Kuopion Energia

 
Pikalinkit

Kaukolämmön hinnoittelu uudistui 1.1.2017

 

Kaukolämpölasku pieneni keskimäärin 4 %

Kuopion Energia Oy uudisti kaukolämmön asiakashinnoittelua. Uudistus selkeytti maksuperusteita vastaamaan paremmin lämmitysmarkkinoiden tarpeita ja muutoksessa olevaa toimintaympäristöä. Hinnoittelu-uudistus alensi kaukolämpölaskua yli 90 %:lla asiakkaista.

Panostamme paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin

 

Kuopion Energia on investoinut viime vuosina voimakkaasti kotimaisten uusiutuvien biopolttoaineiden käyttöön, huoltovarmuuteen ja energiatehokkuuteen. Investoinnit ovat kasvattaneet kiinteiden kustannusten osuutta. Toisaalta polttoainevalikoiman laajentuminen ja energiatehokkuuden parantuminen ovat alentaneet muuttuvia kustannuksia.

pa_kehitys

Hinnoittelu vastaamaan kustannuksia

 

Kaukolämpölasku koostuu perusmaksusta ja energiamaksusta sekä arvonlisäverosta. Perusmaksuilla pyritään kattamaan pääosa kiinteistä kustannuksista eli lämmön tuotantolaitosten ja verkon rakentamisen ja ylläpidon sekä hallinnon kustannuksista. Energiamaksuilla katetaan lämmönhankinnan muuttuvia kustannuksia, joista polttoainekustannukset energiaveroineen ja päästöoikeusmaksuineen muodostavat ylivoimaisesti suurimman osuuden.

Nykyiset perusmaksutulot eivät vastaa kiinteitä kustannuksia. Perusmaksujen osuus kaukolämmön vuotuisista myyntituloista on n. 18 %. Hinnoittelu-uudistuksen myötä osuus nousee n. 21 %:iin, joka on lähempänä kiinteiden kustannusten todellista tasoa.

Kaukolämmön kysynnässä, tuotantokustannuksissa ja hankintamahdollisuuksissa on huomattavia eroja eri vuodenaikoina, mikä otetaan jatkossa paremmin huomioon kaukolämmön energiamaksujen hinnoittelussa. Uudistuksen myötä otamme käyttöön kausihinnoittelun, jossa energiamaksut vaihtuvat vuodenaikojen mukaan. Kausihinnoittelun myötä energiamaksut alenevat vuositasolla keskimäärin 7 %.

Perusmaksujen perusteet muuttuvat

sentuntee_kuopion_energia_nokkela_energiavahti_kulutuksen_seuranta_palvelu_sahko_kaukolampo_lammitys

Muutoksella lisäämme maksuperusteiden selkeyttä, tasapuolisuutta ja avoimuutta.

Lämmönkäytön tuntimittaus mahdollistaa perusmaksujen sitomisen toteutuneeseen kulutustietoon energiamaksujen tavoin. Mitattuun tietoon perustuva perusmaksujen määritys on oikeudenmukainen ja tasapuolinen, koska tällöin kukin asiakas maksaa vain tarvitsemastaan tehosta. Asiakkailla on nykyisin mahdollisuus itse seurata omaa tehon ja energian käyttöään Kuopion Energian tarjoamien Online-palvelujen kautta.

Tähän saakka perusmaksujen perusteena olevan sopimusvesivirran suuruus määriteltiin liittymisvaiheessa rakennuksen LVI-suunnitelmista saadun tehontarpeen pohjalta, joka johti enemmän tai vähemmän sopimusvesivirtojen yli- tai alimitoitukseen. Myös rakennuksissa elinkaaren aikana tapahtuneet muutokset (käyttötarkoitus, energiatehokkuustoimet) ovat vaikuttaneet paljon tehontarpeisiin ja näitä muutoksia ei ole viety läheskään aina oikealla painotuksella nykyisiin sopimusvesivirtoihin asti.

Edellä mainituista seikoista johtuen yksittäisen asiakkaan perusmaksu saattaa laskea, vaikka muutoksen myötä perusmaksujen osuus kokonaisuutena kasvaa.

Liittymis- ja perusmaksujen perusteena oleva termi ”sopimusvesivirta tai tilausvesivirta (m3/h)” on käsitteenä vanhentunut kuvaamaan rakennuksen lämmityksen tehontarvetta. Siirtyminen tehoperusteisiin (kilowatti kW) maksujen määrittelyihin selkeyttää tilannetta oleellisesti.

Pientalojen perusmaksuihin ei tule muutoksia.

Yleis- ja Puulämmön perusmaksut
Laskutusteho P (kW) e/vuosi (alv 0 %)
15 – 150 K * (96,00 + 33,00 * P)
151 – 600 K * (2230 + 18,60 * P)
yli 600 K * (8000 + 8,90 * P)
K = 1,00
Laskutustehona käytetään mitatun kolmen peräkkäisen tuntitehon muodostamaa suurinta keskiarvoa huomioituna – 32 °C mitoitusulkolämpötilaan saakka. Mikäli mittaustietoa ei ole saatavilla käytetään laskutustehona suunniteltua sopimustehoa.
Omakotitalojen perusmaksut (Yleis- ja Puulämpö)
e/vuosi
Rakennustilavuus m3 alv 0 % alv 24 %
alle 500 339,29 420,73
500 – 1000 428,40 531,22
yli 1000 517,50 641,70
Tarkkalämpö perusmaksut
e/vuosi
Rakennustilavuus m3 alv 0 % alv 24 %
alle 500 170,73 211,71
500 – 1000 260,16 322,60

Palkitsemme tehokkuudesta

sentuntee_kuopion_energia_kaukolampo_koti_lammin_bioenergia_luontoystavallinen_energia_talvi_lumi_pihlaja_77

Energiamaksujen kausihinnoittelun korkeampi talvihinta kannustaa kiinnittämään entistä enemmän huomiota isojen rakennusten energiatehokkuuteen.

Hyvästä kaukolämpöveden jäähtymästä saa hyvitystä ja vastaavasti huonosta jäähtymästä lisämaksua perusmaksuun. Hyvä jäähtymä ja sitä kautta matalampi paluuveden lämpötila pienentää kaukolämmön jakelun kustannuksia (lämpöhäviöt, pumppaus, verkon investoinnit) ja lisää voimalaitoksen savukaasupesurin tuottoa (säästää polttoainetta). Asiakkailla lämmönjakolaitteiden hyvä jäähtymä varmistaa sen, että rakennukset saavat laitteistansa aina käyttöönsä tarvitsemansa lämmitystehon.

Jäähtymän/paluuveden lämpötilan vaikutus perusmaksuihin on korkeintaan ± 10 % ja se otetaan huomioon maksuissa 1.1.2019. Asiakkaille ilmoitetaan jo vuoden 2017 aikana viimeisimmän tiedon mukainen maksuvaikutus oman tilanteen arvioimiseksi. Näin jää vielä riittävästi aikaa mahdollisesti tehtäville tehostamistoimenpiteille ennen maksujen voimaantuloa. Tämä ei koske omakotitalo-asiakkaita.

Tarkistamme maksuperusteet kahden vuoden välein

sentuntee_kuopion_energia_ihmiset_ilo_hymy_154

Kuopion Energia tarkistaa perusmaksujen perusteena olevat tehot ja jäähtymän maksuvaikutukset kahden vuoden välein. Asiakas voi pyytää erillistä tarkistusta em. rytmistä poiketen esim. kaukolämpölaitteiden uusinnan jälkeen. Tarkistus voidaan tehdä, mikäli edustavaa tuntimittaustietoa on riittävästi käytettävissä (vaatii vähintään 1 lämmityskauden mittaustiedot). Uusilla asiakkailla tehona käytetään liittymissopimuksen mukaista sopimustehoa.

Isojen asiakkaiden liittymismaksut tehopohjaisiksi

 

Isojen asiakkaiden liittymismaksut muuttuvat tehoperusteiseksi ja niiden maksutaso säilyy suunnilleen ennallaan.

Pientalojen liittymismaksut

01

Pientalojen liittymismaksujen maksutaso pysyy ennallaan. Liittymismaksujen suuruuteen vaikuttaa rakennusalueen valmiusaste ja liittymisjohdon pituus.

Liittymismaksut
Liittymisteho P (kW) Liittymismaksukaava
Pientalo, uudisrakennusalue 3300 + 100 * L
 Pientalo, aiemmin rakennettu alue 4100 + 150 * L
15-150 K * (1380 + 90 * P + 80 * L)
151-750 K * (6800 + 53 * P + 120 * L)
751-1500 K * (20250 + 35 * P + 150 * L)
yli 1500 K * (33700 + 26 * P + 180 * L)
K = tasokerroin, joka on uudisrakennusalueilla 1,1 ja määräytyy muilla alueilla tapauskohtaisesti
L = liittymisjohdon 15 metriä ylittävä osuus

Kaukolämmön hinnat 1.1.2017 alkaen

Kotona tuttu ja turvallinen on vain hyvästä

Luotettavaa lähilämpöä

Kaukolämpöenergia e/MWh alv 0 % alv 24 %
Talvihinta (joulu-tammi-helmikuu) 52,58 65,20
Keväthinta (maalis-huhti-toukokuu) 44,07 54,65
Kesähinta (kesä-heinä-elokuu) 30,05 37,26
Syksyhinta (syys-loka-marraskuu) 44,07 54,65

VALITSE »

Säästä halkosi tunnelmointiin

Ekologisin lämpö syntyy hukkapuulla

Kaukolämpöenergia e/MWh alv 0 % alv 24 %
Talvihinta (joulu-tammi-helmikuu) 53,25 66,03
Keväthinta (maalis-huhti-toukokuu) 44,62 55,33
Kesähinta (kesä-heinä-elokuu) 30,43 37,73
Syksyhinta (syys-loka-marraskuu) 44,62 55,33

VALITSE »

Uusiutuvan energian isot hyödyt

Pieneen lämmitystarpeeseen

Kaukolämpöenergia e/MWh alv 0 % alv 24 %
Talvihinta (joulu-tammi-helmikuu) 61,66 76,46
Keväthinta (maalis-huhti-toukokuu) 51,68 64,08
Kesähinta (kesä-heinä-elokuu) 35,23 43,69
Syksyhinta (syys-loka-marraskuu) 51,68 64,08

VALITSE »

 

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvampaa ja kiinnostavampaa, Kuopion Energian sivustolla käytetään evästeitä.
Jatkamalla lukemista hyväksyt evästeet. Lisätietoja