AFRYn selvitys: Kotimaisen energiapuun ja turpeen saatavuus ei riitä lähivuosina – vaje energiantuotantoon on useita terawattitunteja

8.2.2023

Kiristyvät ilmastotavoitteet ja nousseet fossiilisten polttoaineiden ja turpeen energiakäytön kustannukset ovat muuttaneet kotimaisten polttoaineiden toimintaympäristöä. Kuopion Energian ja muiden energia-alan toimijoiden tilaamassa selvityksessä tarkasteltiin kotimaisten polttoaineiden kysyntää ja tarjontaa.  

 AFRY Management Consultingin toteuttama selvitys osoittaa, että Suomessa ei ole lähivuosina riittävästi tarjontaa energiapuusta ja turpeesta energiantuotannon tarpeisiin. Energiapuun tuontimahdollisuuksien ollessa myös aiempaa rajallisemmat, kotimaisten polttoaineiden saatavuuden ongelmat voivat johtaa siihen, että yhä enemmän metsäteollisuuden käyttöön soveltuvaa ainespuuta päätyy polttoon ja toisaalta energiantuotannon toimitusvarmuus heikkenee. Polttoaineiden tarjonnan vaje vaikuttaa negatiivisesti myös koko energiasektorin huoltovarmuuteen.  

 Selvityksessä todetaan, että mikäli metsäteollisuuden raaka-aineen saanti ja energian toimitusvarmuus kotimaisin energiajakein halutaan varmistaa, turpeen tuotantomahdollisuuksia pitäisi pyrkiä kasvattamaan lähivuosiksi. Metsähakkeen tarjontaa pitäisi puolestaan kasvattaa tehostamalla hyödyntämättömän potentiaalin käyttöä. On tärkeää, että metsänomistajia voidaan aktivoida metsänhoitoon ja puukauppaan. Esimerkkinä nykyisistä toimista ovat nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tuet, joiden säilyminen nähdään tärkeänä pienpuun tarjonnan näkökulmasta.  

Kuopion Energia on omistajana FH Energia Oy:ssä, joka hakee erityisesti nuoria ensiharvennusmetsiä energialähteeksi. Näin ainespuu säästyy tuottavampaan teollisuuteen, toteaa toimitusjohtaja Esa Lindholm 

Tulevaisuus on haastavaa polttoaineiden hankinnan näkökulmasta, toteaa polttoaineiden hankintapäällikkö Matti Voutilainen. Metsäperäisiä polttoaineita tulee voimalaitoksellemme nyt noin 10 000 rekka-autolastillista vuodessa. Turvetta puolestaan noin 4 000 rekallista. 

Linkki selvitykseen, jossa kotimaisten polttoaineiden kysyntää ja tarjontaa tarkasteltiin kahden eri energiapuutarjonnan skenaarion mukaan – perusskenaarion ja matalan tarjonnan skenaarion mukaan.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Esa Lindholm, p. 040 709 7101
polttoaineiden hankintapäällikkö Matti Voutilainen, p. 040 709 7333 

« Takaisin etusivulle

« Muut ajankohtaiset uutiset