FinnHarvest ja Kuopion Energia puunhankintayhteistyöhön

9.6.2022

Kuopiolaiset FinnHarvest Oy ja Kuopion Energia Oy ovat sopineet yhteisyrityksen perustamisesta. Yhtiö keskittyy energiapuun hankintaan nuoren metsän harvennuskohteista. Tarkoituksena on tuoda markkinoille puuta, jonka hankkiminen tuo hyvää niin metsänomistajille kuin metsäluonnollekin muuttuen viimekädessä lämmöksi Kuopion asukkaille.

Ukrainan sodasta johtuvat muutokset tuontipuun saatavuudessa ja hyväksyttävyydessä antoivat vauhtia jo aiemmin aloitetuille yhteistyökaavailuille. Myös energiaturpeen alasajon jatkuminen ohjaa energian tuottajaa hakemaan vaihtoehtoisia polttoaineita. Ainespuuksi kelpaamattoman energiarangan hankinta tukee metsän harvennuksen kannattavuutta ja palkitsee metsänomistajaa parempikuntoisena ja tuottavampana metsänä.

”Nyt perustettu yhteisyritys on suora jatkumo yhtiömme liiketoiminnan laajentamiselle metsäpalveluiden osalta. Tarkoitus on tuottaa puhdasta ja vähäpäästöistä lähienergiaa kaupunkilaisille sekä taata tasaisempi työkanta työntekijöillemme ja kumppaneillemme alati sää- ja suhdannevaihteluiden kourissa olevassa toimintaympäristössämme. Katsomme tärkeäksi sen, että puunhankintatulot jäävät maakuntaamme ja että uusia työpaikkoja syntyy. Hyvin kasvava metsä on meille kunnia asia, joten tulemme tekemään palvelun aina metsää kunnioittaen”, toteaa Esa Piironen FinnHarvestilta.

“Yksi aikakausi energiapuun hankinnassa tuli päätökseen Ukrainan sodan alkaessa. Keskitymme jatkossa kotimaisten polttoaineiden hankintaan ja päätimme sitoutua pitkäjänteiseen yhteistyöhön kokeneen kumppanin kanssa. Yhteisen yrityksen kautta opimme ymmärtämään myös metsäpään haasteita ja saavutamme lisäarvoa ratkomalla niitä yhdessä”, kertoo Esa Lindholm Kuopion Energialta.

 

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Esa Piironen, Finnharvest Oy, p. 040 076 9004,
esa.piironen@finnharvest.fi

Toimitusjohtaja Esa Lindholm, Kuopion Energia Oy, p. 040 709 7101,
esa.lindholm@kuopionenergia.fi

 

FinnHarvestin missio on olla edistyksellisin ja tehokkain metsäoperaattori, joka on vastuullinen, globaali ja aidosti paras kumppani ja työpaikka. Yhtiön pitkän historiansa aikana teknologia ja työtavat ovat muuttuneet paljon, mutta metsätyön luonne on säilynyt samanlaisena. Työn laatu ja uudistumiskyky ovat yhtiölle kilpailuetu, joka näkyy tyytyväisinä asiakkaina. Vuonna 1969 perustetusta FinnHarvestista on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä puunkorjuuyrityksistä, joka katsoo tulevaisuuteen jalat vakaasti kiinni itäsuomalaisissa metsämaissa. Taustalla vaikuttavat perheyrityksen arvot, mikä tarkoittaa toisista välittämistä ja elämää metsän kiertokulun kanssa. Metsä on meille tärkeää ja siksi teemme kaikkemme, että tekemämme työ on aina luontoa kunnioittavaa sekä hiilijalanjäljeltään pientä. Arvolupauksemme mukaisesti annamme metsän loistaa.

Kuopion Energia -konserni muodostuu emoyhtiö Kuopion Energia Oy:stä ja tytäryhtiö Kuopion Sähköverkko Oy:stä. Emoyhtiössä ovat energiantuotanto- ja kaukolämpöliiketoiminnot, liiketoimintateknologiayksikkö sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Sähköverkkoliiketoiminta on tytäryhtiössä. Kuopion Energia on kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin omistama.  Olemme kokonaisvastuullinen, kehittyvä ja taloudellisesti vakaa energiayhtiö. Asiakkaat pitävät meitä asiatuntevina, ammattitaitoisina ja luotettavina. Yhtiössämme työskentelee noin 130 energia-alan ammattilaista. Liikevaihtomme on noin 110 miljoonaa euroa ja palvelemme 60 000 sähkönsiirto- ja 6 100 kaukolämpöasiakasta.

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset