Kuopion Energia

 
 

Kuopion Energian tilinpäätös 2015

sentuntee_kuopion_energia_henkilosto_asiantuntija_luotettavuus_varmuus6

Liikevaihto pieneni 8,5 prosenttia lämpimän sään vaikutuksesta

Vuosi 2015 oli Kuopion Energian ensimmäinen konsernirakenteisena. Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta muodostettiin vuoden 2015 alussa uusi Kuopion Energia -konserni.  Se muodostuu emoyhtiö Kuopion Energia Oy:stä ja sen tytäryhtiöstä Kuopion Sähköverkko Oy:stä. Emoyhtiössä on energiantuotanto-, sähkökauppa- ja kaukolämpöliiketoiminnot sekä talous- ja henkilöstöhallinto. Sähköverkkoliiketoiminta on sähkömarkkinalain mukaisesti erillisessä tytäryhtiössä.

Liikevaihto ja liikevoitto jäivät tavoitteesta

Vuosi 2015 oli Kuopiossa lämpimin 50 vuoteen. Lämmin vuosi heijastui kaikkiin liiketoiminta-alueisiin: sähkön ja kaukolämmön myyntiin sekä sähkön siirtoon. Tulosta heikensivät myös budjetoitua suuremmat poistot sekä sähkön vähittäismyyntihintojen alentaminen.

Konsernin liikevaihdoksi muodostui 95,8 miljoonaa euroa, mikä on 8,9 miljoonaa euroa alle budjetin. 10,8 miljoonan euron liikevoitto jäi 2,4 miljoonaa euroa tavoitteesta.

Emoyhtiön sähkön ja kaukolämmön myynnin pienenemisestä johtuvaa jalostuskatteen menetystä kompensoivat säästöt polttoainekustannuksissa. Sähkön vähittäismyyntihintojen alentaminen heikensi tulosta noin 0,6 miljoonaa euroa.

Konsernin tulosta heikensi myös Kuopion Sähköverkko Oy:n sähkönsiirtomäärien jääminen alle budjetoidun ja verkkoyhtiön laskutusjaksotuksen muutos. Näiden yhteinen vaikutus tulokseen oli noin 0,9 miljoonaa euroa.

Konsernin ennakoitua suuremmat suunnitelman mukaiset poistot heikensivät tulosta noin 0,8 miljoonaa euroa.

Kolmas peräkkäinen lämmin vuosi pienensi sähkön ja kaukolämmön tarvetta

Kuopion Energia myi sähköä viime vuonna 660 gigawattituntia (GWh), mikä on 1,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Merkittävin syy sähkön myynnin vähenemiseen oli keskimääräistä lämpimämpi sää. Toistaiseksi voimassaolevien sähkösopimusten energiamaksuja alennettiin seitsemän prosenttia 1.4.2015 alkaen.

Kuopion Sähköverkko Oy siirsi sähköä asiakkailleen 579 GWh. Sähkön siirtomäärän ennustettiin kasvavan edellisestä vuodesta, mutta se pysyi lähes ennallaan, mikä johtui ennen kaikkea muutaman ison asiakkaan tuotannon lopettamisesta. Uusia asiakkaita liitettiin sähköverkkoon 775, mikä toi tilalle uutta kulutusta.

Kaukolämmön myynti oli 837 GWh, mistä Vehmersalmen ja Melalahden aluelämpöverkkojen osuus oli 5,6 GWh.

Kokonaisuudessaan vuosi 2015 oli Kuopiossa keskilämpötilaltaan 2,0 astetta normaalia ja 0,3 astetta edellisvuotta lämpimämpi. Lämpimät talvikuukaudet pienensivät sähkön myyntiä arviolta 15 GWh ja kaukolämmön myyntiä 115 GWh.  Asiakkaat säästivät sähkökuluissa noin kaksi ja kaukolämpökuluissa noin seitsemän miljoonaa euroa.

Polttoaineiden käyttö väheni – yli puolet uusiutuvia

Biopolttoaineiden osuus nousi edellisvuoden tapaan reilusti yli puoleen kaikista polttoaineista. Polttoaineita käytettiin yhteensä 1 530 GWh, kun edellisvuoden määrä oli 1 707 GWh.

Uusiutuvia polttoaineita käytettiin 825 GWh (54 %). Kuopion Energian käyttämiä biopolttoaineita ovat metsähake, metsäteollisuuden sivutuotteet, sahanpuru ja biokaasu.

Turvetta käytettiin 692 ja öljyä 14 GWh. Tuontipolttoaineiden osuus oli noin 6 %.

Polttoaineiden käyttöä vähensi energian kysynnän vähenemisen lisäksi syksyllä käyttöön otettu savukaasupesuri, joka oli vuoden 2015 merkittävin investointi. Savukaasupesurin käyttöönotto paransi voimalaitoksen polttoainetaloutta sekä pienensi savukaasujen rikki- ja pölypäästöjä. Savukaasupesuriin on liitetty lämmöntalteenotto, jossa savukaasujen lauhtumislämpö hyödynnetään kaukolämpöveden lämmitykseen. Tämä paransi energiatehokkuutta sekä lisäsi Haapaniemen voimalaitoksen lämmöntuotantokapasiteettia. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 11 miljoonaa euroa. Investointi maksaa itsensä takaisin polttoainesäästöinä alle viidessä vuodessa.

Oma turvetuotanto jäi sateisen kesän vuoksi noin puoleen tavoitteesta.

Tunnuslukuja

Edellisvuoden tunnusluvut eivät ole vertailukelpoisia yhtiörakennemuutoksesta johtuen.

 

Konserni

Liikevaihto (milj. euroa) 95,8
Käyttökate (milj. euroa) 31,3
Käyttökate (%) 32,7
Liikevoitto (milj. euroa) 10,8
Liikevoitto (%) 11,3
Sijoitetun pääoman tuotto (%) 3,2
Oman pääoman tuotto (%) 0,2
Omavaraisuusaste (%) 20,3
Maksuvalmius (quick ratio) 1,8

 

Lisätietoja:

Kuopion Energia Oy, toimitusjohtaja Esa Lindholm, puhelin 040 709 7101

Kuopion Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Kari Väänänen, puhelin 040 709 7501

« Takaisin « Muut ajankohtaiset uutiset

Jotta sivuston käyttö olisi sinulle sujuvampaa ja kiinnostavampaa, käytämme palvelussamme evästeitä.
Jatkamalla palveluiden käyttöä hyväksyt käyttöehtomme ja evästeiden käytön. Lisätietoja tietosuojasta ja käyttöehdoista