Työntekijätarina

Maija Kääriäinen, päivämestari

Työskentelen Kuopion Energian tuotanto-osastolla päivämestarina. Alun perin tulin Kuopion Energialle töihin voimalaitokseen laborantiksi vuonna 2013. Päivämestarina aloitin syksyllä 2017 työskenneltyäni neljä vuotta laboranttina Haapaniemen voimalaitoksella.

Olen valmistunut laborantiksi vuonna 2006 ja laboratorioanalyytikoksi 2010. Insinööritutkinnon suoritin Tampereen ammattikorkeakoulun laboratoriotekniikan koulutusohjelmassa työni ohelle ja valmistuin vuonna 2018.  Opintoni olivat lisäkoulutusta aiemman analyytikon tutkintoni päälle. Nyt minulla on meneillään teknisen alan opettajuuteen (esim. labra tai prosessi) pätevöittävät opinnot AOKK:ssa (ammatillinen opettajakorkeakoulu).

Työssäni vastaan päiväryhmän, laboratorion, vesilaitoksen ja kiinteän polttoaineen vastaanottoaseman toiminnoista valvoen, että niiden toiminta saavuttaa tuotanto-, käytettävyys- ja taloudelliset tavoitteet. Toimin myös esimiehenä laboratorion, päiväryhmän ja vastaanottoaseman henkilöstölle. Työni vaatii esimiesvalmiuksien lisäksi voimalaitos- ja vesilaitosprosessien tuntemusta sekä ymmärrystä automaatiojärjestelmistä. Seuraan vastuualueeni lainsäädäntöä, kehitystä ja tekniikkaa. Työssäni kohtaan päivittäin tilanteita, joissa sujuvan yhteistyön rooli korostuu. Teen yhteistyötä muiden mestareiden ja henkilöstön kanssa osallistumalla muun muassa kehitys- ja parannushankkeisiin sekä koulutussuunnitteluun. Jokainen työpäiväni on erilainen kuin edellinen, mikä osaltaan pitää yllä työn mielekkyyttä ja motivaatiota uuden omaksumiseen.

Työnantajana Kuopion Energia mahdollistaa omatoimisen opiskelun työn ohessa ja kannustaa jatkuvaan työn ja osaamisen kehittämiseen järjestämällä kursseja ja kouluttautumismahdollisuuksia myös työpaikalla. Työnantajan ja työyhteisön joustava suhtautuminen kouluttautumiseen, itsensä kehittämiseen ja eteenpäin pyrkimiseen on siivittänyt monta urakehitystä, joten voin olla ylpeä sanoessani olevani yksi osa tätä kokonaisuutta.