Kuopion Energia

 
Pikalinkit

Kaukolämmön alkuperä

Kaupunkialue

Kaupunkialueen kaukolämpö tuotetaan paikallisesti Haapaniemen voimalaitoksella ja Pitkälahden moottorivoimalaitoksella sekä eri puolilla kaupunkia sijaitsevilla lämpökeskuksilla.

Voimalaitoksilla tuotetaan noin 99 prosenttia kaukolämmön tarpeesta. Lämmöntuotannon pääpolttoaineina ovat biopolttoaineet ja turve, joiden alkuperä on pääsääntöisesti lähialueilla. Pitkälahden moottorivoimalaitoksella käytetään paikallisesti tuotettua biokaasua. Lämpökeskuksissa käytetään kevyttä polttoöljyä lähinnä kovilla pakkasilla ja voimalaitoksen häiriötilanteissa.

 

Alueverkot: Melalahti ja Vehmersalmi

Melalahden ja Vehmersalmen alueverkkojen kaukolämpö tuotetaan niiden omissa lämpökeskuksissa. Melalahden tuotantoteho on 1,0 MW ja Vehmersalmen 2,0 MW.

Molemmissa alueverkkojen lämpökeskuksissa on puupohjaisten biopolttoaineiden osuus yli 98 %. Mahdollisissa häiriötilanteissa sekä äärimmäisen kovilla pakkasilla molemmissa tuotantolaitoksissa vaihtoehtoinen polttoaine on kevyt polttoöljy.

Lue lisää biopolttoaineistamme

Lue lisää tuotantolaitoksistamme

Uusiutuvien polttoaineiden osuus tuotannosta 2019

Haapaniemen kattilainvestointien ansiosta tuotannon rakenne on muuttunut ilmastovaikutusten suhteen parempaan suuntaan. Turpeen ja öljyn käyttöä on korvattu uusiutuvilla polttoaineilla. Lisäksi tuotantoprosessin energiatehokkuus on kasvanut merkittävästi mm. savukaasun lämmöntalteenoton myötä.

 

Uusiutuvat energianlähteet

60 %

Turve ja fossiiliset energialähteet

40 %

Ympäristötuotteiden ominaispäästöt

Puu- ja Tarkkalämmön ominaispäästöiksi saadaan 0…28 g CO2ekv./kWh riippuen valitusta laskentamenetelmästä.

Puu- ja Tarkkalämpötuotteet on tuotettu ainoastaan uusiutuvilla puupolttoaineilla. Uusiutuvat polttoaineet voidaan tulkita hiilidioksidipäästöjen suhteen neutraaleiksi, sillä poltossa vapautuvan hiilidioksidin katsotaan sitoutuvan uuteen kasvavaan biomassaan. Mikäli ominaispäästöjen laskennassa otetaan huomioon biopolttoaineiden tuotannon elinkaari sekä muiden kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset, niin Puu- ja Tarkkalämmön ominaispäästöiksi saadaan 28 g CO2ekv./kWh

Kaukolämmön kokonaismyynnin ominaispäästöt

Suomessa ei ole määritelty virallista laskentatapaa kaukolämmön ominaispäästöille. Laskentatavat eroavat lähinnä siltä osin, miten yhteistuotannossa syntyneet päästöt jaetaan tuotetulle sähkölle ja lämmölle. Lisäksi täytyy ottaa huomioon laskennan rajaukset. Kuopion Energian laskemissa ei ole huomioitu jakeluverkon lämpöhäviöitä, jotka ovat arviolta noin 7 %.

Kuopion Energian kaukolämmön päästölaskelmissa on otettu huomioon hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös ilokaasu- ja metaanipäästöjen ilmastovaikutukset. Näiden kaasujen vaikutus kaukolämmön ominaispäästöihin on noin 2 %.

Oheisessa taulukossa on esitelty kaukolämmön ominaispäästökertoimet. Neljä ensimmäistä laskentatapaa käsittelee lämmöntuotannossa käytettyjä polttoaineita ja erot johtuvat päästöjen jakamisesta yhteistuotannon lopputuotteille eli sähkölle ja lämmölle.

GHG menetelmä ottaa huomioon edellisten lisäksi myös tuotannon elinkaarivaikutuksia. Polttoaineiden ja muiden tuotantoon liittyvien ainesten tuotannosta, kuljetuksista ja varastoinnista syntyy päästöjä, joiden osuus on noin 13 % kaukolämmön ominaispäästöistä. GHG menetelmällä lasketut päästöt on jaettu sähkön ja lämmön osalle Efficiency-menetelmällä.

Kuopion Energia on teettänyt diplomityön, jossa on kartoitettu ja arvioitu eri laskentamenetelmiä ominaispäästöille. Oheisesta työstä löytyy lisätietoa aiheesta.

Lue diplomityö tästä >

 

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvampaa ja kiinnostavampaa, käytämme palvelussamme evästeitä.
Jatkamalla palveluiden käyttöä hyväksyt käyttöehtomme ja evästeiden käytön. Lisätietoja tietosuojasta ja käyttöehdoista