Kuopion Energia

 
Pikalinkit

Ilmastovaikutukset

Tarkkailemme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutuksia ja raportoimme niistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Olemme mukana Kuopion kaupungin ilmanlaadun seurannassa ja Kallaveden yhteistarkkailussa. Kuopion ilmanlaatua voi seurata reaaliaikaisesti ilmatieteenlaitoksen sivuilta. Merkittävimmät Kuopion alueen ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät ovat liikenne ja katupöly.

Bioenergialoikka

Haluamme olla mukana saavuttamassa EU:n ilmastopolitiikan asettamia tavoitteita ja jättää mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen. Olemme korvanneet öljyä ja turvetta uusiutuvilla biopolttoaineilla, kuten erilaisilla metsähakkeilla ja teollisuuden sivutuotteilla. Hiilidioksidipäästömme ovat vähentyneet alle puoleen vuodesta 2011, jolloin aloitimme laajat investoinnit tehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään energiantuotantoomme.

Nykyään jo yli 50 % Haapaniemen voimalaitoksella käytettävästä polttoaineesta on puuta. Biopolttoaineet ja turve muodostavat hienon kokonaisuuden, jossa laitosten käyttöä voidaan optimoida tarpeen mukaan ja ympäröivää Pohjois-Savon luontoa voidaan hyödyntää monipuolisesti kuitenkaan rasittamatta sitä liikaa. Tavoitteemme on myös tulevaisuudessa käyttää kotimaisia polttoaineita mahdollisimman monipuolisesti.

Polttoaineiden käytön kehitys 2008–2018

 

 

Biopolttoaineiden käytön lisäämisen vuodesta 2011 lähtien on mahdollistanut kokonaan uusi Haapaniemi 3 -kattila ja Haapaniemi 2 -kattilan polttotekniikan muutos. Näillä mittavilla kattilainvestoinneilla sekä marraskuussa 2015 käyttöönotetulla savukaasupesurilla olemme pystyneet vähentämään energiantuotannossa syntyviä päästöjä sekä kokonaispolttoainemääräämme noin 15 prosentilla.

Päästöjen hallinta

Päästöjen mittaus

Haapaniemen voimalaitoksella tarkkailemme savukaasuja jatkuvatoimisilla päästömittausjärjestelmillä. Mittausjärjestelmät huolletaan säännöllisesti ja ulkopuolinen akkreditoitu päästömittaaja suorittaa vertailumittaukset vuosittain.

Päästöjen vähennys

Haitallisten typpipäästöjen vähentämiseksi syötämme kattiloihin SNCR-järjestelmän avulla ammoniakkia ja ureaa. Eri kemikaaleja käytetään kattiloiden erilaisista palamislämpötiloista johtuen. Näin saamme muutettua haitallisia typenoksideja puhtaaksi typpikaasuksi, jota ilmakehä sisältää noin 78 prosenttia.

Myös polttotekniikkamuutos Haapaniemi 2 -laitoksella sekä uusi Haapaniemi 3 -laitos ovat edesauttaneet typenoksidipäästöjen vähenemistä verrattuna vanhempiin polttotekniikoihin. Aiemmin palamislämpötilat olivat korkeammat ja synnyttivät myös ns. termistä NOx-päästöä.

Typenoksidien (NOx) päästöt t/aHallitsemme rikkipäästöjä syöttämällä kalkkia tulipesään Haapaniemi 3 -laitoksella. Haapaniemi 2 -laitoksella rikkipäästöjä hallitaan savukaasupesurilla. Rikkipäästömme ovat laskeneet myös turpeen polton vähentymisen myötä.

Rikkidioksidien (SO2) päästöt t/a

Pölyhiukkasten poistamiseksi savukaasuista käytämme sähkösuodatinta ennen savukaasujen johtamista piippuun. Haapaniemi 2 -laitoksessa varmistamme pölyn lähes täydellisen poistamisen savukaasupesurilla, joka on sijoitettu sähkösuodattimen jälkeen.

Hiukkaspäästöt t/a

Puhdistuksen jälkeen voimalaitoksen piipusta nousevat savukaasut ovat hyvin puhtaita ja vaalean harmaa näkyvä savu onkin itseasiassa lähes kokonaan vesihöyryä!

Melupäästöjä olemme vähentäneet lisäämällä äänenvaimentimia puhaltimiin, suuntaamalla melua pois asutuksesta sekä teettämällä erilaisia mallinnuksia ja mittauksia. Nämä toimenpiteet ovat auttaneet jatkuva-aikaiseen meluun. Väliaikaisesti voimalaitokselta voi ikävä kyllä kuulua kovaakin ääntä esimerkiksi varoventtiileistä purkautuvan höyryn vuoksi mahdollisessa prosessihäiriössä. Varoventtiilien täytyy saada purkautua vapaaseen ilmaan ja niitä ei ole mahdollista vaimentaa yhtä tehokkaasti.

 

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvampaa ja kiinnostavampaa, käytämme palvelussamme evästeitä.
Jatkamalla palveluiden käyttöä hyväksyt käyttöehtomme ja evästeiden käytön. Lisätietoja tietosuojasta ja käyttöehdoista