Kuopion Energia

 
 

Energiavuosi 2017 Kuopiossa: Uusiutuvien polttoaineiden käyttö ennätykseen

Kuopion Energia Oy toimitti viime vuonna asiakkailleen kaukolämpöä 940 gigawattituntia (GWh), missä on kasvua prosentti edellisvuoteen verrattuna. Pieni kulutuksen kasvu johtui hieman edellisvuotta viileämmästä keväästä ja kesästä. Tilastollisesti vuosi 2017 oli Kuopiossa keskilämpötilaltaan 0,4 astetta edellisvuotta kylmempi. Kaukolämmön markkinaosuus säilyi vahvana, sillä lähes 90 prosenttia uusista kiinteistöistä valitsi kaupunkialueella sen lämmitysmuodokseen.

Sähkön myynti oli 702 GWh, mikä on 3,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön myynnin kasvu johtui asiakasmäärän kasvusta pääasiassa Kuopion ulkopuolella.

Kuopion Sähköverkko Oy:n sähkön siirtomäärä asiakkaille oli 597 GWh, mikä on vajaan prosentin edellisvuotta pienempi. Merkittävin syy sähkönkulutuksen alenemiseen oli viileähkö kesä, joka pienensi jäähdytyksen tarvetta oleellisesti. Siirron huipputeho oli 106 megawattia (MW), kun se oli edellisenä vuonna 114,5 MW.

Uusiutuvien polttoaineiden osuus nousi 61 prosenttiin

Kuopion Energia käytti polttoaineita yhteensä 1 393 GWh, josta uusiutuvia oli 852 GWh eli 61 prosenttia kaikista polttoaineista. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kasvoi 50 GWh edellisvuodesta ja nousi uuteen ennätykseen. Kuopion Energian käyttämiä biopolttoaineita ovat metsähake, metsäteollisuuden sivutuotteet ja biokaasu.

Näiden lisäksi käytettiin turvetta 526 ja öljyä 15 GWh. Öljyä käytetään lähinnä kovilla pakkasilla lämpökeskusten polttoaineena. Kuopion Energian polttoaineiden kotimaisuusaste oli 90 prosenttia. Venäjältä tuotiin jonkin verran metsähaketta ja energiaturvetta. ”Kotimaiset, lähialueilta saatavat polttoaineet ovat tärkeässä asemassa Kuopion Energialla. Niitä käyttämällä varmistamme polttoaineiden tuotantoketjun jatkuvuuden pitkällä tähtäimellä”, toteaa Kuopion Energia Oy:n toimitusjohtaja Esa Lindholm.

Turvetuotantokesä oli sateista huolimatta kohtalainen ja Kuopion Energian omassa turvetuotannossa päästiin 80 prosenttiin tavoitteesta. Oma turvetuotanto kattaa noin kolmanneksen turpeen käytöstä.

Haapaniemen voimalaitoksella otettiin käyttöön automatisoitu näytteenotto saapuvista polttoainekuormista. Näytteenottoasemalla käytetään robotiikkaa näytteiden otossa, mikä säästää manuaalista työtä. Uudella järjestelmällä saapuvien polttoaine-erien energiasisältöjen määrittäminen on saatu entistä tarkemmaksi.

Savukaasupesuri säästi polttoaineita lähes 270 GWh

Kuopion Energian polttoaineiden kokonaiskäyttö pieneni viidellä prosentilla edellisvuodesta. Tämä johtui leudosta talvesta ja savukaasupesurin täysimääräisestä hyödyntämisestä. Pesuri on parantanut voimalaitoksen polttoainetaloutta jopa odotuksia enemmän. ”Jo suunnitteluvaiheessa savukaasupesuri näytti taloudellisesti hyvältä investoinnilta. Reilun kahden vuoden tuotantokäytössä se on osoittautunut vieläkin kannattavammaksi, mitä osattiin arvioida”, summaa toimitusjohtaja Esa Lindholm.

Savukaasupesurin avulla pienennetään laitoksen rikki- ja pölypäästöjä. Pesuriin on liitetty lämmön talteenotto, jossa savukaasujen lämpö hyödynnetään kaukolämpöveden lämmitykseen. Vuonna 2017 pesurin avulla säästettiin polttoaineita lämmöntuotannossa lähes 270 GWh. Savukaasupesurin käyttö alentaa yhteistuotantolaitoksessa sähkön tuotantoa, joka pieneni tämän vaikutuksesta noin 110 GWh. Tämä korvattiin lisäämällä sähkön ostoa. Kokonaisuus huomioiden pesurin käyttö on kuitenkin kannattavaa.

Verkoston rakentamisen painopiste eteläisessä Kuopiossa

Vuoden 2017 osalta Kuopion Sähköverkko Oy:n investoinnit painottuivat voimakkaasti keskijänniteverkon kaapelointiin asemakaava-alueilla. ”Keskijänniteverkon kaapelointiaste nousi investointien ansiosta reilut 4 %. Kokonaisuudessaan sähköverkostosta on kaapeloitu jo noin 79 %”, kertoo toimitusjohtaja Kari Väänänen Kuopion Sähköverkko Oy:stä.

Lisäksi sähköverkko laajeni kaupungin uusille asumisalueille Hiltulanlahden läntisessä osassa ja keskeisen kaupunkialueen täydennysrakentamiskohteissa. Sähköverkkoon liitettiin 1 045 uutta asiakasta ja uusia liittymiä rakennettiin 119. Sähköasemien osalta merkittävin investointi oli Leväsen sähköaseman 110 kV kytkinkentän uudistaminen ja laajentaminen.

Kuopion Energian kaukolämpöverkon merkittävimmät rakentamiskohteet olivat Hiltulanlahden ja Saaristokaupungin alueella sekä Kumpusaarentiellä. Kaukolämpöverkkoon liittyi uusia asiakkaita yhteensä 63, joista 28 oli pientaloja ja 35 suuria kiinteistöjä.

Ensimmäinen asiakas liitettiin kaukojäähdytykseen

Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kanssa solmittiin sopimus kaukojäähdytyksen toimittamisesta Puijon sairaala-alueelle ja Savilahden kaukojäähdytyslaitoksen suunnittelutyö aloitettiin. Ensimmäinen rakennus liitettiin kaukojäähdytykseen väliaikaisen tehdasvalmisteisen jäähdytyskontin avulla.

Toimitusvarmuus edelleen korkea

Kuopion Energia –konsernin sähkön ja kaukolämmön toimitusvarmuus pysyi viime vuonna korkeana. Sähköntoimituksen keskeytysaika oli asiakasta kohden keskimäärin alle 15 minuuttia, mikä on edellisvuoden tasolla. Pitkäkestoisilta tai laajoilta sähköntoimituksen häiriöiltä vältyttiin lähes kokonaan.

Kaukolämmön toimituksen keskeytysaika lämmityskauden aikana oli vain kuusi minuuttia asiakasta kohden, mikä oli ennätyksellisen pieni.

Kuopion Sähköverkko Oy oli mukana JÄÄTYVÄ 2017 –suurhäiriöharjoituksessa. Harjoitustilanteena oli vakavan sääilmiön jälkeinen laaja-alueinen ja pitkäkestoinen sähkön kanta- ja jakeluverkkojen häiriö. Käytännön harjoitus kesti kaksi päivää mutta konkreettinen suunnittelu, valmistelu ja yhteistyö eri osapuolien kesken kestivät noin puolitoista vuotta. Harjoitus onnistui hyvin ja lopputuloksena syntyi useita suosituksia, joiden toivotaan parantavan valtakunnallista varautumisen tasoa ja yhteistyötä.

 

« Takaisin « Muut ajankohtaiset uutiset

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvampaa ja kiinnostavampaa, käytämme palvelussamme evästeitä.
Jatkamalla palveluiden käyttöä hyväksyt käyttöehtomme ja evästeiden käytön. Lisätietoja tietosuojasta ja käyttöehdoista