Kuopion Energia

 
Pikalinkit

Ympäristönsuojelu

Kuopion Energia on aktiivisesti mukana paikallisessa ympäristönsuojelussa. Meille ympäristöstä huolehtiminen on tärkeä osa yrityksen toimintaa.

Tarkkailemme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutuksia ja raportoimme niistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Olemme mukana Kuopion kaupungin ilmanlaadun seurannassa sekä Kallaveden ja Pohjois-Savon yhteistarkkailuissa.

 

Vuodesta 2011 lähtien biopolttoaineiden käytön lisäämisen on mahdollistanut kokonaan uusi Haapaniemi 3 -kattila ja Haapaniemi 2 -kattilan polttotekniikan muutos. Näillä mittavilla kattilainvestoinneilla sekä uudella savukaasupesurilla olemme myös pystyneet vähentämään energiantuotannossa syntyviä päästöjä.

Päästöjen hallinta

Haapaniemen voimalaitoksella tarkkailemme savukaasuja jatkuvatoimisilla päästömittausjärjestelmillä. Typpipäästöjen vähentämiseksi syötämme kattiloihin ammoniakkia tai ureaa. Hallitsemme rikkipäästöjä syöttämällä kalkkia tulipesään tai puhdistamalla savukaasuja savukaasupesurissa. Pölyn poistamiseksi savukaasuista käytämme sähkösuodatinta ennen savukaasujen johtamista piippuun.

Melupäästöjä olemme vähentäneet lisäämällä äänenvaimentimia puhaltimiimme, suuntaamalla melua pois asutuksesta sekä teettämällä erilaisia mallinnuksia ja mittauksia.

Otamme säännöllisesti näytteitä valuma- ja lauhdevesistä ja raportoimme tulokset ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Turvetuotannossa minimoimme vesistövaikutukset nykyaikaisilla vesiensuojelurakenteilla sekä tuotantotekniikalla, jonka valinnalla ja ajoittamisella vähennämme myös pöly- ja melupäästöjä. Sääolosuhteiden huomioimisella varmistamme kestävän ja ympäristöä vähiten kuormittavan tuotantotavan. Omavalvonnan sekä käyttö- ja vaikutustarkkailun ansiosta olemme jatkuvasti tietoisia tuotantoalueidemme tilasta. Tarkkailutuloksista raportoimme ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tuhkan hyötykäyttö

Poltossa syntyvä tuhka voidaan hyödyntää niin maanrakennuksessa kuin metsien lannoitteena. Tuhkan monipuolisen ravinnesisällön ansiosta se sopii erityisesti suometsien lannoitteeksi. Maanrakennuksessa tuhkan avulla voidaan korvata luonnon arvokkaita kiviaineksia.

 Haapaniemen voimalaitoksella syntyvä tuhka hyödynnetään maanrakennuksessa.  Osallistumme aktiivisesti tutkimushankkeisiin, joissa selvitetään tuhkan uusia hyötykäyttömahdollisuuksia.

 

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvampaa ja kiinnostavampaa, Kuopion Energian sivustolla käytetään evästeitä.
Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja