla eurolla. Kaukojäähdytysverkkoon ja -laitokseen investoitiin 1,0 miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella, eikä uutta lainaa nostettu.

Kuopion Sähköverkko Oy investoi 5,8 miljoonaa euroa tulorahoituksella. Kuopion Sähköverkko oli aktiivisesti mukana kaupungin yhteisrakentamiskohteissa Hiltulanlahdessa, Savilahdessa, Lehtorinteen alueella sekä useilla täydennysrakentamisalueilla. Toimitusvarmuusinvestoinnit painottuivat keskijänniteverkkoon ja muuntamoiden saneerauksiin. Sähköverkon kaapelointiaste on 86 %.

Erityistä huomiota kiinnitettiin Savilahden alueen verkostosaneeraukseen ja -rakentamiseen. Savilahti on yksi Suomen monipuolisimmista kaupunkikehityskohteista. Sähkö- ja kaukolämpöverkoston lisäksi alueelle rakennettiin kaukojäähdytysverkostoa.

  • Savilahdessa rakennustyöt jatkuvat vuoden 2022 puolella, kertoo Kuopion Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Kari Väänänen. Savilahden sähköaseman uuden kojeistohallin ja muuntajabunkkereiden rakentaminen käynnistyy keväällä 2022.

 

Kuopion Energia mukana Suomen suurimmassa tuulivoimapuistossa

Kuopion Energia päätti lähteä 10 prosentin omistusosuudella mukaan Suomen suurimpaan tuulivoimahankkeeseen. Lestijärvelle rakennettavaan tuulipuistoon nousee yhteensä 69 tuulivoimalaa. Voimaloiden yhteisteho on 455 MW. Vuonna 2024 valmistuvan tuulipuiston käyttöönotto lisää Kuopion Energian sähköntuotantoa noin kolmanneksella nykyisestä.

 

Tunnuslukuja

 

Lisätietoja

Kuopion Energia Oy, toimitusjohtaja Esa Lindholm, p. 040 709 7101
Kuopion Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Kari Väänänen, p. 040 709 7501

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset