Kuopion Energia ja Stora Enso solmivat merkittävän puupolttoaineiden toimitussopimuksen

10.11.2020

Kuopion Energia Oy ja Stora Enso Oyj ovat solmineet toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen puupolttoaineiden toimittamisesta Haapaniemen voimalaitokselle. Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm ja Stora Enso Oyj:n johtaja Jari Mutanen sekä metsäenergiapäällikkö Jorma Kaukoaho allekirjoittivat joulukuussa voimaan astuvan polttoainesopimuksen. Toimitussopimuksella on merkittävä rooli, kun Kuopion Energia pyrkii lisäämään biopolttoaineiden osuutta voimalaitoksen energiantuotannossa.

Kuopion Energian hiilineutraalius yhden askelen lähempänä

–       Kuopion Energian tavoitteena on nostaa biopolttoaineiden osuus omassa energiantuotannossa 80 prosenttiin vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme, Stora Enson, kanssa solmittu jatkosopimus on merkittävä askel tavoitteen saavuttamisen suuntaan, Esa Lindholm kertoo.

Stora Enso Metsän johtaja Jari Mutanen on myös tyytyväinen sopimukseen.

–       Olemme tehneet jo pitkään hyvää yhteistyötä Kuopion Energian kanssa. Olen tyytyväinen, että yhteistyö jatkuu ja Kuopion lähiympäristön hakkuutähteet päätyvät näin lämmöksi maakunnan talouksiin, sanoo johtaja Jari Mutanen, Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

 

Lisätietoja: Kuopion Energia Oy, polttoaineiden hankintapäällikkö Matti Voutilainen, p. 040 709 7333.

 

Kuopion Energia –konserni muodostuu emoyhtiö Kuopion Energia Oy:stä ja sen tytäryhtiöstä, Kuopion Sähköverkko Oy:stä. Emoyhtiössä on energiantuotanto- ja kaukolämpöliiketoiminnot sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Sähköverkkoliiketoiminta on sähkömarkkinalain mukaisesti erillisessä tytäryhtiössä.

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain yli 20 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan. Stora Enso Metsän palveluksessa on 500 henkilöä ja yli 70 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset