Kuopion Energia

 
 
Pikalinkit

Sähköverkon liittymismaksut

 

Pienjänniteverkko

Pienjänniteverkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkoa, jonka jännitetaso on 0,4 kV. Liittymispiste on tontin rajalla. Liittymismaksu ei sisällä mittalaitteita ja niiden asennusta eikä liittymisjohdon kytkentää. Asiakas vastaa liittymisjohdon rakentamiskustannuksista tontin rajalta pääkeskukseen.

Vyöhyke 1

Voimassa oleva asemakaava-alue. Ei koske ranta-asemakaavoja eikä vanhoja rantakaavoja.

Liittymismaksut
3 x 25 A 1120 €
3 x 35 A 1390 €
3 x 50 A 1860 €
3 x 63 A 2205 €
3 x 80 A 2800 €
Taulukkoa suuremmat liittymät 35 €/A

Vyöhyke 2

Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue. Sähkönkäyttöpaikan etäisyys muuntajasta enintään 600 m. Etäisyys määritellään Kuopion Sähköverkko Oy:n karttatiedot perusteella suoraan mitattuna olemassaolevalta muuntamolta sähkönkäyttöpaikalle.

Liittymismaksut
3 x 25 A 1950 €
3 x 35 A 2660 €
3 x 50 A 3750 €
3 x 63 A 4660 €
3 x 80 A 5840 €
Taulukkoa suuremmat liittymät 3700 € + 35 €/A

Vyöhykehinnoittelun ulkopuoliset alueet eli asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet, joissa sähkön käyttöpaikan etäisyys muuntamolta on yli 600 metriä, kuuluu aluehinnoittelun piiriin. Liittymismaksu määräytyy liittyjän aiheuttamista sähköverkon vahvistamis- ja rakentamiskustannuksista. Liittymästä veloitetaan vähintään vyöhykkeen 2 mukainen liittymismaksu ja sen ylittävä osa kustannuksista rakentamismaksuna. Rakentamismaksu on arvonlisäverollinen ja sitä ei palauteta.

Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelulla tarkoitetaan tietyn, ennalta rajatun alueen liittyjien liittymähinnan määrittelyä.

Aluehinnoittelu voidaan määrittää joko yhden tai useamman muuntopiirin alueelle. Karkeasti ottaen aluehinta muodostuu jakamalla rajatun alueen liittymien rakennuskustannukset alueen potentiaalisten liittyjien määrällä. Kaikki liittyjät maksavat alueella yhtä suuren liittymismaksun samankokoisesta liittymästä.

Potentiaalisella liittyjällä tarkoitetaan sellaista liittyjää tai sähkön käyttöpaikkaa, joiden voidaan olettaa liittyvän kohtuullisen ajan kuluessa sähköverkkoon. Potentiaalisina liittyjinä pidetään olemassa olevia rakennuksia, kaavoitettuja rakennuspaikkoja ja mahdollisia poikkeuslupakohteita.

Alueen rakennuskustannuksia arvioitaessa hyödynnetään Energiamarkkinaviraston käyttämiä, indeksillä korjattuja verkostokomponenttien yksikköhintoja.

Rakennuskynnys on sellainen todellisten liittyjien määrä suhteessa potentiaalisten liittyjien määrään, jolla alueen liittymien rakennustyöt voidaan aloittaa laskettua aluehintaa käyttäen. Rakennuskynnyksenä käytetään 40 prosenttia.

Keskijänniteverkko

Keskijänniteverkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkoa, jonka jännitetaso on 10 tai 20 kV. Keskijänniteliittymällä ei ole varsinaista liittymisjohtoa, vaan liittymismaksu sisältää kaapeloinnin liittyjän kojeistoon asti. Tonttiosuuden johtoreitin liittyjä rakentaa omalla kustannuksellaan Kuopion Energian ohjeiden mukaisesti.

Liittymismaksu on kaksiosainen. Perusmaksu peritään kaikilta liittyjiltä. Kapasiteettimaksu määräytyy liittyjän yhteenlasketun muuntajatehon mukaisesti ja sitä peritään jokaiselta 500 kVA:n ylittävältä kVA:lta.

Asemakaava-alueilla liittymismaksu on hinnaston mukainen liittymistehoon 5000 kVA asti.

Muualla kuin asemakaava-alueilla tai liittymistehon ollessa yli 5000 kVA liittymismaksu määritellään sähköverkon rakentamiskustannusten perusteella. Liittymismaksu on kuitenkin vähintään hinnaston mukainen. Hinnaston mukaisen maksun ylittävä osuus veloitetaan rakentamismaksuna. Rakentamismaksuosuus on arvonlisäverollinen ja sitä ei palauteta.

Liittymismaksu
Perusmaksu 13 550,00 €
Kapasiteettimaksu 2000 kVA:n asti 20,00 €/kVA
Kapasiteettimaksu 2000 kVA:n ylittävältä osuudesta   8,00 €/kVA
Hintaesimerkkejä
500 kVA 13 550,00 €
800 kVA 19 550,00 €
2000 kVA 43 550,00 €
3000 kVA 51 550,00 €
 

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvampaa ja kiinnostavampaa, käytämme palvelussamme evästeitä.
Jatkamalla palveluiden käyttöä hyväksyt käyttöehtomme ja evästeiden käytön. Lisätietoja tietosuojasta ja käyttöehdoista