Kuopion Energia ja Kaskihake solmivat ison puupolttoaineiden toimitussopimuksen

16.6.2020

Kuopion Energia Oy ja siilinjärveläinen Kaskihake Oy ovat solmineet merkittävän puupolttoaineiden toimitussopimuksen. Sopimuksen kesto on viisi vuotta ja sen rahallinen arvo on yli 10 miljoonaa euroa.

Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm ja Kaskihake Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Siponen allekirjoittivat tiistaina 16.6. yli 10 miljoonan euron arvoisen polttoainesopimuksen. Viiden vuoden toimitussopimuksella on merkittävä rooli, kun Kuopion Energia pyrkii lisäämään huomattavasti biopolttoaineiden osuutta voimalaitoksen energiantuotannossa.

Kuopion Energian hiilineutraalius yhden askeleen lähempänä

– Kuopion Energian tavoitteena on nostaa biopolttoaineiden osuus omassa energiantuotannossa 80 prosenttiin vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Kaskihakkeen kanssa solmittu sopimus on merkittävä askel tavoitteen saavuttamisen suuntaan. Olemme erityisen tyytyväisiä siitä, että askel voidaan ottaa yhdessä paikallisen toimijan kanssa, Esa Lindholm kertoo.

Myös Kaskihake Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Siponen on erittäin tyytyväinen sopimukseen.

– Pitkäaikainen sopimus mahdollistaa puunkorjuun kehittämisen taloudellisemmaksi ja kestävämmäksi. Samalla se tuo lisää töitä maakunnan koneyrittäjille, sillä puuta hankitaan koko Pohjois-Savon alueelta, Siponen toteaa.

Suomen metsissä ei kasvateta erikseen energiapuuta, vaan energiaksi käytettävä puu on hakkuiden, metsänhoidon ja metsäteollisuuden sivutuotetta. Energiapuulla ei ole vaihtoehtoista käyttöä – vaihtoehtona on puun jääminen metsään lahoamaan.  Paikallisen metsäenergian käyttö hyödyttää koneyrittäjiä, metsänomistajia ja metsäteollisuutta.

Päätehakkuukuusikoiden latvusmassan korjuu helpottaa metsänuudistamista ja varmistaa taimikon kasvuun lähtöä. Nuorten metsien harvennushakkuilla otetaan talteen teollisuudelle kelpaamaton puu ja näin parannetaan metsän arvokasvua. Tällä turvataan sahojen ja kuiduttavan teollisuuden puuhuoltoa.

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset