Kuopion Energia

 
Pikalinkit

Energiaa suomalaista metsää kunnioittaen

Suomessa on aina tehty ihmeitä puusta. Me jatkamme osaltamme tätä perinnettä hyödyntämällä sekä metsien hakkuutähteet että sahateollisuuden sivutuotteet, kuten sahanpurun, Puuenergiamme tuotantoon.

Haapaniemen voimalaitoksen käyttämä biopolttoaine on pääosin puuta, jota hankimme voimalaitokselle monessa muodossa alan merkittävimmiltä toimijoilta. Puun osuus on noin 50 % käyttämästämme polttoaineesta sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Tilavuutena tämä on noin miljoona kuutiota vuodessa.

sentuntee_kuopion_energia_tuotantolaitos_bioenergia_haapaniemi_saaristokaupunki_68-1

Vähemmän päästöjä

Biopolttoaineiden käyttö vähentää voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä. Haapaniemen voimalaitoksen uuden polttotekniikan avulla biopolttoaineiden käyttöä on pystytty lisäämään merkittävästi.

Lue lisää

sentuntee_kuopion_energia_puu_puusahko_sahko_kaukolampo_luontoystavallinen_23-1

Työtä maakuntaan

Haapaniemen voimalaitos hyödyntää tuotannossaan lähialueilta saatavaa biopolttoainetta. Puuaineksen korjuu, haketus ja toimitus metsästä voimalaitokselle luo työpaikkoja maakuntiin. Me Kuopion Energialla halumme jatkossakin olla mukana varmistamassa kotimaisen energian saatavuutta ja tuotantoa.

sentuntee_kuopion_energia_tuotanto_bioenergia_puu_puusahko_69-1

Polttoainejakauma

Biopolttoaineita käytetään vuosittain Haapaniemen voimalaitoksella noin 50 % kokonaispolttoainemäärästä.

Katso, mikä polttoainejakaumamme on tällä hetkellä.

 

 

Kuopion Energian käyttämät biopolttoaineet

Bioenergiaa voidaan tehdä kaikesta eloperäisestä materiaalista, jota kutsutaan myös biomassaksi. Toisin kuin öljyn, maakaasun ja kivihiilen, biopolttoaineiden hiili on osa nykymaapallon oloissa vallitsevaa hiilen luonnollista kiertoa.

Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksen kattiloissa palaa vuosittain noin 750 000 MWh biopolttoaineita. Puuenergiamme tuotantoon käytämme puupolttoaineita kierrätyspuusta metsähakkeeseen.

rankahakeKokopuu- ja rankahake 30 %

Karsitusta runkopuusta tai puun rungosta, oksista ja neulasista tehty hake.

 

metsahakeMetsätähdehake 29 %

Ainespuun korjuun jälkeen oksista ja latvuksista neulasineen tehty hake tai murske.

sahanpuruPuru 26,0 %

Puutavaran sahauksessa syntyvät tähteet.

 

kantomurske

Kantomurske 9 %

Kannoista ja juurakoista tehty murske tai hake.

 

sahanpuru

Kutterinpuru 3 %

Kuivan puutavaran höyläyksessä tai hionnassa syntyvä puutähde.

 

 

kuori

Kuori 2 %

Ainespuuta kuorittaessa syntyvä tähde, jonka joukossa saattaa olla hieman puuainesta.

 

kierratyspuuhakeKierrätyspuu 1 %

Puhdas puutähde tai käytöstä poistettu puu kuten uudisrakentamisen puutähde ja puu- tai kuormalavat.

 
 

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvampaa ja kiinnostavampaa, Kuopion Energian sivustolla käytetään evästeitä.
Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja