Kuopion Energian tilinpäätös 2020 – Ennätyslämmin vuosi pienensi liikevaihtoa

17.3.2021

Kuopion Energia -konsernin liikevaihto oli 87,4 miljoonaa euroa, ja se supistui edelliseen vuoteen verrattuna 4,3 miljoonaa euroa. Vuosi oli mittaushistorian lämpimin ja lisäksi sähkön pörssihinta oli alimmillaan sitten vuoden 2004.  Liikevoitto oli 19,3 miljoonaa euroa, ja se oli 4,0 miljoonaa euroa tavoitetta parempi. Budjetoitua paremman tuloksen mahdollistivat onnistunut sähkön tukkumyynnin suojaus, alkuvuonna käyttöön otetun kaukolämpöakun vaikutus, erinomainen toimitusvarmuus, onnistuminen polttoaineiden hankinnassa sekä mahdollisuus käyttää tuotantolaitteistoa optimaalisella teholla.

Edelliseen vuoteen verrattuna konsernin liikevoitto oli 7,6 miljoonaa euroa pienempi. Edellisvuoden liikevoittoa kasvatti 5,2 miljoonalla sähkönmyyntiliiketoiminnan myynnistä saatu myyntivoitto.

 

Toimitusvarmuus erinomainen

Kaukolämpöä myytiin 877 gigawattituntia (GWh) (edellisvuonna 958 GWh), mistä Vehmersalmen ja Riistaveden aluelämpöverkkojen osuus oli 6 GWh (6,4). Koronapandemian seurauksena etätyöt lisääntyivät ja sen takia toimistojen ja julkisten rakennusten lämmönkäyttö pieneni. Vastaavasti asuinrakennusten lämmönkäyttö lisääntyi. Kaukolämmön toimituksen keskeytysaika oli lämmityskauden aikana keskimäärin vain 6 (27) minuuttia asiakasta kohden. Kaukolämpöön liittyi vuoden aikana 42 (60) uutta asiakasta.

Kuopion Sähköverkko Oy siirsi asiakkailleen sähköä 584 GWh (605). Uusia asiakkaita liitettiin sähköverkkoon 743 (1 115), ja 60 000 siirtoasiakkaan määrä ylittyi vuoden lopulla. Vuosi 2020 oli sähkön jakelun toimitusvarmuuden suhteen hyvä, kun otetaan huomioon kesän ja syksyn myrskyt. Asiakkaiden kokema keskimääräinen keskeytysaika oli 11,7 (8,7) minuuttia.

 

Turpeen osuus pienemmäksi

Polttoaineita käytettiin huomattavan vähän, yhteensä 1 245 GWh (1 415). Käytetty polttoainemäärä on ollut yhtä pieni viimeksi 1980-luvulla. Myynnin supistumisen lisäksi polttoaineen tarvetta ovat vähentäneet asiakkaiden energiankäytön tehostumisen ohella kaukolämpöjärjestelmän ja tuotantoprosessin tehokkuuden paraneminen.

Biopolttoaineiden osuus kasvoi edellisvuodesta. Uusiutuvia polttoaineita käytettiin 778 GWh (853), mikä on 62,5 % (60,3 %) kaikista polttoaineista. Kuopion Energian käyttämiä biopolttoaineita ovat metsähake, metsäteollisuuden sivutuotteet ja biokaasu. Turvetta käytettiin 464 (541) ja öljyä 2 (21) GWh. Öljyn käyttö on ollut yhtä vähäistä viimeksi 1960-luvulla. Polttoaineiden kotimaisuusaste oli 77 % (86 %). Turvetuotantokesä oli hyvä, ja Kuopion Energian oma turvetuotanto ylitti hieman tavoitteen. Turvetta tuotettiin 245 GWh (250).

 

Mittavat investoinnit jatkuivat

Kuopion Energia Oy investoi 17,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 aloitetun kaukojäähdytysinvestoinnin kokonaisarvo, mukaan lukien KYS:n ja Savilahden alueet, oli noin 18,7 miljoonaa euroa. Siitä katsausvuotena toteutui 5,4 miljoonaa euroa. Kaukojäähdytyslaitos otettiin käyttöön 1.6.2020. Kaukolämpöverkkoa rakennettiin ja uudistettiin 4,2 miljoonalla eurolla. Voimalaitosinvestoinnit olivat 6,3 miljoonaa euroa, joista merkittävin oli Haapaniemi 2 -voimalaitosyksikön höyryturbiinin peruskorjaus, 3 miljoonaa euroa.

Kuopion Sähköverkko Oy investoi 6,1 miljoonaa euroa. Kuopion Sähköverkko oli aktiivisesti mukana kaupungin yhteisrakentamiskohteissa Hiltulanlahdessa, Savilahdessa, Puijonlaaksossa, Kuopionlahdessa sekä useilla täydennysrakentamisalueilla. Toimitusvarmuusinvestointien tavoitteena ollut keskijänniteverkon kaapelointiasteen nosto 2 prosenttiyksiköllä onnistui suunnitellusti. Sähköverkon kaapelointiaste on 85 %.

 

Kaukojäähdytyksestä uutta liiketoimintaa

Harjulan sairaalan viereen sijoittunut kaukojäähdytyslaitos otettiin käyttöön ja Puijon sairaalan jäähdytys laitoksen avulla aloitettiin. Neulalahden syvänteen kylmää vettä hyödyntävä järjestelmä vähentää merkittävästi (70–80 %) sähkön käyttöä jäähdytyksessä.

Kuopion Energia rakentaa Savilahden alueelle kattavan kaukojäähdytysverkoston. Useita merkittäviä jäähdytyssopimuksia solmittiin alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi suunnittelussa oli useaan kohteeseen kiinteistökohtaisia kaukolämpöverkkoon jäähdytyksen kautta hukkalämpöjä kierrättäviä jäähdytysratkaisuja.

 

Kaukolämpöakku valmistui tarpeeseen

Kaukolämpöakku valmistui ja se otettiin tuotantokäyttöön helmikuussa. Akun avulla Haapaniemen voimalaitoksen sähköntuotantoa voidaan siirtää pörssihinnaltaan kalliimmille tunneille ja saavuttaa näin taloudellista hyötyä. Sähkön markkinahinnan suuret vuorokausivaihtelut tukivat akun käyttötaloutta ja asetetut tuottotavoitteet ylitettiin.

 

Tunnuslukuja

 

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset