Kohti uuden sukupolven mittausjärjestelmää

Sähkömittareiden vaihdot 2023-2028

Kuopion Sähköverkko Oy:n verkkopalveluasiakkaat siirtyvät uuden sukupolven älykkäiden mittauspalveluiden piiriin vaiheittain. Noin 64 000 asiakkaamme sähkömittarit vaihdetaan 2023-2028. Mittarinvaihdossa asennuskumppanina toimii Elvera Oy. Elveran asentajat tunnistat siitä, että heillä on työvaatteissaan oman yrityksensä tunnisteet sekä lisäksi Kuopion Sähköverkko Oy:n henkilökortti.

Vaihdot toteutetaan mittarien käyttöajan/iän mukaan. Kuopion Sähköverkko Oy lähettää ennakkoilmoituksen tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla. Tarkemman  ajankohdan ilmoittaa Elvera Oy tekstiviestillä noin kaksi viikkoa ennen vaihtoa. Noudatathan Elveran antamia ohjeita (esim. asiakkaan läsnäoloa vaativien kohteiden vaihdon ajankohdan vahvistaminen). Kohteisiin, joihin mittari voidaan vaihtaa ilman asiakkaan läsnäoloa (esim. kerrostalot), Elvera toimittaa porraskäytävän ilmoitustaululle tiedotteen.

Mittarinvaihto aiheuttaa lyhyen noin 20 minuutin sähkökatkon. Vaihtotyö on asiakkaalle maksuton.

Alle on koottu yleisimpiä kysymyksiä aiheesta.

Mittarinvaihdon asiakaspalvelu

arkisin klo 8-18

017 570 7192

Puhelun hintatiedot? 

Kartta 

 

Kartasta näkyvät alueet, joilla mittareita vaihdetaan. Huom! Yhtä aluetta ei vaihdeta kokonaan samalla kertaa, vaan alueelle palataan useampana vuonna mittarien ikäluokkien mukaisesti.

Miksi etäluettavat mittarit vaihdetaan?

Voimakkaasti lisääntyvä sääriippuvainen sähköntuotanto (esim. aurinkopaneelit) edellyttää uusia ominaisuuksia sähkön mittauslaitteilta ja -palveluilta. Myös sähköautoilun lisääntyminen tarvitsee toimiakseen älykkään sähköverkon uusimpia ratkaisuja. 

Sähkömarkkinalaki lisäksi asettaa verkkopalveluyhtiöden mittauslaitteille omat reunaehdot.

Mitä hyötyä uudesta mittarista on minulle?
  • Kulutustietojen  saanti nopeutuu. Väppi-sovelluksessa sähkönkulutus näkyy asiakkaalle n. 2 tunnin viiveellä. Lisäksi kotiautomaatioliitäntä (HAN-portti) mahdollistaa lähes reaaliaikaisen kulutustietojen siirron.
  • Älykkäät sähkömittarit parantavat verkon valvontaa ja vianhallintaa, minkä myötä toimitusvarmuus lisääntyy entisestään.
  • Uusi mittauspalvelualusta mahdollistaa ulkopuolisten toimijoiden palvelut, kuten sähkön myyjän tekemän sähkökuormien ohjauksen.

 

Maksaako mittarinvaihto minulle mitään?

Mittarinvaihdosta ei aiheudu kuluja asiakkaalle.

Milloin mittarinvaihto tapahtuu?

Mittarinvaihdot alkavat elokuussa 2023 ja jatkuvat vuoteen 2028 saakka. Mittarit vaihdetaan erissä. Saat oman mittarisi vaihdosta ennakkotiedon ja tarkemman ajankohdan n. kahta viikkoa ennen tekstiviestillä.

 

Sain ilmoituksen mittarinvaihdosta, mutta aika ei käy minulle. Miten aika vaihdetaan?

Saamassasi tekstiviestissä on ohjeet vaihtoajan muuttamisesta.

Kohteet, joissa asiakkaan läsnäoloa tarvitaan: Tekstiviestissä oleva henkilökohtainen linkki vie ajanvarauskalenteriin, jossa voit muuttaa mittarin vaihtoajan. Voit olla tarvittaessa myös yhteydessä mittarinvaihdon asiakaspalveluun 017 570 7192 (arkisin klo 8-18).

Kohteet, joihin asentajilla on pääsy: Mikäli haluat olla läsnä vaihdossa ja ilmoitettu aika ei sovi, voit olla yhteydessä mittarinvaihdon asiakaspalveluun 017 570 7192 (arkisin klo 8-18).

Kuka mittarit vaihtaa? Mistä tunnistan asentajan?

Mittarit vaihtaa Elvera Oy:n asentajat, joilla on oman organisaationsa työvaatteiden lisäksi Kuopion Sähköverkko Oy:n henkilökortti. Asentajat käyttävät työautoja, joissa on sekä Elveran että Kuopion Sähköverkon logot.

Vaatiiko mittarinvaihto toimenpiteitä minulta?

Kaikissa kiinteistöissä sähkömittarille on oltava esteetön pääsy. Mittarin edustalla ei saa olla tavaroita, jotta asentajan on helppo ja turvallinen työskennellä.

Osaan kohteista asentajat pääsevät ilman asiakkaan läsnäoloa. Näissä kohteissa sähkömittari sijaitsee asunnon ulkopuolella.

Kohteissa, joissa mittari sijaitsee sisällä kiinteistössä, tarvitaan asiakkaan läsnäoloa. Tarve käy ilmi asiakkaalle lähetettävästä tekstiviestistä. Lue tekstiviestit huolella ja seuraa saamiasi ohjeita.

Kerrostaloissa sähkömittarit sijaitsevat taloyhtiön tiloissa. Mittarinvaihto ja siitä seuraava lyhyt sähkökatko ilmoitetaan taloyhtiön ilmoitustaululla.